21

61 2 1 Een goede les bewegingsonderwijs met kleuters 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Het referentiekader Criteria voor een goede les De lesvoorbereiding De uitleg De les Evaluatie van de les 7 Wat komt er allemaal kijken bij het geven van lessen bewegingsonderwijs met kleuters? Wat zijn jouw eigen ervaringen en vertrekpunten? Vanuit welk referentiekader kijk je naar een bewegingsles met kleuters? Allemaal vragen die aan de orde komen in paragraaf 2.1. Een aantal aspecten speelt een belangrijke rol bij het geven van lessen bewegingsonderwijs (paragraaf 2.2). Deze aspecten worden geconcretiseerd tot negen criteria waaraan een goede les bewegingsonderwijs met kleuters voldoet. Voordat je daadwerkelijk een gymles gaat geven bereid je deze eerst voor. Een aantal elementen kan ter overweging mee worden genomen bij het maken van de lesvoorbereiding (paragraaf 2.3). De les start met een uitleg (paragraaf 2.4). Zodra alle kinderen aan de slag zijn ga je lesgeven. Je kijkt en observeert welke kinderen hulp nodig hebben en hoe je de les nog beter kunt laten verlopen (paragraaf 2.5). Drie verschillende invalshoeken om naar de bewegende kleuters te kijken worden geschetst. Sleutelvragen zijn: wat zie ik, wat vind ik ervan en wat doe ik? Na afloop van een gegeven les kijk je terug naar hoe de gehele les is verlopen. Wat ging goed, wat mag en kan anders? Dit hoofdstuk wordt dan ook afgesloten met een paragraaf over het evalueren van de gegeven les (paragraaf 2.6). OPENINGSCASUS Paul zit aan de keukentafel. Zijn stagebegeleider heeft gevraagd om morgen een gymles aan de kleuters te geven. Gymles geven aan zijn stagegroep lijkt hem heel leuk. Thuisgekomen denkt Paul er nog eens goed over na. Op de 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication