36

116 1 2 3 4 5 6 Observatietorens 7 8 9 10 11 Onderscheid begrippen 12 13 14 Initiatief leerling Moeite doen Gunnen De leerkracht heeft de kinderen geïnstrueerd wat ze moeten doen. De kinderen gaan spelen en de leerkracht kan tijdelijk terugstappen. Door op een plek te gaan staan waar de hele zaal te overzien is, kan de leerkracht de activiteiten observeren. Door plaats te nemen op de verschillende figuurlijke observatietorens, krijgt de leerkracht in korte tijd veel informatie over het verloop van de les (Van Berkel e.a., 2013). Stap als leerkracht niet te snel in om te helpen of te sturen en het op jouw manier te gaan regelen. Enige afstand nemen geeft kinderen de kans om de situatie nader te verkennen en te ervaren wat precies de bedoeling is. Het kind mag best even zweten. Het mag merken en voelen dat het niet altijd direct lukt. Het kind mag er zeker moeite voor doen. Start niet direct met inhoudelijke opmerkingen, suggesties en tips. Wees terughoudend met goedbedoelde adviezen en aanwijzingen. Gun kinderen de kans om met eigen oplossingen te komen. 3.1.3 Leerhulp of extra instructie tijdens de les Als de kinderen de bewegingssituaties korte tijd hebben ervaren en weten wat de bedoeling is, komt het moment waarop de leerkracht de kinderen gaat begeleiden. In bijna alle beschikbare literatuur over bewegingsonderwijs worden de termen leerhulp en instructie door elkaar gebruikt. In dit boek wordt een specifiek onderscheid tussen deze beide begrippen gemaakt. Begeleiden tijdens de les kan op twee verschillende manieren: op initiatief van de leerkracht en op initiatief van de leerling. Als de vraag bij de leerling vandaan komt, wordt dit leerhulp genoemd. Vanuit het streven naar autonomie en competentiegevoelens biedt de leerkracht pas leerhulp als de leerling erom vraagt. Het wordt extra instructie genoemd als de leerkracht op eigen initiatief instapt. Dit kan zijn omwille van de veiligheid of bijvoorbeeld als blijkt dat een kind zelfstandig niet dat ene stapje verder komt. Leerhulp De leerling neemt het initiatief, heeft een hulpvraag en klopt aan bij de leerkracht. Zowel het letterlijk durven aangeven als het erkennen van de benodigde eigen ruimte van het kind dragen bij aan de autonomie.

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication