0

In- en extern nieuwsbulletin Zomer 2022 IN DIT NUMMER: • Autisme, context en het voorspellende brein • Interview met de soosleden Tjerk en Hiske • BBL-traject van Yjolien • Oproep van de bewonersraad

Inhoud 2 Voorwoord Fluitelier ................................................................................................ 3 Bericht vanuit de directie ........................................................................................ 4 Bewonersraad OlmenEs ............................................................................................ 5 Werken en leren als BBLer in OlmenEs ..................................................................... 6 In memoriam: Jeroen Veltman .................................................................................. 7 Geneeskunde en gezondheid .................................................................................... 8 Stichting Vrienden van OlmenEs maakt extra’s voor bewoners mogelijk.............. 9 Autisme, context en het voorspellende brein.........................................................10 “Ik moet afnemen, hij moet groeien” ......................................................................12 Leentje vertelt over haar nieuwe functie als medewerker cultuur en identiteit .14 Kleurplaat .................................................................................................................15 Interview met soosleden Tjerk en Hiske .................................................................16 Schaken met Annemarie ..........................................................................................18 Vrijwilliger in beeld: Ben van Nuil ............................................................................19 Recept van Ytje ........................................................................................................20 Moppentrommel van Tjalling ..................................................................................20 Interview door Daphne met clusterhoofd Margriet .............................................. 22 Zomerlied ................................................................................................................. 23 Werken en leren als BBLer in OlmenEs Pagina 6-7 Pagina 10 Pagina 16 Autisme, context en het voorspellende brein Interview met soosleden Tjerk en Hiske

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Voorwoord Fluitelier Een goed gevulde Fluitelier, met verhalen vanuit de hele gemeenschap! In het ritme van OlmenEs gebeurt er veel, soms volgens planning en soms volkomen onverwachts. We maken dingen mee als gemeenschap, maar ook in het woonhuis of de werkplek en als mens zijn we altijd in beweging en ontwikkeling. Zo valt er altijd veel te vertellen, het verhaal van OlmenEs schrijven en vertellen we samen. Onze bewoners zijn het middelpunt van ons verhaal. Het is daarom extra leuk dat we dit keer veel bewonersverhalen hebben. Daphne heeft clusterhoofd Margriet geïnterviewd. Mark schrijft over de mierikswortel in het stuk ‘Geneeskunde en gezondheid’ en Annemarie vertelt over de schaakclub en waarom dat zo leuk is. Wist je dat de schaakclub in september weer start? Alle bewoners zijn dan weer welkom! We hebben tot ons verdriet afscheid moeten nemen van onze bewoner Jeroen Veltman. In de memoriam staan we stil bij Jeroen. We zullen Jeroen erg missen en wensen de nabestaanden veel kracht toe bij het verwerken van het verlies. Yjolien is één van de zeven mensen die sinds november-december 2021 is gestart met het BBL-traject. Tijd voor een korte evaluatie; hoe bevalt het haar? In het kader van ontwikkeling komt Peter Vermeulen, een autoriteit op het gebied van autisme, in september naar OlmenEs om een lezing te geven. Dit is mogelijk gemaakt dankzij een geoormerkte donatie, waarvoor we erg dankbaar zijn. Stichting Vrienden van OlmenEs maakt via schenkingen en donaties de extra’s voor bewoners mogelijk. De stichting is vanuit ouderbetrokkenheid opgericht en de voormalige bestuursleden vertellen in een interview over de start van de stichting. Binnenkort wordt Stichting Vrienden overgedragen naar OlmenEs en zal het de plek innemen van Stichting Voorzieningen. De sooscommissie bestaat uit verschillende bewoners, zij organiseren allerlei activiteiten voor medebewoners. Hiske en Tjerk zijn als afgevaardigden van de commissie geïnterviewd. Als je een leuk idee hebt voor een activiteit, dan kun je die altijd aan de commissie voorstellen. Ook de bewonersraad staat graag in contact met andere bewoners. De bewonersraad heeft als doel om medebewoners meer betrokkenheid en inspraak te geven. Leentje is gestart in de nieuwe functie ‘medewerker identiteit en cultuur’. Cultuur en identiteit zijn grootse en belangrijke begrippen in OlmenEs, vooral als we het hebben over onze antroposofische (mens)visie. In haar nieuwe rol gaat Leentje aan de slag om dit nog meer te versterken. In vrijwilliger in beeld wordt dit keer Ben van Nuil in het zonnetje gezet. Ben zet zich al jaren in voor OlmenEs en is Tamara Klokker Directiesecretaresse, PR & communicatie TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE zelfs voor de komst van OlmenEs al betrokken geweest met het terrein. Hij vindt de activiteiten met de bewoners altijd erg leuk en maakt graag een praatje met iedereen. Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen de bewoners allerlei extra activiteiten doen, daar wordt altijd ontzettend van genoten! Natuurlijk kunnen de vaste rubrieken niet ontbreken. Het recept van Ytje is dit keer een verrassende erwtensoep. ‘Want’, zo zegt Ytje, ‘erwtensoep is ook lekker in de zomer!’ Daar heeft Ytje natuurlijk gelijk in. De moppentrommel van Tjalling is weer om te gieren en hopelijk vinden jullie de tekening ook mooi. Veel leesplezier en een hele fijne zomer gewenst! Namens de redactie, 3

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Bericht vanuit de directie Het is zomer, een periode waarin de natuur zich volop opent. Het is extra genieten om de natuur bij OlmenEs op deze manier weer van dichtbij mee te maken, nu we weer gezamenlijk op het terrein mogen werken. Het is fijn om bewoners en medewerkers persoonlijk te ontmoeten in het dagelijks contact. Zo kunnen we samen in de ontmoeting bouwen aan de gemeenschap en nieuwe medewerkers de waarde van de gemeenschap laten ervaren, zodat ook zij zich hiermee kunnen verbinden. Die waarde van de gemeenschap hebben we ook ervaren toen tot onze spijt onze bewoner Jeroen Veltman plotseling overleed. Iedereen was in shock, maar met elkaar hebben we Jeroen een waardevol afscheid kunnen geven. Jeroen heeft een plek gekregen op de natuurbegraafplaats van OlmenEs, daarmee zal hij altijd onderdeel van de gemeenschap OlmenEs zijn. We vinden het bijzonder dat bewoners en medewerkers, die zo lang met OlmenEs zijn verbonden, op deze manier een mooie laatste rustplek mogen krijgen. 4 We zijn dankbaar voor de mogelijkheden van het terrein van OlmenEs en dat we bewoners zo’n mooie leefomgeving kunnen bieden. De waarde van die omgeving en de wens om deze omgeving ook in te zetten in de zorg voor onze bewoners is de afgelopen periode extra onder de aandacht gebracht als centraal thema “helende omgeving”. Zowel de waarde van de fysieke omgeving en de effecten die dit op bewoners heeft wanneer dit netjes en heel is, als ook de waarde van de ritmes van het seizoen als onderdeel van de cultuur die terugkomt in de omgeving. Het is mooi dat we bewust zijn van de kracht van onze omgeving, zodat het ons ook ondersteunt, inspireert en heelt. De schoonheid van het terrein is overigens ook buiten OlmenEs niet onopgemerkt gebleven. Een kunstenares heeft belangstelling getoond om op het terrein van OlmenEs foto’s te maken met een speciale camera (camera obscura). Bij deze speciale techniek wordt de foto gemaakt door middel van een klein lichtpunt in een donkere ruimte, het lichtpunt fungeert als lens en op die manier wordt de afbeelding over een periode van een paar minuten TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE vastgelegd. De kunstenares legde uit dat er hierdoor een tijdsverloop in de foto te zien is. Ze vond dit erg passend bij OlmenEs, omdat ook op ons terrein en in onze gemeenschap het ritme van de tijd terug te zien is. De kunstenares is voorgedragen door de onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek. Femmianne Bredewold heeft in december 2020 via de Fluitelier een artikel gedeeld over dit onderzoek naar sociale inclusie op instellingsterreinen zoals OlmenEs. Er doen meerdere, antroposofische en niet-antroposofische, instellingen aan dit onderzoek mee. Mocht de kunstenares deze speciale foto’s komen maken, dan zullen de afbeeldingen worden gekoppeld aan het onderzoek en zullen deze bijzondere foto’s ook worden gedeeld. Daarnaast is OlmenEs in gesprek met Erik Baars, onderzoeker en verbonden aan het lectoraat in Leiden. Er is reeds een onderzoek gestart naar de effecten van corona op bewoners van een antroposofische instelling. Gezien de gemiddelde cijfers, bestaat de indruk dat de ziekteverschijnselen milder en sterfgevallen lager zijn bij bewoners van antroposofische instellingen, dan bij een niet-antroposofische instelling. In het gesprek met Erik Baars wordt gekeken of OlmenEs bij dit onderzoek kan aansluiten. We willen graag onderzoeken of dit vermoeden juist is en welke factoren van positieve invloed zijn geweest. Het aantoonbaar maken van onze ideeën is belangrijk. Bij de Seizoenen is dit onderzoek al gestart, wij hopen dat OlmenEs ook met het onderzoek kan beginnen. Intussen is de verbouwing van de woningen Aesculus, Corylus en Juglans afgerond. Wat een ruimte is daar gekomen, we zijn superblij met het resultaat. Zeker in deze tijd waarin de bouwwereld op z’n kop staat is het extra goed om te zien hoe de verbouwing gestaag door kon gaan en het resultaat is geworden zoals gehoopt. De nieuwbouwplannen voor de Wingerd gaan minder voortvarend. Het is moeilijk om binnen het beschikbare budget de nieuwe Wingerd te bouwen met alle wensen die er zijn. We hebben verschillende scenario`s doorgenomen en gaan opnieuw rekenen met de aannemer en de architect. Daarbij is wel voorzichtig de hoop dat we na de zomer tot een overeenkomst kunnen

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Bewonersraad OlmenEs Beste bewoners en medewerkers, komen. We blijven hoop houden dat we het plan rond krijgen. En dan is er nog een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD). We hebben achter de schermen, met een afvaardiging van medewerkers en een afgevaardigde van de cliëntenraad, een selectie gemaakt om uiteindelijk tot een besluit te komen voor een nieuw ECD in 2023. Met dat nieuwe ECD hopen we ook de administratieve last te kunnen verminderen en een beter, overzichtelijk bewonersdossier te hebben. Die administratieve last hopen we in de nabije toekomst ook te verminderen door andere slimme ICT-toepassingen. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. Er is nog één ding wat ik graag wil vermelden. Ik noem in de vorige alinea de projecten waar op de achtergrond aan is gewerkt, maar deze projecten zijn bedoeld om de medewerkers die dagelijks met de bewoners werken zoveel mogelijk te ondersteunen. Wat is er door de collega`s hard gewerkt! Wat hebben zij veel opzij gezet om de continuïteit van de zorg te blijven bieden, zo ver als dat kon. Ondanks dat er collega’s ziek waren, met zwangerschapsverlof en soms doordat een vacature lastig in te vullen was. Naast dat er uitzendkrachten ingezet werden hebben onze collega`s heel veel geïnvesteerd, waarvoor alleen maar veel respect kan worden getoond. Vanuit OlmenEs hebben wij hen een blijk van waardering gegeven, maar dat is slechts een klein gebaar. Het voelen dat hun inzet wordt gezien en gewaardeerd is zeker net zo belangrijk, daarom: “Bedankt collega’s, vrijwilligers, maar ook ouders en verwanten die waar nodig bijsprongen. Samen zorgen wij voor de gemeenschap en de ruimte voor ontwikkeling, voor elkaar en met elkaar.” Ik wens u een hele fijne zomer. Met vriendelijke groet, Elke instelling heeft een cliëntenraad. Binnen OlmenEs is dit opgesplitst in een vertegenwoordigersraad, die bestaat uit verschillende ouders, en een bewonersraad. De bewonersraad heeft al heel lang een belangrijke plek binnen OlmenEs. De bewonersraad is een groep bewoners die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in een zorginstelling. Graag willen wij ons meer laten zien en horen, ons doel is om jullie ook meer betrokkenheid en inspraak te geven. We willen jullie op de hoogte houden van wat we doen, denk aan cultuur/ jaarfeesten of een cursus communicatie met de achterban. Dus willen we soms aansluiten bij een bewonersvergadering, of nodigen we begeleiders uit om meer uitleg te geven over hoe men communiceert met bepaalde bewoners. Mochten jullie vragen hebben voor ons stel ze gerust of doe dit via onze coach Wendy: wendy.ritter@olmenes.nl. Rob de Breij Directeur/ bestuurder Bewonersraad OlmenEs, Suzanne Hoekstra, Jan Joost Dikhoff, Rafaëla Bosma, Michael Suk, Christina van Gelder en Mark Bierma 5 TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Werken en leren als BBLer in OlmenEs 6 Na een bepaalde periode in mijn leven was het tijd voor mij om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Inmiddels was ik ervan overtuigd dat ik graag mijn steentje wilde bijdragen aan de gehandicaptenzorg en zo kwam de vacature ‘BBL-traject bij OlmenEs’ op mijn pad. Na het lezen van de vacature werd ik meteen enthousiast. Wat mij voornamelijk aansprak, is de zorgvisie die OlmenEs hanteert in het begeleiden van de bewoners. Het leren in verbinding met hen te staan, om te denken in mogelijkheden vanuit zijn of haar behoeften en de bewoners ontwikkeling centraal te stellen. Naast deze visie, kreeg je ook nog eens de mogelijkheid om je te kunnen omscholen via dit traject. Precies de vacature wat paste bij mijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Dezelfde dag heb ik mijn sollicitatiebrief verstuurd en werd ik uitgenodigd om op gesprek te komen. op verschillende woonhuizen. Bij aankomst was ik meteen onder de indruk van de adembenemende plek waarin OlmenEs gehuisvest is, midden in de prachtige bossen van Appelscha. Deze meeloopdag gaf mij een kleine inkijk in de werkwijze die gehanteerd wordt als begeleider en het verschil aan diversiteit binnen de groepen. Deze uitdaging wou ik wel aangaan! Na de sollicitatieronde in augustus vorig jaar, was ik door naar de volgende ronde en mocht ik een dagje meelopen TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE Uiteindelijk zijn wij met een groep van zeven mensen begonnen aan het BBL-traject. In oktober-november zijn de meesten van start gegaan om op verschillende woonhuizen onze eerste ervaringen in de gehandicaptenzorg te mogen beleven. Voor ons allen een nieuw begin van onze carrière.

In memoriam: Jeroen Veltman Zoals de vader van Jeroen eens zei: ‘Als alle mensen zoals Jeroen zouden zijn, dan zou er geen oorlog op deze wereld zijn.’ Op maandag 6 juni is onze lieve Jeroen plotseling overleden. 30 jaar mocht hij maar worden, veel te vroeg. Hij laat een enorme leegte achter. Veel grapjes, een grote glimlach en bijna altijd een vrolijke noot aan tafel. Nu is het een lege plek, het is stil aan tafel. 12 jaar woonde Jeroen op de Corylus, hij werkte bij Alex in de plantsoen werkplaats. OlmenEs was zijn thuis. Wat fijn dat hij zo snel heeft kunnen aarden, hier in de bossen van Appelscha en dat hij zich zo snel thuis heeft mogen voelen. En wat een eer om als begeleider van de Corylus 12 jaar te mogen genieten van zijn gulle lach, zijn stralende warmte die onze harten zo verwarmd heeft. Hij was een lichtbrenger in de groep. Vrijdag 10 juni is hij begraven op de natuurbegraafplaats van OlmenEs. Hier heeft hij zijn laatste rustplek gekregen. Jeroen we zullen je missen, maar je zal voor altijd bij ons zijn. Marianne de Jong Persoonlijk begeleider 7 Sinds oktober mag ik onderdeel zijn van het woonhuis Fraxinus beneden 2. Een woonhuis met vijf bewoners, waarbij de zorgvraag divers is. Een hele mooie uitdaging voor een BBL-leerling. De eerste maanden bestonden uit het ervaren van de zorg onder leiding van een collega, tot het moment van het starten van de opleiding. Vanaf de eerste dag heb ik mij ontzettend welkom gevoeld binnen het woonhuis, maar ook heel OlmenEs breed. Een hele fijne ervaring om mee te starten. Vanaf januari zijn mijn medestudenten en ik gestart met de antroposofische opleiding in Zeist. Een onbekende bijzondere ervaring om met zijn allen te mogen delen, zeker wanneer je geen antroposofische achtergrond hebt genoten. Het is een leuke ervaring om met zijn zevenen te ondervinden omdat je samen deze nieuwe uitdaging Yjolien Latumalea BBL-leerling TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE aan bent gegaan, ieder om zijn eigen redenen. Wanneer ik op de afgelopen maanden terugkijk, ben ik verbaasd wat we allemaal hebben geleerd in deze korte periode van zowel onze collega’s als bewoners. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik nog volledig achter mijn keuze sta, om deze nieuwe uitdaging te beleven samen met OlmenEs.

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Geneeskunde en gezondheid 8 Wist je dat De olie die in mierikswortel zijn scherpe smaak geeft, is mosterdolie. Deze olie heeft antimicrobiële, antivirale en antibacteriële eigenschappen en werkt tegen tal van ziekteverwekkers. Op deze manier helpt mierikswortel ons lichaam om zich te ontdoen van ziekmakende bacteriën, virussen en parasieten .wist je dat deYacon wortel een aantal bijzonder gezondheid bevorderende eigenschappen zoals een zeer lage waarde op de glycemische index. Dit betekent dat de natuurlijk suikers in de wortelknol alleen langzaam en gelijkmatig in het spijsverteringsstelsel worden opgenomen en langer een vol gevoel geven . Als je leuke vriendschappen hebt wat tegen tal van ziekteverwekkers. Op deze manier helpt mierikswortel ons lichaam om zich te ontdoen van ziekmakende bacteriën, virussen en parasieten. De olie die mierikswortel zijn scherpe smaak geeft, is mosterdolie. Deze olie heeft antimicrobiële, antivirale en antibacteriële eigenschappen en werkt tegen tal van ziekteverwekkers. Op deze manier helpt mierikswortel ons lichaam om zich te ontdoen van ziekmakende bacteriën, virussen en parasieten. goed bij je past en goed klinkt door vaak goed met elkaar in gesprek te zijn groeit het zaadje om dat je er met goede aandacht mee bezig bent . De olie die mierikswortel zijn scherpe smaak geeft, is mosterdolie. Deze olie heeft antimicrobiële, antivirale en antibacteriële eigenschappen en werkt Mark Bierma Bewoner TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Stichting Vrienden van OlmenEs maakt extra’s voor bewoners mogelijk De aanschaf van een duofiets en een tandem, een extra vreugdevol jubileumfeest of een jeu-de-boulesbaan; het kwam allemaal tot stand dankzij bijdrages van Stichting Vrienden van OlmenEs. Voorheen hielden Stichting Vrienden en Stichting Voorzieningen zich als twee stichtingen bezig met het werven van donaties, nu worden de krachten gebundeld en gaan ze verder als één stichting. In 1994 namen Gerben Oswald, Froukje Oswald, Geert Geertsema en Folkert Stulp het initiatief tot het oprichten van Stichting Vrienden van OlmenEs. Later nam Uiltje de Jong de rol over van Geert Geertsema. De bestuursleden hadden één ding gemeen; allemaal hadden ze een dochter die hier woonde. Met de stichting wilden ze hun betrokkenheid als ouders tonen en activiteiten en de aanschaf van middelen mogelijk maken die niet binnen de budgetten van OlmenEs pasten. Belangrijk daarbij was dat alle bewoners er wat aan hadden. Zomer- en wintermarkten Om dat doel te bereiken wierf de stichting donaties. Daarnaast werd er geld ingezameld via bijvoorbeeld de zomeren wintermarkt. “Moeders bakten taarten, anderen maakten snert. Wij maak‘Gerben was de stichting’ Gerben Oswald was de echte kartrekker van de stichting, benadrukken zijn medebestuursleden. “Sterker nog; hij was de stichting”, vertelt Folkert. “Ik heb zijn aandeel van dichtbij mogen meemaken. Dat was heel groot.” Uiltje vult aan: “We hebben diep respect voor alles wat hij heeft gedaan en hoe hij zich ingezet heeft.” ten jam vanuit de opbrengst van het fruit in onze tuin”, blikt Gerben terug. “Dat waren mooie tijden. We deden het echt met elkaar. De betrokkenheid was groot, de sfeer goed. Het was één grote familie. En in die eerste jaren waren de opbrengsten van de markt één van onze grootste inkomstenbronnen.” TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE Enorme ouderbetrokkenheid Ook OlmenEs had een stichting – Stichting Voorzieningen – waarmee donaties werden geworven. Twee stichtingen kan echter ook voor verwarring zorgen. Daarom worden de krachten binnenkort gebundeld. Om te zorgen voor zo weinig mogelijk administratieve last en kosten, wordt de bijna 30-jarige vriendenstichting opgeheven. Het batig saldo van ruim zesduizend euro is overgeboekt naar de Stichting Voorzieningen en de eerste bestemming is het bekostigen van een groot feest voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers in juli. Daarnaast wordt de naam van Stichting Voorzieningen op korte termijn aangepast in Stichting Vrienden van OlmenEs. “We vinden het heel bijzonder wat de mensen betrokken bij de stichting hebben gedaan”, vertelt directeur/bestuurder Rob de Breij. “Hun inzet was geweldig. Ze zijn altijd Helpt u mee? Wilt u ook OlmenEs steunen? Dat kan voor nu nog via de Stichting Voorzieningen. U kunt een schenking doen op NL96 RABO 0303 5173 95 o.n.v. Stichting Voorzieningen OlmenEs. Omdat de stichting is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), is de schenking aftrekbaar voor de belasting. Het is ook mogelijk om donateur te worden! Dit kan via het formulier op: www.olmenes.nl/schenkingen-en-donaties. blijven zoeken naar mogelijkheden en hebben zelf activiteiten ondernomen. Los van de financiële middelen hebben ze zo ook bijgedragen aan de verbinding binnen de gemeenschap. Die enorme ouderbetrokkenheid en drive waarderen we zeer. Daarom zullen we de rol van ouders en bewoners in de nieuwe vriendenstichting ook borgen.” Net wat extra’s doen voor bewoners Nog altijd zijn donaties ontzettend belangrijk voor OlmenEs. Ze maken het namelijk mogelijk dat we net wat extra’s kunnen doen voor onze bewoners. “We kunnen er extra activiteiten mee organiseren of spullen aanschaffen waar alle bewoners wat aan hebben, zoals eerder al de muziekinstrumenten voor culturele activiteiten”, legt Rob uit. “Door donaties kunnen we dingen doen die anders niet hadden gekund. Een tijdje geleden kregen we een do9 natie van een ouder. Hij had een klus gedaan en kreeg daar een groot bedrag voor. In plaats van het geld zelf te incasseren, vroeg hij zijn opdrachtgever het bedrag over te maken naar de stichting. Met het geld konden we het feest ter ere van het 25-jarig jubileum nog wat leuker maken. Hoe mooi is dat!”

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING 10 Autisme, context en het voorspellende brein Je hoort vaak over een verstoorde prikkelverwerking in autisme… maar wat als het brein geen prikkels verwerkt? Wat als het begrijpen van menselijk gedrag en hoe daarop te reageren vooral een kwestie is van onbewust gissen en voorspellen? Hebben sociale vaardigheidstrainingen en het aanleren van sociale kennis aan mensen met autisme dan wel zin? We leren mensen met autisme emoties af te lezen van het menselijk gelaat, maar wat als het menselijk brein gelaatsuitdrukkingen niet gebruikt om te weten hoe iemand zich voelt? En wat als de moeilijkheden die mensen met autisme ervaren in de communicatie vooral te maken hebben met het niet kunnen voorspellen wat iemand gaat zeggen? Recente ontdekkingen in onderzoek van het menselijk brein gooien onze traditionele ideeën over waarnemen en denken compleet overhoop. Sinds eeuwen denken we dat het brein de TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE prikkels verwerkt die het ontvangt van de zintuigen, er betekenis aan geeft waarna die betekenisverlening onze reactie op die prikkels aanstuurt. Tegenwoordig wordt dit model doorgaans beschreven middels de metafoor van de computer. Helaas blijkt dit beeld niet te kloppen. “Ons brein is helemaal geen supersnelle computer maar een soort gokmachine” Het brein is een orgaan dat voorspelt en dan kijkt of die voorspellingen kloppen. Het brein zit niet te wachten tot het info krijgt van de zintuigen; het brein gebruikt die zintuigen om de eigen voorspellingen te checken. En dat brein kan goed voorspellen omdat het erg contextgevoelig is. Deze ‘Copernicaanse’ revolutie in het denken over het brein heeft ook gevolgen voor de manier waarop we over autisme denken. Veel zaken die we nu doen in autisme zijn - bekeken vanuit de nieuwe ontdekkingen – geen goed idee. En andere zaken, zoals het bieden van voorspelbaarheid, die worden in het licht van het voorspellende brein nog belangrijker dan we ooit dachten.

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING We illustreren wat de gevolgen van de nieuwe inzichten betekenen voor de praktijk en we illustreren dit met drie voorbeelden; de aanpak van overprikkeling, het aanleren van emotieherkenning en de communicatie. We verbinden dus praktische tips aan de recente inzichten over het (autistisch) brein. op autisme lijkt” verscheen in 1999 en meer boeken volgden. Hij neemt deel aan internationaal georganiseerde workshops en lezingen over autisme en wordt vaak gevraagd als spreker in België, Nederland, Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Peter Vermeulen is ook een bekende naam in onze bibliotheek in de Acer en wellicht kent u hem van het boek ‘Autisme en het voorspellende brein’. Geoormerkte donatie De lezing is mogelijk gemaakt door een geoormerkte donatie die is gedaan. Deze donatie is speciaal bestemd voor kennis- en deskundigheidsbevordering. We zijn erg dankbaar voor deze gift en blij dat we er op deze manier invulling aan mogen geven. Peter Vermeulen, PhD Wie is Peter Vermeulen? Peter Vermeulen is een Vlaams pedagoog en een autoriteit op het gebied van autisme. Hij werkte na zijn studies aan de Katholieke Universiteit Leuven als pedagoog in de geestelijke gezondheidszorg. Later ging hij werken voor de Vlaamse Vereniging Autisme en behaalde een doctoraat aan de Universiteit Leiden omtrent diagnostiek bij normaal begaafde personen met autisme. Hij is medewerker van Autisme Centraal, een kennis- en ondersteuningsvereniging omtrent autisme en is tevens eindverantwoordelijke voor het tijdschrift van die vereniging. Toen Vermeulen eind jaren ‘90 geregeld de vraag kreeg naar teksten over het syndroom van Asperger, dat in die periode aan naambekendheid won nadat het in 1994 was opgenomen in het DSM IV, besloot hij het allereerste boek over mensen met deze vorm van autisme in het Nederlands te schrijven. Het boek “Brein bedriegt, als autisme niet Lezing Absoluut denken in een relatieve wereld 11 Op donderdag 15 september mogen we Peter Vermeulen welkom heten in OlmenEs! We zijn trots te vermelden dat hij dan een lezing geeft over: Absoluut denken in een relatieve wereld. Ben je erbij? Wanneer: Waar: Voor wie: Programma: 14:00 uur – 16:45 uur Absoluut denken in een relatieve wereld, lezing 1 17:00 uur – 18:00 uur Avondeten voor iedere deelnemer 18:30 uur – 21:15 uur Absoluut denken in een relatieve wereld, lezing 2 Het betreft een interactieve lezing, waar deelnemers de ruimte krijgen om hun vragen te stellen. Het is ook mogelijk om vooraf een casus voor te stellen. In de uitnodiging die u van OlmenEs ontvangt vindt u meer informatie over de manier van aanmelden en hoe u uw casus kunt inbrengen. We verwachten veel belangstelling voor de lezing. Houd uw mail of post daarom goed in de gaten en reserveer de datum alvast in uw agenda. Donderdag 15 september 2022 OlmenEs, Tilia, grote zaal Bewoners, medewerkers, vrijwilligers, ouders en verwanten TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING 12 “Ik moet afnemen, hij moet groeien” Sint-Jansdag staat lijnrecht tegenover Kerst. Aan de ene kant de zomerzon, de lange dagen en de zonnewarmte en aan de andere kant de geboorte van een nieuw innerlijk licht in de diepste duisternis. Zo zien we dat deze feesten elkaars tegenpolen zijn. Op 24 juni treedt de natuur maximaal naar buiten. De bladeren zijn uit, de planten uit hun zaad en het stuifmeel en de insecten zijn druk bezig met de volgende generatie. Ook de vlinders en zwaluwen in de lucht laten zien dat de natuur overvol is. Om onszelf niet teveel te verliezen is het essentieel, juist in deze Sint-Janstijd, bewust te worden van ons eigen ‘innerlijke licht’. Al is het zó verleidelijk om daarin mee te gaan. 24 juni is de naamdag van Johannes de Doper, hij werd precies een half jaar vóór Jezus geboren. Hij is de grote voorbereider geweest, die met zijn krachtig woord tot de mensen sprak: “Komt tot TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING inkeer, je kunt niet altijd blijven groeien, bloeien en zorgeloos genieten. Er komt een moment dat deze krachten omgewend moeten worden, naar binnen gericht, teruggehouden dienen te worden. Wees niet te snel in je oordeel, laat de warmte je hoofd niet verhitten.” Zomer is ook vakantietijd. Word te midden van de zomerse ontspanning bewust van de tegenpool in jezelf. Vorm de uiterlijke lome zomerzon om, tot een wakkere innerlijke warmte en liefde voor het leven. Ontdek dat het wezenlijke slechts zichtbaar is in het hart. Sint-Jan roept ons op om naar binnen te keren, om het vuur en het zonlicht in onszelf te ervaren. Johannes was degene die de mensen prikkelde tot inkeer te komen en hun houding te veranderen omdat de komst van Christus nabij was. Zoals het zonlicht nu gaat afnemen, zo moeten wij ons geleidelijk innerlijk op het donker voorbereiden, totdat het licht (Jezus) weer met kerst geboren wordt en de dagen weer lichter worden. Het is een blij feest met bloemenkransen, zang en volksdansen, met vuur en vrolijkheid. Maar wanneer de herfst zijn intrede doet, wij de bladeren zien vallen, komt bij ons het besef dat we kracht en moed nodig hebben om de donkere winter periode weer in te gaan. Juist in deze periode vieren we het Michaëls feest (29 september), dat ons vraagt de krachten die we voelden in de zomer op te zoeken in onszelf en die te gebruiken. Michaël vraagt ons moed en vertrouwen te houden, richting de donkere dagen van kerst. Totdat het innerlijk licht weer geboren wordt. Zowel in jezelf, als in de natuur. Zo kan de boodschap van het Sint-Jansfeest gezien worden. Cultuurgroep OlmenEs 13 TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING 14 Leentje vertelt over haar nieuwe functie als medewerker cultuur en identiteit Wat is de overeenkomst tussen de zondagsviering, de avondvierdaagse, het vierledig mensbeeld en Willeke Alberti? Alle vier horen bij de cultuur van OlmenEs. Cultuur en identiteit zijn grootse begrippen. Cultuur gaat immers niet alleen over hoe we jaarfeesten vieren of concerten geven op zondagmiddag. Het gaat ook over hoe OlmenEs onderdeel is van ons dorp Appelscha en dus dat onze bewoners hier sporten en meedoen met lokale evenementen. Het gaat natuurlijk ook over hoe we vanuit onze antroposofische (mens) visie in OlmenEs het leven organiseren, met elkaar en voor elkaar. En dat komt in alle aspecten van onze gemeenschap terug; in hoe we met elkaar omgaan, in scholing en in de keuzes die we als gemeenschap maken. TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE Alles wat we doen, doen we vanuit een zeker bewustzijn, namelijk dat we elkaar als volledige en volwaardige mensen ondersteunen in elkaars ontwikkeling op deze aarde. Dit uitgangspunt bepaalt onze handelswijze en daarmee onze identiteit. De komende jaren ga ik aan de slag om dit bewust handelen in alle onderdelen van onze gemeenschap te verhelderen en te versterken. Als medewerker cultuur en identiteit mag ik een nieuwe impuls geven aan onze antroposofische identiteit. De komende jaren zal ik bewoners, medewerkers en ouders en verwanten ondersteunen aan het met aandacht werken vanuit de antroposofische mensvisie. Dit kan op allerlei verschillende manieren, het gaat er uiteindelijk om dat we het samen doen! Want samen zijn we de cultuur van OlmenEs. Leentje Haaksma Medewerker cultuur en identiteit

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING 15 Bij de receptie kun je meer exemplaren van deze mandala ophalen. TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Interview met soosleden Tjerk en Hiske 16 Hoelang zitten jullie al bij de sooscommissie? Hiske: Ik ben al vanaf het begin bij de sooscommissie. Toen Bert Smit de commissie heeft opgestart. Toen zijn we begonnen met de vergaderingen en het organiseren van activiteiten. Tjerk: Ik weet niet meer precies hoelang, maar wel al heel wat jaren. Op een gegeven moment mocht ik iemand anders haar plekje in de commissie overnemen. Hoe vinden jullie het? Tegelijk: Heel leuk! Na een coronapauze mogen we weer los. Wat hebben jullie het meest gemist? Hiske: De activiteiten zelf heb ik heel erg gemist. Op een gegeven moment wilden we weer wat opstarten en toen kon een filmavond op het laatste moment toch niet doorgaan vanwege de maatregelen. Wat hebben we toen ontzettend gebaald met z’n allen! Tjerk: Ik mis eigenlijk nog steeds het hebben van meer huiskamermomenten. Vroeger konden we bijvoorbeeld samenkomen in de Huiskamer op vrijdagmiddagen van het vrije weekend voor een bakkie na het werk. Ik hoop dat we dit weer eens kunnen doen. Hiske: Ja inderdaad, we hebben ook eens samen het Songfestival gekeken in de Huiskamer. Toen mochten we langer opblijven om het helemaal uit te kijken. Dit werd begeleid door vrijwilligers. TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE Wat vind je de leukste activiteit om te organiseren? Hiske: Haha, ik vind tot nu toe alles leuk! En om zelf aan deel te nemen dan? Hiske: De sjoelcompetitie vond ik natuurlijk hartstikke leuk! - Daar is Hiske dan ook errrrug goed in! - En bij onze filmavond laatst heb ik het erg leuk gehad en vond ik het ook leuk dat we na de tijd complimenten kregen omdat andere bewoners het ook zo fijn hadden gevonden. Tjerk: Ik heb veel zin om de talentenavond te organiseren! Dat heb ik altijd erg leuk gevonden.

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Hiske: Ja daar heb ik ook zin in. De presentator René deed dit ook altijd erg leuk aan elkaar praten, met veel humor. Tipje van de sluier: Deze talentenavond willen we in het najaar organiseren, dus denk maar vast na over je optreden! Staan jullie ook open voor ideeën van anderen? Beide: Ja hoor! Hiske: Bewoners zouden altijd één van ons kunnen vragen om hun idee op te schrijven voor onze vergadering of ze zouden hun groepsleider kunnen vragen om hun idee door te mailen naar Jolanda. Jolanda: Er is onlangs ook een groep bewoners met het idee gekomen voor een dansfeest in 70’s - 80’s (rock)stijl. Hier zullen jullie inmiddels al meer over gehoord hebben! Hoe bedenken jullie de activiteitenplanning? Samen: We zijn met een grote groep en we komen regelmatig met z’n allen bij elkaar om te vergaderen. Tjerk: Rienk is dan altijd voorzitter bij onze vergaderingen. Samen: We doen dan altijd een rondje zodat iedereen aan het woord komt en zijn of haar ideeën kan delen. Aan het begin van het jaar hebben we al veel activiteiten genoemd welke we zouden willen organiseren en nu hebben we samen gekeken welke we in de jaarplanning konden indelen. Om een keuze te maken doen we ook regelmatig een stemronde. Voor welke activiteit we gaan doen, of bijvoorbeeld voor welke film we gaan afspelen! Tjerk: ik heb altijd mijn schriftje bij me met afspraken van de vorige keren. Daar zit ook de OlmenEs jaarkalender in. Dan weten we wanneer alle OlmenEs weekenden zijn, waarin we meestal de soosactiviteiten plannen. Willen jullie nog iets vertellen over de soos? Beide: Nee eigenlijk was dit het wel. Door bewoners Tjerk Tange, Hiske Stulp en groepsbegeleider en begeleider van de sooscommissie Jolanda Huitema Namens de gehele sooscommissie dus ook Riekje, Jeroen, Rienk, Ytje, Daniël, Josine, Michael en Emiel. 17 TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Schaken met Annemarie Sinds 29 maart jl. heeft OlmenEs een echte schaakclub en Annemarie is een enthousiaste deelnemer. Op de vraag: ‘Wil je wat voor de Fluitelier schrijven’, reageerde ze dan ook snel dat ze iets over het schaken wilde vertellen. We maakten een afspraak om haar verhaal op papier te zetten, uiteraard geheel verzorgd met chocolademelk en koekjes. Toen we eenmaal zaten zei ze; ‘Ga jij maar tikken, dan vertel ik wel’. En zo begon Annemarie trots en met een brede glimlach te vertellen. ‘We zijn met een groepje begonnen en toen zijn er weer een paar mensen uitgevallen, daarna zijn er weer mensen bijgekomen’, begint Annemarie haar verhaal. Annemarie vindt het schaken heel leuk, maar sommige bewoners vonden het toch minder interessant en die zijn ondertussen gestopt. Gelukkig hebben andere bewoners de plek overgenomen en volgens Annemarie is de groep ontzettend leuk. 18 Dinsdagavond is schaakavond! Iedere dinsdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur komt de groep samen, onder begeleiding van de schaaktrainer Martin Elderson van Stichting Schaakbrein. Tijdens de groepsvakantie ging de avond niet door. ‘Ik had mij nu ingeschreven omdat ik het graag wilde leren, het leek mij wel moeilijk’, vertelt Annemarie. ‘Soms loopt de avond wel een beetje uit, dan zijn we tien minuten later klaar.’ Annemarie is goed te spreken over de schaaktrainer, volgens haar is hij een hele leuke leraar. ‘Famke en Fons zijn er ook bij. Die gaan dingen klaarmaken tot het einde’, aldus Annemarie. Famke is een werkplaatsleidster en Fons een gedragsdeskundige bij OlmenEs, beiden helpen de avond mee. ‘We drinken koffie en thee, dat wordt ook verzorgd. Ook koekjes natuurlijk’, antwoordt Annemarie op de vraag wat Famke en Fons die avond doen. Er was ook een keer pianobegeleiding, dat vond Annemarie heel gezellig. Wat vind je het leukste aan de schaakavond? ‘Dat iedereen leert’. Annemarie vertelt dat je wel goed je hoofd erbij moet houden, soms wordt de groep wel eens afgeleid maar Annemarie weet niet goed hoe dat komt. ‘Volgens mij hebben we nu acht keer gehad en moeten we nog twee keer’, vertelt Annemarie. Dinsdag 7 juni is de laatste keer en dan krijgt iedereen een boekje en een diploma van Martin. Annemarie heeft erg veel zin in de diploma-uitreiking en het boekje dat Martin speciaal voor de deelnemers zal printen. Om het schaken onder de knie te krijgen kregen de bewoners eerst een spiekbriefje, hierop staat wat iedere pion doet. Annemarie is op die manier begonnen met een paar pionnen en nu speelt ze met alle pionnen. Annemarie vertelt dat je eerst een opening moet maken voor de toren, ‘Er is een toren, een koningin, een koning, een paard en ook nog pionnen ervoor’, vervolgt ze het verhaal. Op de vraag hoe je een opening moet maken vertelt ze; ‘Je maakt eerst een driehoek, dan heb je een opening en kunnen alle pionnen lopen.’ Je hebt gewonnen als je schaakmat hebt of als iemand één of twee pionnen overheeft. Annemarie heeft wel eens verloren, maar heeft ook wel eens gewonnen! ‘Ik heb al veel schaakmatten gehad’, zegt ze lachend. Volgende ronde In september begint de schaakclub opnieuw en Annemarie gaat dan zeker weer meedoen; ‘Het is echt een aanrader!’ ‘De schaakclub is erg leuk en ik heb veel geleerd’, vertelt ze. Alle bewoners kunnen in september weer meedoen, ook als je het nog helemaal moet leren. TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Vrijwilliger in beeld: Ben van Nuil Als ik in gesprek ga met Ben zit hij vol verhalen over het terrein en zijn verleden hiermee. Gelukkig stelt hij voor om zijn stukje zelf te schrijven want het is een hoop informatie. Dat blijkt ook nadat hij zijn zes pagina lange stukje heeft in moeten korten naar 1 pagina. Ben is vanaf 2011 begonnen als vrijwilliger, hieronder doet hij zijn verhaal. Hallo, ik ben Ben van Nuil, ben 62 jaar en ik ben als vrijwilliger bij OlmenEs betrokken. Op afroep wanneer één van de vaste vrijwilliger van de Thuja of de Huiskamer verhinderd is. Dus heel vaak zien jullie mij niet en wanneer er dan ook nog corona heerst en alles gesloten is…. Maar goed, we hopen dat corona niet meer terug komt. De avonden bij jullie zijn altijd leuk, iedereen heeft plezier en ik vraag jullie altijd wat jullie die dag gedaan hebben. Met een kopje koffie, thee of fris even de dag doornemen. Lang geleden heb ik op Beatrixoord gewerkt (voor het OlmenEs werd) en ik ken jullie terrein echt heel goed. Een prachtige omgeving om in te wonen en/of te werken. Het kan haast niet mooier, in het bos, prachtige kleuren van bloemen, bomen en dan vergeet ik natuurlijk niet de boerderij met de koeien, kalveren, schapen, geiten, kippen en de rond vliegende zwaluwen. Ik kwam altijd graag even een praatje maken met boer Sjaak en nu met boerin Michelle. Graag zou ik wanneer ik ooit met pensioen ga bij jullie op de boerderij willen werken. Wanneer ik aan het mountainbiken ben maak ik altijd even een rondje over jullie terrein en dan kom ik vaak een aantal van jullie tegen. Ook op Beatrixoord heb ik mijn vrouw leren kennen, Marian, een van jullie kennen haar wel van de aantal avond4daagse. We hebben drie zoons, drie schoondochters, vier kleinkinderen en er is een vijfde op komst! In het dagelijkse leven ben ik uitgever. Ik heb een kleine uitgeverij, maar daarnaast ben ik als verpleegkundige werkzaam op HIC (dat is acuut gesloten opname afdeling) van GGZ Drenthe in Assen. Ik doe dit werk met plezier, heb geweldige collega’s en ga nooit met tegenzin naar mijn werk. Ik sta op de foto bij het kerkje en daar staat het jaartal 1922 op. 100 jaar geleden werd er een sanatorium gebouwd. Daarvan zijn nog prachtige, scherpe foto’s te zien op de site van de historische Vereniging Appelscha. Alsof ze gisteren zijn genomen. Zie jullie snel! Vriendelijke groet, Ben van Nuil Vrijwilliger OlmenEs TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE 19

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Recept van Ytje Ook lekker in de zomer: Erwtensoep Bereiding Breng 2 liter water met de bouillonblokjes, spliterwten en laurierblad aan de kook. Voeg de schouderkarbonade in zijn geheel toe. Laat dit ongeveer 1 uur zachtjes koken. Roer af en toe door. Schil ondertussen de wortel, aardappel en knolselderij en snijd deze in blokjes van circa 1 centimeter. Snijd de prei in ringen en was deze goed. Pel de ui en snijd deze in fijne stukjes. Hak ook de selderij grof. Na ongeveer 1 uur koken zul je merken dat de spliterwten uit elkaar beginnen te vallen en er een groene massa ontstaat. Sommige spliterwten koken eerder of later stuk dan de andere. Roer een paar keer goed door om dit te versnellen. Haal de schouderkarbonade uit de pan, snijd in stukjes en voeg samen met de gesneden groenten en aardappel toe aan de soep. Laat de soep nog ongeveer een half uur zachtjes doorkoken tot de groente en aardappel gaar is en wat geslonken is. 20 Snijd de rookworst in schijfjes en roer deze de laatste paar minuten door de erwtensoep en warm goed door. Breng de erwtensoep eventueel op smaak met nog een beetje extra peper en zout. Tip: bij het maken van erwtensoep gebruikt gedroogde spliterwten van het merk valle del solie. Deze heb ik niet van tevoren geweekt maar wel een keertje afgespoeld onder de kraan. Je kunt ook nog speklappen toevoegen samen met de schouderkarbonade. 500 gram spliterwten 1 prei 2 liter water 2 runderbouillon blokjes 250 gram knolselderij 1 winterpeen 1 aardappel 250 gram 1 rookworst van 275 gram 1 laurierblaadje 3000 gram schouderkarbonade Paar takjes selderij 1 ui Moppentrommel van Tjalling TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE Toontje krijgt een stuk chocolade en zijn mama zegt:’ Toontje, bewaar het heel goed, dan kan papa er niet aan zitten.’ Toontje: ‘Ja, mama, dat doe ik.’ Een uur later vraagt mama: ‘ Toontje, waar heb je dat stuk chocolade gelaten?’ Toontje: ‘In mijn mond, mama.’ Een magneet tegen een paperclip. Meid wat ben jij aantrekkelijk. De soep is vaak de volgende dag dikker van structuur en nog lekkerder. Bewaar in de koelkast. Je kunt erwtensoep heel goed invriezen. Doe dit in goed afgesloten bakjes voor maximaal 3 maanden. Serveer de erwtensoep met wat brood, roggebrood met katenspek of op Indische wijze met rijst en sambal. Hé Willem, je mag je Goudvis wel eens schoon water geven. Waarom? Hij heeft het oude nog niet op. Man op het politie bureau: ‘Ik zie buiten een biljet hangen dat u voor € 10.000 een moordenaar zoekt. Ik wou bij deze vragen is dat baantje nog vrij?

250 gram aardbeien vanillestokje + kristalsuiker 5 gelatineblaadjes 1 eetlepel verwarmd citroensap Jantje! Waarom heb je nou je nieuwe gitaar uit het raam gegooid? Mamma hij was kapot, er zat een gat in het midden. Piet zat tijdens de les met een appel te spelen. De onderwijzer pakte die af en legde hem op zijn bureau. Toen de bel ging, begon de meester verstrooid de appel op te eten. Piet hoestte nadrukkelijk en de meester vroeg of er iets aan de hand was. ‘Die appel van mij zit in het verkeerde keelgat, meester!’ antwoordde Piet Jan: ‘Ik kan elke drank geblinddoekt herkennen. Kees: ‘O.K. Blinddoek voor, drink dit even op en zegt wat het is.’ Jan neemt een slok en spuugt het gelijk uit. ‘Bahhh, dit is benzine!’ roept Jan. Kees: ‘Ja oke, maar is het super of normaal? Aardbeienpudding Bereiding Leg de gelatineblaadjes in de schaal en doe er koud water bij. Doe de slagroom in een kom met vanillesuiker. Ga dit nu stijf kloppen. Stop de aardbeien in een blender en doe daarna de aardbeien bij de slagroom. Spatel dit er rustig doorheen. Haal de gelatine uit het water en knijp het vocht eruit. Leg de gelatine op het schaaltjes zonder het water. Verwarm wat citroensap en doe het erdoor. Als het water genoeg is doe het dan nog in de magnetron. Doe de gelatine nu bij de slagroom en aardbeien en meng het erdoorheen. Doe het mengsel in een schaaltje en doe ze daarna een uur en drie kwartier in de koelkast. 2 zakjes vanillesuiker of een 21 125 milliliter slagroom Tjalling van der Heide Bewoner OlmenEs TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Interview door Daphne met clusterhoofd Margriet Zijn jullie getrouwd? Ja in 1999, dus nu al 23 jaar. Wat is je lievelingskleur? Groen en paars. Wat is jouw lievelingstaart? Hazelnootschuim taart van een bakker in Sneek. Wat is jouw grootste wens? Vrede in de wereld voor alle mensen. Ga jij graag op vakantie en naar welk land? Verre reizen maken. Gereisd door Australië, Amerika, New York, Mexico, India en Europa. Koffiedrinken, doe jij dat graag? Ik drink graag koffie in de ochtend. 22 Kook jij graag? Ik kook weinig. Ik kan wel lekker koken! Kun jij goed zwemmen? Ik kan heel goed zwemmen. Heb zelfs reddingsdiploma’s. Houd jij van de natuur? Zeker, ik hou van de natuur. Naar de bioscoop gaan, vind jij dat leuk? Ik ga naar de bioscoop bij uitzondering. Dan moet een groot scherm echt meerwaarde hebben. Uit eten dan Margriet? Ik hou van uit eten gaan. Slaap jij graag uit? Ik ben geen uitslaper. Barbecue, vind jij dat lekker? BBQ is lekker en gezellig. Kun jij goed dansen? Ik kan goed dansen. Als kind zat ik op jazzballet en nu al jaren op Zumba. Lees jij de krant? Als ik tijd heb lees ik de krant. Hoe ziet de toekomst eruit? Nog een aantal jaren werken en dan met pensioen. Genieten van alles. Pretpark, vind jij dat gezellig? Pretparken gaat wel. Vergaderingen vind jij dat erg belangrijk? Vergaderen is nodig om goed beslissingen te kunnen nemen. Hoe ben jij op OlmenEs terecht gekomen? Door een vacature voor clusterhoofd. Spelletjes doen dan Margriet? Soms vind ik spelletjes doen leuk, vooral ’s avonds op de camping. Vooral jezelf zijn is belangrijk. Vooral mijzelf kunnen zijn is belangrijk, ook voor anderen. Wat voor soort muziek vind jij leuk? Rockmuziek, punk, heavy metal. Veel soorten leuk! Heel vaak naar concerten. Bloemen en planten? Bloemen en planten steek ik energie in, gezelligheid. Daphne Dunnebier Bewoonster TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Zomerlied OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING 23 TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

OLMENES RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Woon- en werkgemeenschap OlmenEs is een gemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Wij bieden zorg, begeleiding en ondersteuning bij het samen wonen, samen werken en samen leven. OlmenEs werkt vanuit een antroposofische mensvisie. Voor ons is de persoon van de bewoner leidend, niet zijn beperking. WERKEN IN OLMENES? Wil je bij OlmenEs komen werken? Ga naar onze website voor actuele vacatures. FONDSWERVING Wilt u OlmenEs financieel steunen? Dat is mogelijk via de Stichting Voorzieningen OlmenEs. Met uw schenking kunnen we bewoners extra’s bieden die niet binnen 24 OlmenEs ligt in een prachtige en rustige omgeving met het gezellige dorpsleven van Appelscha om de hoek. Op het bosrijke terrein van ruim 50 hectare, bevinden zich woonhuizen, werkgebouwen, een winkel/theeschenkerij, een boerderij, weidegrond, akkers en kassen en diverse gemeenschappelijke voorzieningen. Het woon-werkverkeer van de bewoners speelt zich af over betrekkelijk korte afstand. OlmenEs wil voor bewoners en ook voor medewerkers mogelijkheden creëren die uitnodigen tot ontwikkeling. Er zijn negen woonhuizen gebouwd overwegend van het type twee-onder-één-kap voor zo’n 130 bewoners. Daarnaast beschikt OlmenEs over twee woningen in het dorp voor bewoners die een redelijke mate van zelfstandigheid aankunnen. Er zijn negentien werkplaatsen met uiteenlopende vakgebieden. In OlmenEs werken ongeveer 260 medewerkers. OlmenEs is sinds januari 2009 HKZ - ISO 9001 gecertificeerd. het gewone budget passen. En u krijgt de prachtige film over OlmenEs toegestuurd. Neem voor meer informatie contact op met Rob de Breij via tel. (0516) 438 100 of rob.debreij@OlmenEs.nl De Fluitelier verschijnt twee maal per jaar en wordt naast de interne verspreiding toegestuurd aan de externe relaties van OlmenEs. Ontvangt u dit bulletin niet automatisch en wilt u wel op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van OlmenEs, stuur dan een e-mail naar OlmenEs@OlmenEs.nl. Redactie: Annemarie Wolsak Nynke Eringa Tamara Klokker Colofon Ingrid Hoekstra Tjalling v.d. Heide Madelon Veldhuizen Ytje Miedema Teksten en interviews: Jolien Bennema tekstproducties, redactie OlmenEs en gastschrijvers Fotografie: Redactie OlmenEs, diverse inzendingen Ontwerp en realisatie: Scheffer Media © Copyright OlmenEs Contact OlmenEs Beatrixoord 1 www.OlmenEs.nl 8426 GM Appelscha Telefoon: (0516) 438 100 E-mail: OlmenEs@OlmenEs.nl Website: www.OlmenEs.nl TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication