109

BEWEGEN IN DE BREDE CONTExT activiteiten zijn die tijdens het overblijven worden aangeboden, maar ook gedurende de schooldag zijn er momenten te bedenken waarop groepjes of individuele kinderen hiervan gebruikmaken. Wie, wat, wanneer en hoelang, valt onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Even vijf tot tien minuten ontspannen kan voor veel kinderen een bijdrage leveren aan een betere concentratie tijdens de andere vakken. 431 Even ontspannen 1 2 3 4 5 6 Een spannend potje in de hal Ad 2 Klaslokaal Naast de algemene ruimtes in het gebouw is er ook in het klaslokaal de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de behoefte aan beweging. Het handelend motorisch leren heeft allang zijn intrede gedaan binnen de instrumentele vaardigheden zoals rekenen, lezen, taal. Alvorens te abstraheren wordt er handelend ervaren en geleerd. Kinderen maken gebruik van concreet materiaal zoals rekenblokjes, rekenstaafjes, meetopdrachten met maatbekers, hanteren schrijfschuurletters, tekenen en schrijven in zand. Of er wordt bewogen bij ‘schrijfdans’ (Qussoren, 2012), waarbij de schrijfbewegingen worden ondersteund door passende muziek. Binnen de klas zijn er ook momenten van verplaatsen, looproutes, verandering van opstellingen mogelijk of dat kinderen gebruikmaken van andere werkruimten. Kinderen zitten niet de hele dag op een werkplek, maar hanteren een zekere mate van geleide bewegingsvrijheid. Op advies van een fysiotherapeut wordt soms geadviseerd bepaalde kinderen te laten zitten op een zitbal of fysiobal om aan de bewegingsdrang tegemoet te komen en spierspanning op te bouwen. Vanuit deze invalshoek is er door een aantal fysiotherapeuten de methode De klas beweegt (Sijthoff, 2013) ontwikkeld met korte beweeginitiaties voor in de klas, uitgebeeld op posters. Diverse sites en boeken bieden attractieve en actieve tussendoortjes en energizers voor in de klas. Met Just Dance kun je dansen op het digibord laten zien waarbij iedereen meedanst. Er zijn ook leerkrachten die een beweeghoek in de klas hebben ingericht met klein-motorische behendigheidsspelletjes, zoals mikado of bijvoorbeeld een knikkerdoolhof. 7 8 9 10 11 12 13 14

110 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication