100

BRONNEN kaartmateriaal en andere afbeeldingen DLA+ landscape architects BV foto’s en afbeeldingen Indien niet specifi ek aangegeven zijn de foto’s afkomstig van DLA+ landscape architects, www.fl ickr.com, www.panoramio.com of www.picasa webalbums (diverse openbare albums) Verder verwijzen wij naar de hieronder genoemde websites en/of de websites genoemd in de lichtgrijze balk t.b.v. de inspirerende voorbeelden. Literatuur ADC Heritage en ADC Archeo Projecten, Gemeente Buren, Archeologische verwachtingen- en beleidsadvieskaart Albers Adviezen en Wilko Voerman, Groenplan Buren 2002 Albers, Lucia en C. Sieger, Historie Kasteelterrein te Buren, september 1992 Bouwfragmenten; Roerende Kasteelfragmenten; uitgave Rijksdienst voor de Monumentenzorg ed. 6, 2006 Gelderlander, Kasteel Buren keert terug dd. 18 februari 2003 Gemeente Buren, Bestemmingsplan Buitengebied 2008 Gemeente Buren, Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 2008 (kaart: Ontwikkeling Lingemeren) Gemeente Buren, Structuurvisie Buren 2009-2019 Gemeente Buren, Landschapsontwikkelingsplan Buren, concept 2011 Gemeente Culemborg, Landschapsbeleidsplan gemeente Culemborg 2006 Groothuis A., Buren in opgang en neergang; artikel op www.historischeverenigingleerdam.nl

101 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication