4

PENSIOENAKKOORD IN DETAILS WAT ZIJN DE AFSPRAKEN? Kort samengevat zijn de volgende afspraken gemaakt in het pensioenakkoord: • De AOW leeftijd stijgt minder snel • • • • • • • • • • Gelijkblijvende beschikbare premie en degressieve pensioenopbouw als uitgangspunt Uitfasering stijgende premiestaffels Diensttijd onafhankelijk partnerpensioen (maximaal 50% van het pensioengevend salaris) Lumpsum (bedrag ineens) 10% Tijdelijke korting heffing RVU (vertrekregeling) Verlofsparen uitgebreid naar 104 weken Persoonlijk pensioenvermogen als uitgangspunt Compensatieregeling? Invaren (alleen bij pensioenfondsen) Transitieplan werkgever 4 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden ©Pensioendesk Nederland Mei 2021

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication