48

162 Ad 5 Verschuivend motief om zich in toenemende mate op het samen spelen te richten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wat te halen 10 11 12 13 14 Zone van de naaste ontwikkeling De speelkriebel bevat, binnen één of meerdere ontwikkelingslijnen, steeds de essentie van de bewegingssituatie voor het specifieke kind. De speelkriebel is wat de bewegingsactiviteit maakt tot een activiteit of spelletje waarmee het kind iets kan. Er is ‘wat te halen’ voor het kind. Deze kriebel lokt spelgedragingen en interacties uit tussen kinderen onderling of tussen het kind en het materiaal. De kriebel toont meteen de belangrijkste ontwikkelingskansen, op dat moment, van de activiteit. Binnen de zone van de naaste ontwikkeling kunnen kinderen verschillende speelkriebels laten zien in de activiteit. Binnen elk van de vijf ontwikkelingslijnen kan de speelkriebel voor een kind veranderen en verschuiven. Het is van belang de leer-kracht van kinderen te optimaliseren. Dit betekent het waarderen en respecteren van de kwaliteiten en talenten van de kinderen. Aansluiten bij de belevingswereld heeft een gunstig effect op het plezier en het leerresultaat. Onderzoek (Valcke, 2010; Kallenberg, 2014; Marzano, 2014) toont duidelijk aan dat leerprocessen dan leuker worden. Krachtig leren is gebaat bij een positieve houding, het verwerven en integreren van nieuwe kennis en het verfijnen en bijstellen van de geleerde kennis. Leerprocessen worden niet alleen leuker. Ze worden ook effectiever en efficiënter wanneer er systematisch rekening wordt gehouden met wat de kinderen zelf leuk en interessant vinden en de wijze waarop kinderen informatie tot zich nemen en verwerken. Spelen met vriendje Het motief om het bewegend handelen in toenemende mate samen te doen, is de vijfde ontwikkelingslijn. Van veelal naast elkaar spelen vindt er een verschuiving plaats naar het steeds meer en vaker spelen met het vriendje of vriendinnetje. VOORBEELD 4.8 SAMEN SPELEN, NAAST ELKAAR Priscilla zit op haar knieën op de mat en probeert een tennisballetje in de hoepel te rollen. Naast haar ligt Bart op zijn buik en probeert ook de balletjes in zijn eigen hoepel te rollen. Even later zitten Bart en Priscilla bij elkaar op de mat en proberen om en om een balletje richting de hoepel te rollen.

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication