17

Paaskaars Het werk van de Raad van Eredienst (RvE) omvat veel praktisch werk rond de kerkdienst. We denken mee en geven invulling aan zingen, tekst en muziek, soms komen we ook met een advies aan de kerkenraad om dingen te veranderen en te verbeteren. Het is ook belangrijk nieuwe vormen van vieren te stimuleren door zoekende moderne teksten te gebruiken, waar bemoediging de ruimte krijgt en waar je op zoek gaat naar verhalen die laten zien dat het kan, dat geloof zichtbaar wordt in het dagelijks leven. We noemen bijvoorbeeld de diensten in de Goede Week, de gedachtenisdienst, zangdienst en startdienst. Een praktische taak is de bestelling van de paaskaars en huispaaskaarsen ieder jaar. Tijdens de paaswake wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht. Eén van de oudste tekens op de paaskaars is het Chi Rho-monogram. Chi is de letter X, Rho de letter P; de X en P zijn de eerste twee letters van het Griekse woord Christos. Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven. Hoewel het symbool geen letterlijk kruis is, refereert het er wel naar. Daaronder een duif op het medaillon, als teken van de geest die de blijde boodschap verspreidt dat de Heer is opgestaan, en we nieuwe kansen krijgen. Pasen kan je dan op een nieuwe wijze in het leven doen staan, het is een voorbode van de nieuwe tijd en we kunnen ons nieuwe mensen voelen Muziek en liturgie kunnen mensen met de Eeuwige en met elkaar verbinden. Dat inspireert… Een ontmoetingsplek…De kerk…Ongeacht gebouw of muren, in oude en nieuwe vormen, kunnen ons laten ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. Willemien Dokter ONDERSTEUNING KERK EN ORGANISATIE De ledenadministratie Voor het goed functioneren van het kerkenwerk is het belangrijk dat adresgegevens van gemeenteleden up-to-date blijven. Dat geldt voor het pastoraat, maar ook voor geldwervingsactiviteiten. Alle mutaties die binnenkomen worden door mij verwerkt in het ledenregistratiesysteem en zo nodig 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication