113

BEWEGEN IN DE BREDE CONTExT Ad 8 IJsbaan, skibaan, adventure park Niet om even tussendoor onverwachts naar toe te gaan, maar daarom niet minder de moeite waard is een bezoek aan de ijsbaan, skibaan of adventurepark. Naast de vele sportverenigingen kent Nederland ook een legio aan plaatsen waar op commerciële basis aan life­time bewegen gedaan wordt. Ski- en snowboardhallen, de schaatsbaan, een klimhal of touwenparcours in een naburig adventure park. De kinderen leren op deze manier hun omgeving met zijn beweegaanbod beter kennen en breiden de geleerde vaardigheden in de gymzaal uit. Samen bewegend de omgeving verkennen versterkt de onderlinge band en biedt de kinderen de mogelijkheid om beweegkeuzes te maken in hun omgeving. Een mooie bijdrage en aanzet tot een gezonde leefstijl op korte of langere termijn. 435 Commerciële basis 1 Beweegaanbod omgeving 2 3 4 5 6 Ervaringen voor het leven 10.1.2 7 Tot en met groep 8 De brede context in dit boek is zo breed als groep 1 tot en met groep 8 samen. De overgang van kleuter naar basisschoolkind is kenmerkend vanuit psychomotorisch perspectief. Het kind maakt een forse ontwikkeling door op het motorische, cognitieve en sociaal-emotionele vlak. De kleuterperiode is een belangrijke periode om fundamentele vaardigheden eigen te maken. Als er gekeken wordt naar de andere leeftijdscategorieën binnen de basisschool is een duidelijk onderscheid te maken in de verdere psychomotorische ontwikkeling van het kind. Uiteraard is dit niet voor alle kinderen exact hetzelfde, maar een gemene deler is, zowel in theorie als in de praktijk, zeker te ontdekken. Psychomotorische ontwikkeling in theorie Op Wikipedia is te lezen: ‘Psychomotoriek is de bewuste, vanuit de hersenen gestuurde beweging. Uit het Grieks psyche (geest) en motoriek betekent het vrij vertaald: het samengaan van ‘geest’ en ‘bewegen’. Een kind ontwikkelt vanaf de geboorte bewegingen en gebaren. Zijn manier van bewegen, waarnemen, begrijpen, communiceren en spelen verandert in de loop van de basisschoolleeftijd. Al deze ontwikkelingen staan in verbinding met elkaar: je kunt de psychologische en de motorische ontwikkelingen dan ook niet loskoppelen van elkaar. Dat is ook de reden waarom gesproken wordt over ‘psychomotoriek’, twee termen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tijdens de basisschoolperiode ontwikkelen kinderen zich in rap tempo. Er zijn grote verschillen te zien tussen de kleuters, kinderen uit de middenbouw en het bovenbouwkind. De ontwikkeling bij kinderen verloopt niet stapsgewijs, maar gaat vaak met sprongen. 8 9 Gemene deler 10 11 12 13 14

114 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication