15

De pastorie, het Paalmanhuis en de kerk moeten worden onderhouden, zijn verzekerd en jaarlijks wordt de kerk, een monument, door Monumentwacht geïnspecteerd. Op basis van hun rapportage wordt om de zoveel jaar een groot onderhoudsplan opgesteld. Veelal wordt hier subsidie voor aangevraagd. De laatste jaren zijn nieuwe stoelen in de kerk aangeschaft en is een video-installatie gekocht om kerkdiensten rechtstreeks te bekijken via Internet. De kerk en het Paalmanhuis worden regelmatig verhuurd aan andere partijen zoals de Roemeens Orthodoxe Kerk en de gemeente Westervoort (bijv. uitreiking lintjes). De tuingroep zorgt er voor dat de tuin rondom de kerk en het Paalmanhuis wordt onderhouden en het gras wordt gemaaid. De ledenadministratie wordt al langere tijd door Klaaske Snoek verzorgd. Zij houdt de registraties bij van de gemeenteleden. De software die zij hiervoor gebruikt wordt door de landelijke PKN beschikbaar gesteld. De financiële administratie wordt gecoördineerd door Ard Rougoor en samen met administratiekantoor MKB de Liemers wordt de jaarrekening gemaakt. Daarnaast worden nog jaarlijkse of meerjarige begrotingen opgesteld. Deze worden ook gerapporteerd aan de landelijke PKN voor het financiële toezicht op de kerken. Mede hierdoor is de kerk een ANBI-instelling en zijn financiële bijdragen aftrekbaar als gift. Naast de diaconie organiseert ook de kerk diverse jaarlijkse acties om geld in te zamelen, te weten:  Kerkbalans, om de kosten van alle kerkelijke activiteiten te kunnen betalen;  solidariteitskas om bij te dragen aan andere PKN-kerken in Nederland;  eindejaarscollecte voor een speciaal goed doel in Westervoort of elders;  collecten tijdens de kerkdiensten voor de diaconie en de kosten van de kerk;  verstrekken van collectebonnen. Ook het college kan altijd extra hulp bij deze taken gebruiken. Interesse? Namens het College van Kerkrentmeesters, Ard Rougoor 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication