99

99 ‘Er moet iets gebeuren’ hoe je – organisati e en ondernemers – met succes kunt samenwerken.’ Lopen waar Maxima gelopen heeft ‘Wat ik zo van de nieuwe ideeën hoor, spreek me wel aan. Zo’n haventje net buiten Buren en het weer rondom herstellen van de stadsgracht, dat zou ik persoonlijk fantasti sch vinden; bootjes voor de muren van Buren, prachti g. En dat idee van die Oranje Loper, hartsti kke leuk. Zeker als je voor de opening leden van de Koninklijke familie naar Buren weet te krijgen. Iedereen wil toch lopen waar Maxima gelopen heeft . We hebben in verleden gezien hoe gunsti g het eff ect is van koninklijk bezoek op Buren. Je kunt zo weer een paar jaar vooruit. Ja, en zo’n dag van de kleine binnenvaart. Wij hebben ooit een evenement gehad met kleine vissersbootjes die naar Buren voeren en een paar dagen bleven liggen. Lijkt me fantasti sch al die bootjes, vooral als je dat combineert met een vismarkt of een Betuwse fruitmarkt. Ja, dán heb je een evenement! Kasteelterrein ‘Over het kasteelterrein als evenemententerrein heb ik zo mijn twijfels. Het ligt wel buiten de stad. Die zou je daar op zijn minst bij moeten betrekken. Maar dat er een betere invulling moet komen, is duidelijk. De provincie dringt daar ook op aan, begrijp ik. Maar we weten allemaal dat dit moeilijk is zolang de tennisvereniging die daar zit, niet weggaat. Hun contract is onlangs ook nog verlengd, heb ik vernomen, voor langere ti jd. Dat is jammer, al snap ik ook wel dat ze daar liever niet weg willen. Ik zou ook niet zomaar vertrekken van zo’n geweldige locati e. Nu heb ik begrepen, dat ze van plan zijn het terrein alvast te gaan ontwikkelen, maar dan om het tennisterrein heen. Dat lijkt me in deze situati e nog het meest voor de hand liggende alternati ef.’ Met de gemeente om de tafel ‘Als sti chti ng willen we er zoveel mogelijk zijn voor verenigingen en organisati es van evenementen. We proberen ook een gemeenschappelijke promoti e van de grond te krijgen. Via onze eigen website, brochures enzovoort. Maar daar is geld voor nodig. We hadden subsidie van de gemeente, maar die is inmiddels weggevallen. We hebben vervolgens geprobeerd het bedrijfsleven te interesseren voor een vorm van sponsoring waarbij ze, afh ankelijk van hun bijdrage, “ridder” of “Graaf van Buren Oranjestad” konden worden. Een heel leuk idee, maar toen kwam de crisis. De een na de nader haakte af. Ook de samenwerking met de Oranjesteden Diest en Dillenburg waarvoor zich met name Cees Hoogteijling enorm heeft ingespannen, kwam uiteindelijk niet van de grond. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. We willen graag met de gemeente om tafel om te kijken hoe het nu verder moet met Buren Oranjestad. De gemeente heeft laten weten - wat hen betreft binnenkort gaat gebeuren.’

100 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication