35

35 Minder auto’s in het stadje betekent automatisch meer parkeerruimte buiten de stad. De bedoeling is die te spreiden en wel zo dat het vrije stadsgezicht er niet door wordt aangetast en de kwetsbare landschappelijke omgeving niet wordt bedreigd. Parkeergelegenheid moet gecreëerd worden op plaatsen van waaruit het stadje goed te benaderen is. Wellicht is het mogelijk twee vliegen in een klap te slaan door met een tramlijntje iets van de historische infrastructuur terug te brengen en zo tegelijk een pendeldienst van en naar de parkeerterreinen te realiseren. • Terughoudend zijn met woningbouw Om het historische karakter, de bijzondere stadsaanzichten en de landschappelijk waardevolle omgeving te beschermen, is terughoudendheid geboden waar het nieuwbouw betreft. In bepaalde gebieden zou niet gebouwd mogen worden, onder andere binnen de ‘ganzenvoet’ (het door de toeren omgrensd gebied rond het voormalige kasteel) en de uiterwaarden met aanpalende weidegronden. Vooral uitgaan van eigen kracht Natuurlijk zal de gemeente, waar dat past in haar ontwikkelingsstrategie, de steun van en de samenwerking zoeken met andere overheden. Voor de ontwikkeling van Buren-stad is dat met name de Provincie Gelderland, voor de ontwikkeling van de Burense stroomrug zijn dat behalve de provincie, tevens de gemeenten Tiel en Culemborg en waterschap Rivierenland. Verder zijn er allerlei andere instanties, organisaties en belangenhouders die mede kunnen bijdragen aan een succesvolle ontwikkeling, zoals de stichting Buren Oranjestad, het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland, de plaatselijke ondernemersvereniging, woningcorporaties, heemkundekringen enzovoort. Maar in het algemeen zal Buren-stad, wil het zich onderscheiden als ‘dé Oranjestad’, toch vooral moeten uitgaan van eigen kracht. Aansluiting bij een initiatief als de ‘Oranjeroute’ is dan ook prima zie je het park dat vol met mensen zit, waaronder tien van jouw Hyvesvrienden. Vind je binnen een minuut al je vrienden, dan kom je in aanmerking voor een prijs. www.redurban.nl Op Schouwen-Duivenland heeft de Stichting Zonnestraal het initiatief genomen om samen met kunstenaars te laten zien hoe mooi het op Schouwen-Duiveland is. Kunst, het platteland en picknicken worden hierbij gecombineerd. Aan kunstenaars is gevraagd om een picknick plek te ontwerpen voor een locatie op Schouwen-Duiveland. www.picknickeiland.nl digitalisatieproject van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en Akevoth (Dutch Jewish Genealogical Database). Zowel de algemene als de Joodse Begraafplaats worden nu door de gemeente Buren onderhouden. De voormalige synagoge aan de Knipstraat is in juni 2004 door de gemeente Buren aangekocht. Het pand wordt ter beschikking gesteld aan de Culturele Raad Buren, ten behoeve van kunstenaars en culturele instellingen.

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication