98

Dick Derkse: Dick Derkse is voorzitt er van Buren Oranjestad, een sti chti ng die Buren wil promoten door lokale (culturele) evenementen te faciliteren en/of publicitair te ondersteunen. Sti chti ng Buren Oranjestad komt voort uit een platf orm waarin de gemeente, het RBT, plaatselijke horecaondernemers en organisatoren van evenementen vertegenwoordigd waren en dat tot doel had een einde te maken aan de toeristi sche achteruitgang van het historische stadje. Het platf orm telde zo’n 25 mensen. Dat waren er te veel. Er kwam een kleinere, slagvaardigere groep met de naam ‘Bureau Buren’. Maar omdat Bureau Buren geen rechtspersoon was, kon het niet echt een vuist kon maken. Vandaar dat de sti chti ng Buren Oranjestad in het leven werd geroepen. De sti chti ng is tevens adviseur van de gemeente op het gebied van cultuur(historie), toerisme en recreati e. ‘We hadden de jaarmarkt, die op zijn top uit 350 kramen bestond en zo’n ti enduizend mensen trok. We hadden ‘Chapeau’, een hoedendag, die in ti en jaar ti en jaar ti jd uitgroeide tot een fantasti sch evenement dat minstens zo’n groot publiek trok en waar zelfs Belgen en Duitsers op afk wamen. Maar door het teruglopend aantal vrijwilligers, de merkbare tegenzin bij de bewoners van het stadje én het vervallen van de subsidie heeft de organisati e van Chapeau besloten ermee te stoppen. Voor Chapeau was het gebrek aan medewerking in elk geval reden genoeg om de stekker eruit te trekken. In Wageningen hebben ze nu het concept overgenomen, en met succes geloof ik. Maar het blijft natuurlijk eeuwig zonde.’ Evenementen combineren ‘Precies daarom wordt de tweejaarlijkse Kunstmarkt nu in de tuinen van het Weeshuis gehouden. Cees Hoogteijling, die de Kunstmarkt samen met zijn vrouw organiseert, wil de inwoners van het stadje zo min mogelijk tot last te zijn. Om dezelfde reden is nu ook de Kerstmarkt daarheen verhuisd. Ik begrijp dat, maar toch ik vind het jammer dat die niet in de straten van het stadje plaatsvindt. Dan heb je namelijk precies de Anton Pieck-sfeer die daarbij past. Buren heeft dit soort evenementen nodig voor zijn economisch voortbestaan. De middenstand heeft ze nodig, de winkeltjes, de horeca. Maar ja, door gebrek aan subsidie, sponsors en vrijwilligers wordt het allemaal een stuk lasti ger om voldoende publiek te trekken. Daarom proberen we nu waar mogelijk evenementen te combineren. Neem ‘Jazz in Buren’, waar we dit jaar mee van start gegaan zijn. Dat vond plaats tegelijk met de Kunstmarkt. Heel bescheiden nu nog op drie locati es: er speelde een orkest bij de Prins op een vlonder in de Korne, een bij Eetcafé ’t Nut en een bij de Pannenkoekenbakker. Beide evenementen hadden in principe hun eigen publiek maar er vond ook uitwisseling plaats. Dat ging uitstekend. Zo goed dat we het aantal orkesten voor volgend jaar willen verdubbelen, als we de sponsoring tenminste rond kunnen krijgen. Maar het is een goed voorbeeld van

99 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication