3

WAAROM EEN NIEUWE STELSEL? NAAR VERWACHTING STAPT IEDEREEN OVER In het nieuwe stelsel bestaat de actuele waarde van de pensioenaanspraken direct uit het persoonlijk pensioenvermogen dat voor een deelnemer is gereserveerd. Deze aanspraken worden niet verdisconteerd en bepaald op basis van dekkingsgraden van pensioenfondsen, een rekenrente is dus niet nodig. Om te berekenen welk pensioen met dit pensioenvermogen kan worden bereikt, wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde URMmethode. Met deze methode wordt op basis van een doorrekening van duizenden scenario’s het te bereiken pensioen in drie scenario’s (slecht weer, mediaan en goed weer) gepresenteerd. Hoe zit het met indexatie van pensioenen? In het nieuwe pensioencontract krijgt het overrendement een voorname rol. Dat contract biedt bovendien de mogelijkheid om risico’s voor bepaalde deelnemersgroepen, bijvoorbeeld gepensioneerden, gerichter af te dekken. Positieve rendementen kunnen zodoende direct tot uitdrukking komen in hogere pensioenen, ook bij een dalende rente. Kunnen medewerkers vervroegd met pensioen? Sectorale Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden van start Sectoren kunnen per 1 februari 2021 gebruik maken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Met deze subsidieregeling, die voortkomt uit het Pensioenakkoord, ondersteunt het kabinet werkgevers in sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Samenwerkingsverbanden kunnen vanaf februari een aanvraag doen voor een vaste subsidie van 20.000 euro voor een sectoranalyse en vanaf 1 juni 2021 voor een activiteitenplan. De regeling loopt tot en met 2025. In totaal is een miljard euro beschikbaar. Gezond je pensioen halen Omdat mensen steeds langer leven, stijgt de pensioenleeftijd en moeten mensen dus langer doorwerken. Het is belangrijk dat werkenden gezond werkend hun pensioen kunnen halen, ook degenen met zwaar werk. Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf. 3 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden ©Pensioendesk Nederland Mei 2021

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication