64

Gert-Jan van Ingen: Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 is Gert-Jan van Ingen wethouder voor de VVD in Buren. Zijn tot de rand toe gevulde portefeuille bevat behalve Ruimtelijke ordening, Openbare ruimte/beheer, Verkeer & vervoer en enkele andere zaken ook Monumenten en Recreati e en toerisme, dat laatste expliciet met betrekking tot de Buren-stad. Hij is dan ook nauw betrokken bij de totstandkoming van deze koepelvisie. De kersverse wethouder is vastbesloten vesti ngstad Buren toeristi sch weer op de kaart te zett en. ‘Ik denk dat de afgenomen belangstelling voor Buren niet alleen te maken heeft met de slechte economische situati e maar ook met de gebrekkige promoti e. Buiten de regio wordt Buren nauwelijks gepromoot. En het feit dat het Boerenwagen museum verdwenen is, doet de zaak natuurlijk ook geen goed. Bovendien realiseren de bewoners van Buren zich onvoldoende dat ze in een museumstadje wonen; laatst bij Buren Toen Theater waren er nogal wat klachten van de inwoners omdat ze hun auto twee dagen lang wat verder weg moesten parkeren. Een ander punt is de verminderde vitaliteit van de kleine kernen, een probleem dat niet alleen in onze gemeente speelt, maar in het hele rivierengebied. Probeer in die kleine dorpen maar eens een fatsoenlijke winkelconcentrati e te creëren; dat is bijna niet te doen. En ja, dan is er ook nog het feit dat jongeren zich nauwelijks nog voor historie lijken te interesseren; ons publiek bestaat nu vooral uit ouderen.’ Buren weer op de kaart zett en ‘Toch is de gemeente vastbesloten Buren weer op de kaart te zett en. Niet voor niets is er nu een aparte portefeuille gekomen, die specifi ek gericht is op de toeristi sche ontwikkeling van het stadje. We zijn ons ervan bewust dat we dit bijzondere stukje historisch erfgoed voor het nageslacht moeten bewaren. We hebben natuurlijk het Oranjemuseum en het Marechausseemuseum. Maar ik weet dat ook een aantal Burenaren fantasti sche privécollecti es bezit, die nu niet toegankelijk zijn voor het publiek. Dat is heel jammer, want wat als die mensen er straks niet meer zijn? Waar blijven die stukken dan, waar blijft de kennis? Nu is het nog niet te laat om daar aandacht voor te vragen. We zouden die collecti es graag digitaliseren en via internet aanbieden. Vooral met het oog op de jeugd want jongeren halen voornamelijk daar hun informati e vandaan. Een eerste aanvraag om alles in een digitaal museum onder te brengen is afgewezen, maar we blijven het proberen. We vinden dat het er moet komen. Want dat is dé manier om die informati e echt breed toegankelijk te maken. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw streekarchief in Tiel. De gemeente Buren doet daar ook in mee. Wellicht dat we daarop kunnen meelift en.’ In de spotlights ‘In 2012 bestaat het weeshuis 400 jaar. Bij uitstek een moment om Buren weer in de spotlights te zett en. De sti chti ng Koninklijk Weeshuis Buren is daar druk mee bezig. De gemeente zelf gaat na in hoeverre we de tuinen van het voormalige kasteel kunnen ontwikkelen. Omdat het contract met de tennisbaan kortgeleden voor langere ti jd werd verlengd, proberen we als het ware om de tennisbaan heen het voormalige kasteel weer zichtbaar

65 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication