12

De kostercoördinator is hierbij het aanspreekpunt van de groep. Hij zorgt ook voor de overkoepelende zaken en taken, wat technische zaken en kleine reparaties, het vlaggen en het beheer van het buurtkastje. Coördinator: David Bouman ALGEMENE INFORMATIE Informatie uit de verschillende raden en werkgroepen Kerkenraad voor kerk en samenleving Als Protestantse Gemeente zijn wij een pluriforme gemeente. We zien naar elkaar om, leven met elkaar mee en hebben een groot aantal vrijwilligers. Hoewel het aantal gemeenteleden de laatste jaren is afgenomen, is de gemeente levensvatbaar! De kerkenraad bestaat uit twaalf leden en vergadert eenmaal per zes weken. In de kerkenraad zijn alle onderdelen van het kerkenwerk vertegenwoordigd, inclusief een communicatiemedewerker en een notulist. Raden die te klein werden zijn opgenomen in de kerkenraad. Niet iedereen in de kerkenraad is nu dus ouderling of diaken. We hebben ook een moderamen, dat bestaat uit de predikant en enkele kerkenraadsleden. Zij bereiden de kerkenraadsvergadering voor en verzorgen de algemene zaken. 12 Een groot gemis is nog dat we geen vaste voorzitter hebben. Heeft u interesse in deze functie, maar lijkt het u teveel werk, laat het ons dan weten. Samen kunnen we dan naar de vorm kijken. Een duobaan heeft bijvoorbeeld in het verleden goed gewerkt. Ons beleidsplan loopt tot 2023. Daarin staat o.a. dat we als kerk naar buiten toe zichtbaar willen zijn. Daarom sluiten we aan bij evenementen voor de Westervoortse gemeenschap. Denk hierbij aan deelname aan de braderie, waarbij de kerk en toren open zijn, de kerstmarkt, waar we lichtjes uitdelen en een gevarieerd kerstprogramma aanbieden in en om de kerk. Ook het project schuldhulpmaatje ondersteunen we via de diaconie. N.a.v. voorstellen op een gemeenteavond gaan we nog meer variatie in diensten oppakken, zoals Taizé diensten, een Elvisdienst, of een gezamenlijke dienst met de Roemeense kerk. Ook denken we na over ontmoetingen door samen voetbal of film te kijken. Dit jaar is de samenwerking met de Liemerse kerken verder ontwikkeld. We hebben een intentieverklaring ondertekend voor intensievere samenwerking. Vanwege de coronapandemie is dit proces wat vertraagd, maar de bedoeling is dat een

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication