5

Pastoraat Als gemeente vinden we het belangrijk om naar elkaar om te zien. In betrokkenheid en vriendschappelijkheid willen we met elkaar onderweg zijn. Op mooie momenten, maar ook als het leven moeilijk aan kan voelen, kan het fijn zijn om iemand op te zoeken met wie je het kunt delen. Als u/je een keer een bezoek of gesprek wil hebben, dan kunt u/je contact opnemen met de predikant. Ook kunt u een ouderling, diaken of iemand van de bezoekgroep hiervoor benaderen. Voor zieken kan ook voorbede aangevraagd worden. Dit kan door een mail te sturen naar voorbede@pgwestervoort.nl of door het voorafgaand aan de kerkdienst in het schrift te schrijven in de gedachtenishoek. Ook kunt u de voorbede kenbaar maken aan de predikant en/of ouderling. Rond een overlijden Bij een overlijden kunt u contact opnemen met Margreet de Bree. U kunt een afspraak met haar maken om met elkaar te praten over uw naaste die heengegaan is, alsook over de afscheidsdienst. Steenlegging In overleg met de familie zal een week (of langere tijd) na de bekendmaking van het overlijden de overledene in de kerk herdacht worden. Bij deze gedachtenis spreekt de voorganger een kort in memoriam uit, waarna een kaars aangestoken wordt aan de paaskaars. De kaars en een steen met de naam van de overledene geeft de voorganger aan de nabestaande(n). Samen met een ouderling lopen ze naar de stiltehoek. Hier wordt de steen vervolgens gelegd in de palm van de hand, 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication