0

Parkinson Café Woerden Sociaal– en financieel verslag van het Parkinson Café Woerden over het jaar 2019 en het programma en begroting van 2020 Parkinson Café Woerden is onderdeel van de Parkinson Vereniging 1

2

Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag over het jaar 2019. Kortweg: deel II van onze verslaglegging. Deel I is een overzicht geweest van al onze activiteiten over de 1e vijf jaar van ons bestaan. Om die reden maken wij een nieuwe start met dit verslag. 2019 was een feestelijk jaar, want het Parkinson Café Woerden vierde haar eerste lustrum. Daarover meer in hoofdstuk 2. Maar 2019 was ook een triest jaar. Op woensdag, 22 mei 2019, overleed ons stuurgroeplid Tony Severs als gevolg van een noodlottig ongeval. Ook hierop komen we later in dit verslag op terug. Maar evenals voorgaande jaren ligt voor u het sociaal– en financieel verslag over het jaar 2019 In dit verslag geven wij o.a. inzicht in de activiteiten en financiën van het Parkinson Café Woerden. Tenslotte is in dit verslag, het programma en de begroting voor het jaar 2020, opgenomen. Wij hopen u zo op een transparante wijze inzicht te geven in onze activiteiten en de daarmee gepaard gaande financiën. Wij leggen met dit document, net als de overige 65 Parkinson Cafés in Nederland, ook verantwoording af aan de Parkinson Vereniging. Namens de Stuurgroep Parkinson Café Woerden, Hans Vonk, Coördinator Parkinson Café Woerden Woerden, januari 2020 3

4

Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave 1. Wat is een Parkinson Café? 2. Viering van ons 1e lustrum 3. Stuurgroep Parkinson Café Woerden 4. Ontwikkeling website / nieuwsbrieven 5. Welke activiteiten zijn er ondernomen 6. Hoe staan we er financieel voor? 7. Aantal relaties 8. Jaarplan 2020 9. Begroting 2020 3 5 7 9 15 17 23 43 45 47 49 5

6

1. Wat is een Parkinson Café? De kerntaak ‘elkaar ontmoeten’ wordt uitgevoerd via de regionale Parkinson Cafés. Een Parkinson Café is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden en mantelzorgers. In een ontspannen sfeer worden er met name informatieve onderwerpen besproken. Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen kan men in het Parkinson Café ook “elkaar ontmoeten”. Deze term is in de laatste Algemene Ledenvergadering van de Parkinson Vereniging in de plaats gekomen van het woord “lotgenotencontact”. De Parkinson Cafés worden georganiseerd door vrijwilligers in de regio. Parkinson Cafés ontvangen een kleine subsidie van de Parkinson Vereniging voor het organiseren van de bijeenkomsten. Inmiddels zijn we met de Parkinson Vereniging bezig met een professionaliseringsslag. Dit geldt voor uniformering van de website voor de meeste Parkinson Cafés, opleidingen, financiële mogelijkheden, overleggen, enzovoorts. De Parkinson Cafés nemen een prominente plek binnen de Parkinson Vereniging in. 7

8

2. Viering van ons 1e lustrum Wat een feest! (130 bezoekers) Het was er allemaal: • een prachtig theater om onze gasten te verwelkomen; • een entree met banner en slingers; • uitpuilende kapstokken door 130 bezoekers;; • lekkere koffie met feestelijke petit fours; • toespraken en felicitaties; • een geweldige cabaretier met dito voorstelling; • een afsluitende receptie met bitterballen, knabbels en drankjes; Maar bovenal heel veel ontmoeting en gezelligheid! Yvonne den Ouden, voorzitter van het Parkinson Café Woerden, opent de bijeenkomst 9

Dankbaar en apetrots zijn wij als stuurgroep! Dit zou in twee woorden gevat ook het verslag van de viering van ons 1e lustrum van Parkinson Café Woerden in Theater Het Klooster van Woerden kunnen zijn. Dankbaar Voor de steun en waardering die we mochten ervaren van de royale delegatie van de Parkinson Vereniging, wethouder Tymon de Weger en de behandelaren van ParkinsonNet Woerden. Wethouder van de Gemeente Woerden Tymon de Weger Directeur van de Parkinson Vereniging Carla Aalderink Coördinator van ParkinsonNet Annemiek Vonk met een bloemetje voor alle stuurgroepleden 10

Maar ook voor de steun, waardering en bijdragen van gewone ondernemers uit de Woerdense gemeenschap (Theater Het Klooster, Café Restaurant Walzicht en de PLUS supermarkt uit Harmelen) Theater Het Klooster in Woerden Café Restaurant Walzicht in Woerden 1 De Plus in Harmelen 11

Apetrots Zijn we op de vele bezoekers, die letterlijk de wat hogere “drempels” in de theaterzaal trotseerden om te ervaren hoe Hans Holtslag wederom ons hart wist te raken met zijn voorstelling "Kristallen Tranen". Hans Holtslag Hans Holtslag, die al jaren als een soort van ambassadeur voor alle mensen met Parkinson optreedt en het begrip en de aandacht voor deze ingrijpende diagnose op een openhartige en positieve manier weet over te brengen. Niet alleen op ons, maar ook op de “officiële beleidsmakers” en onze naaste omgeving. 12

13

En na afloop van zijn voorstelling ontving Hans Holtslag een daverend applaus van de 130 bezoekers en van Yvonne den Ouden kreeg hij een "Woerdens kaasje" en echte "Woerdense sokken" uitgereikt. Nogmaals: wat een feest was het!!! Wij als stuurgroep van het Parkinson Café Woerden gaan voor de volgende 5 jaar. Doet U ook mee? 14

3. Stuurgroep Parkinson Café Woerden De stuurgroep bestaat uit de initiator van het Parkinson Café Woerden • Yvonne den Ouden – voorzitter/penningmeester Parkinson Café Woerden • Hans Vonk – coördinator Parkinson Café Woerden Daarnaast wordt het Parkinson Café Woerden mede mogelijk gemaakt door de inzet van een aantal professionals, namelijk: • Jolanda Bakker ergotherapeut (Ergotherapiepraktijk Woerden) Is tevens namens ParkinsonNet afgevaardigd • Dunja van Kleef mantelzorgconsulent bij WoerdenWijzer Ook zijn een aantal vrijwilligers werkzaam. Dit zijn vrijwilligers met of zonder de ziekte van Parkinson, partners en/of mantelzorgers, nl.: • Erica Verhoog • Denise Tomassen • Wendy van Wijk In de periode dat wij nu bezig zijn hebben wij inmiddels van een drietal mensen in de stuurgroep afscheid moeten nemen, namelijk van Reinier Vermeulen (fysiotherapeut bij Careyn), Joke Vlooswijk (manager bij Boogh) en Ton Mastwijk (fysiotherapeut bij Praktijk voor Fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers). 15

En zoals geschreven in ons voorwoord is tot ons grote verdriet ons stuurgroeplid Tony Severs als gevolg van een noodlottig ongeval overleden. Zo geschrokken Zo onwerkelijk .... 16

IN MEMORIAM Vrijdag 31 mei hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van ons stuurgroeplid Tony Severs. Zij is woensdag 22 mei ten gevolge van een noodlottig ongeval overleden. Vanaf het prille begin van Parkinson Café Woerden was zij er al bij. Het mee kunnen blijven doen…, zo lang mogelijk je zelfstandigheid behouden…, elkaar ontmoeten…, maar ook het inbrengen van programma onderdelen die vanuit patiëntperspectief er toe doen, …waren allemaal heel belangrijk voor haar! Als stuurgroep herinneren wij ons vooral haar trouw en dappere doorzettingsvermogen: ze was er altijd, wij hebben nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan, door weer en wind kwam zij zoveel mogelijk zelf op de fiets naar Woerden voor het overleg en naar Harmelen voor de bijeenkomsten; niets was haar teveel. Hoeveel kopjes koffie heeft zij niet samen met Monique geschonken? Maar als wij aan Tony denken, dan denken wij vooral ook terug aan haar lieve bescheiden aanwezigheid: zij trad nooit op de voorgrond, maar deed als het er op aan kwam wel haar zegje! Wij zijn erg verdrietig en zullen Tony heel erg gaan missen. 17

En hoe moeilijk het ook is, wij hebben voor Tony een goede vervangster gevonden in de persoon van Wendy van Wijk. Zij is druk doende met het goed bijhouden van ons Facebook en daarnaast is zij bezig met het opzetten van een Yoppers Café. De stuurgroep komt 7 tot 8 keer per jaar bij elkaar. De volgende onderwerpen komen dan zoal aan de orde: • plannen en voorbereiden van de activiteiten; • verdeling van taken; • website; • inhoud nieuwsbrieven; • financiën; • jaarplanning. Evenals voorgaande jaren is voor 2020 in eigen beheer een A5 folder (zie hieronder) ontwikkeld en naar behoefte geprint. 18

Tevens is in 2019 een taakverdeling gemaakt. Dit betekent dat ieder stuurgroeplid een eigen verantwoordelijkheid heeft en daarnaast bij afwezigheid er een back-up (vervanger) is. Naam Yvonne den Ouden Taak voorzitter (openingswoord/vraagbaak) penningmeester coördinator verslag bijeenkomst (t.b.v. website) Parkinson Vereniging (telefonisch contactpersoon) Hans Vonk coördinator website nieuwsbrief contact met leden/leveranciers/media A5-flyers/folders/A3-poster/(5 jaren)verslag privacybeleid geluid, beamer, notebook Denise Parkinson Vereniging (website en ledenvergadering) ontvangst gasten + registratie foto's sponsoring (Plus, etc.) contacten Boogh (w.o. sleutel halen/brengen) nieuwe leden Wendy facebook sponsoring (in ontwikkeling) nieuwe leden (m.n. Yoppers) Jolanda vraagbaak + organisatie bijeenkomsten en contacten met gastspreker Dunja vraagbaak + organisatie bijeenkomsten en contacten met gastspreker Erica vraagbaak + organisatie bijeenkomsten en contacten met gastspreker Back-up Erica/Jolanda/Dunja Hans Hans Wendy Hans Yvonne Wendy Denise Denise nvt Denise Jolanda Yvonne Erica Hans Wendy Hans Wendy Denise Denise Denise Dunja/Erica Jolanda/Erica Dunja/Jolanda 19

20

4. Website en Nieuwsbrieven Met ingang van 2019 hebben wij de lay-out van onze website gewijzigd. Enerzijds ter gelegenheid van ons 1e lustrum en anderzijds om qua uitvoering de Parkinson Vereniging te volgen. Deze website ziet er als volgt uit: Deze website vindt u op www.parkinsoncafe-woerden.nl Voor elk Parkinson Café sturen wij een nieuwsbrief als uitnodiging en verdere relevante informatie. Tevens maken wij gebruik van de plaatselijke media om persberichten door te geven. Tenslotte hebben wij een eigen Facebook-account. 21

22

5. Welke activiteiten zijn er ondernomen Jaarlijks worden er 5 bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten vinden om de 2 maanden plaats, met uitzondering van de zomerperiode, dan is het Parkinson Café Woerden gesloten. Onderstaand treft u de activiteiten aan die in 2019 hebben plaatsgevonden. Deze activiteiten kunt u uiteraard ook op de website vinden. U kunt dit doen door een zoekwoord op te geven in het zoekvenster. Dit zoekvenster vindt u op de homepage en ziet er als volgt uit Dit zoekvenster vindt u bovenaan in balk helemaal aan de rechterkant. Vul bijvoorbeeld het woordje “stress” in en alle documenten waar het woord stress in voorkomt worden vervolgens getoond. In 2019 23 februari 2019 – Viering 1e lustrum Parkinson Café Woerden (130 bezoekers) In hoofdstuk 2 zijn we hier al ruimschoots op in gegaan. 13 april 2019 – Parkinson & Verplaatsen buitenshuis (55 bezoekers) Een prachtig gezellig zonnetje om iedereen te verwelkomen, alhoewel de wind nog wel wat fris was. Een entree met banner om onze eventuele foutparkeerders te verontschuldigen. Door alle drukte ten gevolge van activiteiten in de overliggende sporthal was het parkeren dit keer lastig. Gelukkig hebben we (zoals verwacht) geen bekeuringen van de politie gekregen. We hadden weer veel bezoekers, ondanks alle overige festiviteiten in de stad. 23

Een fijne korte inleiding door onze ParkinsonNet ergotherapeuten Jolanda Bakker en Francisca Dees. Duidelijk werd hoe een ergotherapeut te werk gaat bij het oplossen van een vervoersprobleem. Samen met u wordt de hulpvraag helder gemaakt en naar de persoonlijke oplossing gezocht. links: Jolanda geeft de presentatie en rechts: staat Francisca aan de linkerkant (de ergotherapeuten) 24

De bezoekers werden in drie groepen opgedeeld. Vandaag hadden we uitstekende medewerking van Meyra (www.meyra.nl) en Medipoint (www.medipoint.nl) en oefentherapeut Lucy Vismans (www.loopfietsvolwassenen.nl ), waardoor een geweldig aantal parkinsonrollators, loopfietsen, driewielfietsen, scootmobiel en een rolstoel met elektrische ondersteuning binnen en buiten met begeleiding uitgeprobeerd konden worden. Tevens was als bezoeker ook aanwezig Liesbeth Pauw van UWassistent (www.uwassistent.nl) Er is dan ook gretig gebruik gemaakt van het straatparkoers dat geschilderd staat op het schoolplein van de naast Boogh gelegen basisschool! De begeleiding werd gedaan door Links: Medipoint. Rechts: Meyra en Onder: Lucy Vismans (Cesar oefentherapeut) 25

En tijdens de pauze lekkere koffie van Monique met feestelijke paaskoekjes van de PLUS Maar bovenal weer heel veel ontmoeting en gezelligheid! De foto’s die zijn gemaakt door Denise en onze freelance fotograaf zoon Bart laten dit duidelijk zien. . lg ga ep p he aanvragen ng en huis. 26

Onze freelance fotograaf Bart 27

8 juni 2019 – Omgaan met Gemeentelijke Voorzieningen (34 bezoekers) Helaas moesten we deze bijeenkomst beginnen met een verdrietige mededeling. 2 weken eerder op 22 mei 2019 was ons stuurgroeplid van het eerste uur: Tony Severs uit Linschoten ten gevolge van een fietsongeval overleden. Op 31 mei hebben wij met een kleine delegatie van patiënten, ParkinsonNet en de stuurgroep van ons Café, tijdens de uitvaart in Gouda afscheid van haar genomen met persoonlijke woorden en bloemen namens ons allen. Dit is door de familie zeer gewaardeerd. Tijdens onze bijeenkomst was er een herinneringshoekje ingericht waar bezoekers een berichtje voor de familie konden achterlaten. De kaarten zijn intussen naar haar man en kinderen verzonden. Wij misten haar voelbaar bij deze bijeenkomst; zij blijft voor altijd in onze gedachten. 28

De bijeenkomst zelf was een vervolg op de vorige bijeenkomst. Na het uitproberen van diverse vervoersvoorzieningen komt het moment van aanvragen en de vraag “Hoe doe je dat?” De Woerdense gemeenteambtenaren Henk Oskam (directe toegang Woerden Wijzer) en Marike Koelé (WMO consulent) hebben met een hele duidelijke presentatie dit proces samen met ons doorlopen. Marike Koelé Eerst mochten we op kleine papiertjes allemaal voorbeelden schrijven van wat we zoal aan zouden willen vragen bij de gemeente. Voorbeelden die werden genoemd waren: aanpassingen in de woning (traplift, douche), vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp, dagbesteding, parkeerplaats en -kaart gehandicapten, ondersteuning mantelzorger/respijtzorg. 29

En met deze voorbeelden gingen we stap voor stap aan de slag. Kort samengevat is het eigenlijk in Woerden heel simpel: Je belt Henk Oskam of een collega van Woerden Wijzer telefoon …….. ÒF je vult het ondersteuningsplan in (per mail of gewoon handgeschreven per post) en het balletje gaat ALTIJD vanzelf rollen. Marike Koelé of een collega WMO consulent maakt vervolgens een afspraak en diept dan de ondersteuningsvraag SAMEN MET U verder uit tot een PERSOONLIJK PLAN OP MAAT. Zo nodig wordt een advies van bijvoorbeeld een ergotherapeut of arts hierin meegenomen. Ook wordt duidelijk de financiële vergoeding en eigen bijdrage persoonlijk met u besproken en overlegd. Na afloop heeft Yvonne de beide sprekers bedankt voor hun heldere en positieve boodschap vanuit de gemeente. Zo’n direct persoonlijk contact op bijeenkomsten van vrijwilligersorganisaties lijkt ons in ieder geval een schot in de roos! 30

14 september 2019 – Parkinson & Valpreventie (46 bezoekers) Na een mooie zomer zijn we zaterdag 14 september weer bij elkaar gekomen met dit keer als thema Valpreventie. Dit is een belangrijk thema aangezien mensen met Parkinson sneller hun evenwicht verliezen en daardoor eerder risico lopen te vallen. Onze fysiotherapeut van ParkinsonNet, Annemiek Vonk, was er deze ochtend om een presentatie te geven over valpreventie. Annemiek Vonk ligt/legt uit!!! Ze begon met een quiz, met vragen als: hoeveel mensen komen per jaar in het ziekenhuis terecht als gevolg van een val? Dit gebeurt vaker dan men denkt en dus is het belangrijk dat mensen weten hoe ze zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat ze vallen.Dit kan bv door zelf oefeningen te doen waardoor de spieren sterker worden, maar ook door op een juiste manier op te staan, of weer te gaan zitten op een stoel. En hoe kom je het beste weer overeind wanneer je bijvoorbeeld gevallen bent op de stoep? Annemiek doet het gewoon even voor door op een tafel te gaan liggen en zich voorzichtig om te rollen naar de juiste houding om weer overeind te komen. ‘Doe dit vooral niet meteen!’ zegt ze er nog bij. ‘vaak schaam je je omdat je bent gevallen en wil je zo snel mogelijk weer overeind krabbelen. Maar doe dit juist niet, blijf even rustig liggen.’ En wilt u meer informatie kijk dan op de website www.veiligheid.nl 31

Het is juist belangrijk te blijven bewegen, benadrukt ze nog even. Vandaag kwam ons nieuwe stuurgroep lid, Wendy van Wijk, een kijkje nemen bij het Parkinson Café Woerden. Ze heeft zichzelf even voorgesteld en vertelde na afloop dat ze het erg leuk had gevonden, ze wil graag blijven! Erica stond nog even stil bij Tony, en dat het nog zo vreemd voelt dat ze er niet meer bij is. Ze zal er altijd een beetje bijblijven in gedachten. 32

En dan nog een toepasselijk gedicht van één van onze bezoekers, Henk Cromwijk, met als titel "Vallen Verleden Tijd". als gedresseerde kippetjes lopen we over het parcours we: dat zijn Henny en Nel zij waggelen over een groene mat met daaronder stoeptegels en ongelijke straatstenen over verschillende soorten vloerbedekking zeer gevaarlijk we: dat zijn Yvonne en Mieke begeleid door zorgzame handen van Hannie en Annemiek aan elkaar verbonden door een stok wagen zij zich samen op de levensgevaarlijke kantelplank we: dat zijn Karin en Henk zij stappen op een zwevende bank lopen door een nauw gangetje afgebakend door wankele kegels met een bal in de hand knielen ze om die in een bak te gooien waarbij Henk zo handig is om..... te vallen we dat zijn Marie en Eef zij draaien een rondje in een hoepel rusten uit op een stoel en zetten een kegel aan de andere kant inderdaad als gedresseerde kippen onder het gekraai van krulhaan Tim en het gekloek van kloekhen Kim bewegen we ons door het gevaarlijke Woerden maar dan de maandagmorgens dat is andere koek vol afgunst en bewondering kijken we naar de halsbrekende toeren van Angela en Jentle die maken zomaar een koprol staan zomaar weer overeind zelfs Tim waagt er zich aan en Annemiek doet voor niemand onder de hammengang voor een enkeling een martelgang als je je rechterbeen omhoog heft gaat toch ook je rechterschouder omhoog....... nee, de kant waarop je valt, maak je lang en op het schouderblad en nu op de dunne mat de laatste maandagmorgen: met door de keel gierende zenuwen doen we de oefeningen op de mat laten we ons vallen van dikke mat op de dunne maken ons klein, kin in het kuiltje 33

Mantelzorgwaardering Ter afsluiting vertelde Dunja, mantelzorgconsulent bij WoerdenWijzer, nog over de Mantelzorgwaardering waarvoor mantelzorgers zich vanaf 1 oktober weer kunnen opgeven. Dat kan online via de website van WoerdenWijzer: https://www.woerdenwijzer.nl/mantelzorg-informatie Mantelzorgers die vorig jaar de waardering hebben ontvangen, krijgen volgende week schriftelijk bericht over hoe ze zich weer kunnen aanmelden. Ook komt er weer aandacht voor in de Woerdense Courant en de digitale Mantelzorgnieuwsbrief. 10 november 2019 – Parkinson en “Zet ‘m Op” (37 bezoekers) 10 november is de Landelijke Dag van de Mantelzorg. Zoals ieder jaar besteden we als Parkinson Café Woerden daar op onze eigen wijze aandacht aan. Zo was er vandaag speciaal gebak en veel lekkers van de PLUS bij de koffie. 34

De alweer laatste bijeenkomst van dit jaar stond dit keer niet in het teken van informatievoorziening, maar in het teken van elkaar bemoedigen en af en toe eens lekker lachen en ontspannen. Wij hadden hiervoor Wil Gorter van het Hoedenmuseum uit Andijk uitgenodigd om te komen vertellen over haar hoedenverzameling en om mogelijk een toelichting te geven op de door ons zelf meegebrachte hoofddeksels. Nou en dat hebben wij geweten!!! Het werd een complete cabaretvoorstelling met mooie verhalen van vroeger, gezongen liedjes, versjes van Annie M.G. Schmidt en wandelingen over de “catwalk” met complete hoedenentourages. Wil heeft ons kostelijk vermaakt en had nog wel uren door kunnen gaan, zoveel had zij te vertellen, wat een talent! Wil Gorter van het Hoedenmuseum 35

36

Ook heeft de PLUS HARMELEN ons getrakteerd op advocaat met slagroom voor in de pauze. En stiekem, half onder de koffiekar, wordt er door Esmee van de koek met slagroom gesnoept. 37

Na de pauze, met advocaat en slagroom, gingen we nog even door. Iedereen zette een eigen hoed of pet of leende er eventjes één van Wil Gorter en zongen met elkaar "Het Hoedenlied". 38

En we hebben Wil hartelijk bedankt met een toepasselijk Woerdens kaasboerinnetje mét natuurlijk een mutsje op! De opkomst was dit keer iets bescheidener dan we gewend zijn met 37 bezoekers, maar gezien de vele positieve reacties direct na afloop en in de week erna hebben we toch ook weer een snaar geraakt bij mensen, die het niet altijd maar over het fenomeen Parkinson willen hebben en elkaar ook gewoon eens willen ontmoeten als het hier niet over gaat. 39

Een deel van de stuurgroep (de 3 musketiers) ziet er naar uit iedereen volgend jaar weer te ontmoeten. 40

Aantallen bezoekers van Parkinson Café Woerden Per Parkinson Café ontvangen wij tussen de 50/60 bezoekers. Ons echte hoogtepunt was de lustrumviering op 23 februari 2019. Toen waren er 130 bezoekers. Een ander hoogtepunt was het Parkinson Café op 13 februari 2016, met toen als spreker Ad Nouws. Toen waren er 70/75 bezoekers. En met het onderwerp “Parkinson en Medicatie”, met een opkomst van 60 bezoekers. Een meer dan goed bezochte bijeenkomst bij Ad Nouws 41

42

6. Hoe staan we er financieel voor? In onderstaand overzicht geven we een overzicht van onze baten (opbrengsten) en onze lasten (onkosten) over het jaar 2019. Baten 2019 Saldo Donaties / sponsorgelden Subsidie Parkinson Vereniging 1.876,18 240,00 350,00 Subtotaal 2.466,18 Lasten Viering 1e lustrum Boogh (huur zaal en catering) Kosten website Onkosten vrijwilligers tbv bijeenkomsten Subtotaal Positief Saldo 2019 1078,29 200,00 108,90 484,40 1.884,93 594,59 43

44

7. Aantal relaties De ledenlijst is door besluitvorming binnen de Parkinson Vereniging, door de invoering van de AVG, komen te vervallen. Het aantal geregistreerde namen en e-mailadressen van het Parkinson Café Woerden bedraagt op 31 december 2019 100 relaties Dit aantal groeit langzaam. Wanneer nieuwe bezoekers het zogenaamde “Ja-formulier” invullen worden zij aan het relatiebestand toegevoegd. Doordat wij alleen de naam en het e-mailadres vragen, kunnen wij helaas geen onderscheid meer maken in de verschillende woonplaatsen. Dit hebben wij t/m 2017 wel gedaan. 45

46

8. Jaarplan 2020 Voor 2020 hebben wij het volgende programma samengesteld: Zaterdag 8 februari 2020 Parkinson en Boekpresentatie Zaterdag 18 april 2020 Parkinson en Medicatie Zaterdag 13 juni 2020 "Wandel er eens over" Zaterdag 12 september 2020 Parkinson en Gezonde Maag en Darmen Zaterdag 14 november 2020 “Laat je verrassen” Deze bijeenkomsten vinden plaats bij Ontmoetingscentrum Boogh Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen U bent van harte welkom! 47

48

9. Begroting 2020 Baten Subsidie Parkinson Vereniging (4 x € 50,-- + 1 x € 150,--) Donaties/sponsorgelden Subtotaal Lasten Boogh (huur zaal en catering (5 x € 50,--)) Kosten website Onkosten vrijwilligers t.b.v. bijeenkomsten € 350,-PM -----------€ 350,-€ 250,-€ 120,-€ 300,------------Subtotaal € 670,-Negatief eindsaldo € 320,-49

50

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen www.parkinsoncafe-woerden.nl Of heeft u een vraag, suggestie of opmerking dan kunt u een e-mail sturen naar info@parkinsoncafe-woerden.nl Het postadres is Jan van Goyenstraat 28, 3443 GH Woerden Of u kunt telefonisch contact opnemen met Yvonne den Ouden 0348-480648 Het bezoekadres is Ontmoetingscentrum Boogh Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen 51

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
Home


You need flash player to view this online publication