0

Pilot: Probeer een e-bike HOE HET TOT STAND KWAM EN DE RESULTATEN DECEMBER 2020

2 Probeer een e-bike Op 4 februari 2020 presenteerden we samen met 6 fietshandelaren ‘Probeer een e-bike’. Hiermee kon iedereen die werkt of woont in de regio Roermond twee weken lang gratis een e-bike uitproberen, tot 31 oktober 2020. Na dat moment evalueerden we met enquêtes van deelnemers en feedback van de fietshandelaren. In dit verslag de resultaten. Allereerst iets meer over het doel. Een e-bike vervangt de auto in het woon-werk verkeer of bij een bezoek aan de stad. Met gemak leg je 15 kilometer af zonder bezweet of moe aan te komen. Een ideaal vervoersmiddel dat bijdraagt aan een onderdeel van onze doelstelling: Samen met partners, reizigers slimmer op weg helpen door duurzame gedragsverandering op het vlak van mobiliteit (modal shift) te realiseren. Beurskens | Haelen Ruud Beurskens Hendrikx 2-wielers| Buggenum Leo Hendrikx De Arend | Maasbracht Frank Welters Jack Teuwen | Herten Jack Teuwen PILOT: PROBEER EEN E-BIKE ROERMOND BEREIKBAAR 2020 Jaspers Rijwielen | Roermond Jan Jaspers Bike totaal Peeters | Heel Bjorn Sonneville

3 De weg ernaar toe Na de eerste kennismakingsgesprekken in de zomer van 2019 waarvoor we alle 13 fietshandelaren in de regio Roermond hadden benaderd, bleek dat de fietshandelaren een pilot wel zagen zitten. Na het verder uitwerken van de inhoud wilden in december 2019 zes fiets handelaren meedoen aan een pilot. Een overzichtelijk platform Om te zorgen voor een helder product hebben we een platform laten bouwen. Hierop kunnen gebruikers middels selectietools eenvoudig kiezen uit diverse e-bikes van de deelnemende fietshandelaren. www.probeereenebike.nl is daarvan het resultaat. Warm contact Nadat een gebruiker op de website de keuze voor een e-bike maakte, ontvingen zowel de fietshandelaar als de consument alle details van de reservering. Vervolgens werd door de fietshandelaar contact gelegd. En op de dag dat de e-bike opgehaald kon worden gaf de fietshandelaar in de winkel tekst en uitleg. Bij inlevering was er vaak nog even tijd voor een praatje en in meerdere gevallen kocht de gebruiker zelfs een e-bike.

4 De pilotfase Na de lancering van Probeer een e-bike in februari 2020 kregen fietshandelaren direct een heleboel aanvragen. Bij enkele zaten binnen de kortste keren zelfs alle probeer-weken vol. In eerste instantie zou de pilotfase tot 6 juni duren. En toen kwam in maart de eerste lockdown. Iedereen werd opgeroepen om vooral thuis te blijven. Ook wij volgden dit besluit op en hielden ons gedeisd wat betreft het communiceren van Probeer een e-bike. In de loop van de lockdown hebben we gepeild bij de fietshandelaren of zij de pilot wilden verlengen tot eind oktober. Daar stemden vijf fiets handelaren mee in. Ervaringen van de fietshandelaars Op 1 november hebben we samen met de fietshandelaren de pilot geëvalueerd. Eigen ervaringen en enquêtes onder gebruikers laten zien dat de pilot Probeer een e-bike voor alle partijen geslaagd is. Gezamenlijk willen we Probeer een e-bike permanent in de lucht houden, dus we gaan zaken verder ontwikkelen: • Een geautomatiseerd reserverings systeem. Dit gebeurt nu handmatig. • Inzetten op communicatie. Dit is cruciaal om het product te vinden. • Het proberen wordt 1 week, zodat er meer mensen gebruik van kunnen maken. • De gebruiker komt 2 keer bij de fietshandelaar in de winkel. Met een borg of voucher kan het klant contact ook bij het inleveren geregeld worden. PILOT: PROBEER EEN E-BIKE ROERMOND BEREIKBAAR 2020

5 Hoe vonden de gebruikers het? Na afloop kregen alle 133 deelnemers een enquête, 59 deelnemers vulden deze in: • De belangrijkste reden voor deelname was het uitproberen van een e-bike, gevolgd door dat men wil ervaren of het een geschikt vervoersmiddel is voor woon-werkverkeer. • De e-bikes werden met name gebruikt voor woonwerkverkeer, gevolgd door een bezoek aan het centrum. • 92 % van de deelnemers zou Probeer een e-bike aanraden aan familie en vrienden. Voordelen van de e-bike 1. Het is goed voor mijn gezondheid en conditie 2. Ik kom minder moe en bezweet aan 3. Ik ben sneller dan met de gewone fiets 4. Ik draag bij aan een schoner milieu 5. Ik heb geen parkeerproblemen en files Nadelen van de e-bike 1. Ik pak liever de gewone fiets of racefiets 2. Ik heb verschillende verplichtingen voor en/of na het werk (bijv. kinderen ophalen, boodschappen) 3. Ik vind het niet prettig om nat of verwaaid aan te komen op het werk 4. Ik woon te ver van mijn werk 5. Ik voel mij onveilig op de fiets/ e-bike (door het donker fietsen, verlaten wegen) “ Het was prettig om uit te proberen. Ik fiets veel op een gewone fiets maar als die aan vervanging toe is, zal ik zeker kijken voor een elektrische fiets.” “ Prima actie! Chapeau” “ Goed initiatief. Ik heb dezelfde e-bike inmiddels gekocht”

6 Gedragsverandering Grote vraag is natuurlijk of Probeer een e-bike ook tot een structurele gedragsverandering leidt onder gebruikers. Ben je van plan om in de toekomst vaker met de fiets of e-bike op pad te gaan? 18% 40% Ja, ik ga vaker met de fiets Ja, ik ga vaker met de e-bike Nee Gebruikers geven aan vaker de fiets of e-bike te nemen voor het merendeel van de autoritten. Hiermee toont ook de e-bike zich als een volwaardig alternatief voor de auto. PILOT: PROBEER EEN E-BIKE ROERMOND BEREIKBAAR 2020 42%

7 Het effect op langere termijn Er zijn tijdens de probeeractie 271 autoritten bespaard. Ritten waarvan de gebruikers zeggen dat ze die ook in de toekomst met de fiets of e-bike gaan maken. Daarvan waren 91 e-bike ritten in de spits (woon-werk en zakelijk) en berekeningen tonen aan dat dit 41 automijdingen per dag oplevert. De andere 180 e-bike ritten waren recreatief (bezoek familie/vrienden, centrum en de Outlet), wat volgens de berekeningen 135 automijdingen per dag oplevert. Doelen Roermond Bereikbaar Bezoeker: Forenzen: 750 minder auto bewegingen op de N280 per etmaal op topdagen. 550 minder auto bewegingen op de N280 per etmaal in de spits. Conclusie Probeer een e-bike voorziet in een behoefte van reizigers en helpt in de gedragsverandering naar actieve en gezonde vervoersmiddelen, de fiets en de e-bike. De pilot Probeer een e-bike levert daarmee een substantiële bijdrage aan de doelen van Roermond Bereikbaar. Dit willen we behouden.

Samen helpen we reizigers slimmer op weg Roermond Bereikbaar is een programma van: Markt 31 6041 EM Roermond WWW.ROERMONDbereikbaar.nl

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Home


You need flash player to view this online publication