16

ZWO geeft mensen weer hoop ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Als gemeente ondersteunen we ZWO-projecten in de hele wereld, met name in ontwikkelingslanden. De afgelopen periode hebben we financieel bijgedragen aan de volgende organisaties:  Stichting Mensenrechten voor Straatkinderen in Moldavië (opvang straatkinderen);  ActionAid Nederland (steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten);  Mercy Ships (zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen). Daarnaast hebben we met de andere protestantse gemeenten in de Liemers een gezamenlijk partnerproject: Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. We steunen dit project voor een periode van twee of drie jaar. We zijn gestart in 2020 en hebben met het streefbedrag € 14.500,voor het project hoog ingezet. Zo worden we uitgedaagd om met de gezamenlijke inzet van zoveel mogelijk enthousiastelingen een win-win situatie te creëren. Doet u met ons mee? Om u op de hoogte te houden informeren wij u regelmatig over de voortgang van het project. Andere activiteiten van de commissie zijn de decemberzendingsactie, een cadeau tijdens de kerstnachtdienst, in januari de actie Kerkbalans (een deel van de inkomsten hieruit dragen wij af aan KerkinActie) en de jaarlijkse paasgroetenactie voor gedetineerden. Mocht u een doel of project onder onze aandacht willen brengen, dan staan wij hier altijd voor open. U kunt een bericht sturen naar fam.roelofsen@hetnet.nl. Meer informatie over onze werkzaamheden kunt u op de website van onze kerk vinden. Rest ons u te vermelden dat wij als commissie blij zijn met de reacties die we vanuit de gemeente ontvangen. Dit geeft ons weer energie om door te gaan in de door ons gekozen weg. ZWO-commissie: Bert Frijlingh, Hans Reussing, Ton Roelofsen 16

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication