2

IMPACT WET TOEKOMST PENSIOEN EEN NIEUW PENSIOENSTELSEL IN ONTWIKKELING De afgelopen jaren is er veel veranderd in onze samenleving. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Het aantal werkenden ten opzichte van gepensioneerden loopt terug. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Om dit pensioenakkoord om te zetten in wetgeving heeft het kabinet op een concept wetsvoorstel ingediend om de Pensioenwet aan te passen. In december 2020 heeft minister Koolmees de nieuwe regelgeving ter consultatie aangeboden. Het doel is om de nieuwe wetgeving via ‘de Wet Toekomst Pensioen’ in te laten gaan vanaf 1 januari 2022. De datum van 1 januari 2022 staat nog open en is van diverse ontwikkelingen afhankelijk. 2 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden ©Pensioendesk Nederland Mei 2021

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication