108

430 maar vindt alles wat met sport te maken heeft leuk. In het gesprek kon hij ook goed verwoorden wat het belang is voor kinderen om dagelijks iets aan bewegen en ontspanning te doen. Hanneke, de directrice, was onder de in1 2 3 4 § 10.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 De brede context begrensd Bewegen in de brede context heeft diverse invalshoeken. Het betreft alle vormen van bewegen en sportieve activiteiten die zich buiten de gymzaal, dus in de brede context afspelen. Zonder de intentie te hebben compleet te zijn, worden acht categorieën bewegingsruimtes benoemd waar basisschoolkinderen gebruik van maken. De ruimtes zijn zowel in als om school te vinden. Bij de beschrijving van de verschillende ontwikkelingen richt dit boek zich op de kinderen binnen het (speciaal) basisonderwijs, tot de leeftijd van 12, 13 jaar. 10.1.1 Bewegingsruimtes in en rond de school Het speellokaal en de gymzaal zijn uiteraard de meest voor de hand liggende ruimtes voor bewegingssituaties binnen de onderwijssetting. Toch is er meer mogelijk in en rondom de school. Door creatief met de ruimte en soms ook de tijd om te gaan, lenen vele plekken in en rondom de school zich voor beweegactiviteiten. Voorbeelden van deze ruimten buiten het speellokaal en gymzaal zijn: 1 gebouw 2 klaslokaal 3 schoolplein 4 buurtspeelplein 5 sportcomplex 6 zwembad 7 park, bos, strand, water, natuurijs, 8 ijsbaan, skibaan, skatepark, adventurepark Ad 1 Gebouw Kinderen hebben behoefte aan beweging. Binnen het gebouw wordt deze behoefte vaak aan banden gelegd, omdat er veel activiteiten van andere aard plaatsvinden die rust en concentratie vereisen en rennen op de gang is uit den boze. Voor een creatief leerkrachtenteam met een visie op de bewegingsbehoeften van kinderen in relatie met de inrichting van het schoolgebouw liggen er kansen. Er zijn scholen die speciale renroutes op de gang hebben gemaakt. Ruimte kan er gecreëerd worden waar nog meer mogelijkheden tot bewegen zijn. In deze ruimten spelen kinderen tafeltennis, tafelbiljart, sjoelen, tafelvoetbal of met bijvoorbeeld jongleerspullen. Dit kunnen druk van zijn enthousiasme en visie op bewegen en kwam met een voorstel. ‘Als je het leuk vindt, voegen we je toe aan de sport- en spelcommissie’, legt Hanneke uit. ‘De leden van deze commissie vergaderen een keer per maand en zij kijken samen aan welke activiteiten, die de school aangeboden krijgt, we meedoen. Ze organiseren ook de sportdag en het ouder-kindtoernooi.’ De ogen van Paul gaan glunderen. Het zal pittig worden naast zijn stage en opleiding, maar ook een leuke kans om de school nog beter te leren kennen en zelf ook nog meer ervaring op te doen. ‘Ja graag, leuk!’, antwoordt Paul. ‘Wie zitten nog meer in de werkgroep?’ ‘Loop maar even bij Trees langs, die kan je alles vertellen’, antwoordt Hanneke.

109 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication