1

Pagina 2 Impact Wet Toekomst Pensioen Pagina 3 Waarom een nieuw stelsel? Pagina 4 Pensioenakkoord in details Pagina 5 Rol pensioenadviseurs PENSIOENAKKOORD 2022 WAT STAAT ONS TE WACHTEN? De in december 2020 gepubliceerde consultatiestukken over het pensioenakkoord en concept wetgeving 'Wet Toekomst Pensioen' zijn een belangrijke start in de verdere totstandkoming van het nieuwe pensioenstelsel. In detail worden eerder geformuleerde principes uitgewerkt, maar ze geven ook de indruk dat er een onbalans kan komen voor werkgevers en werknemers. Een belangrijk voorbeeld daarvan kwam al in de hoofdlijnennotitie aan de orde: voor overgang naar vlakke premies zal bij veel regelingen, zo werd geconstateerd, adequate en kostenneutrale compensatie onhaalbaar blijken. Daarom wordt voor de (stijgende) premieregelingen de mogelijkheid geboden om de stijgende premieregeling voort te zetten, althans voor werknemers die in dienst zijn op het moment van de transitie. Dit is een belangrijke afwijking van de geest van het pensioenakkoord en zal leiden tot fiscaal ongelijke behandeling van werknemers en zal tevens kunnen leiden tot mogelijke beperkingen van de arbeidsmarktmobiliteit. Welke gevolgen dit voor uw onderneming heeft? Laat u informeren door één van onze Pensioendesk adviseurs. 1 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden ©Pensioendesk Nederland Mei 2021 Pensioendesk MAGAZINE

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication