51

197 5 1 Motorisch-didactisch leermodel 5.1 5.2 5.3 Het zandlopermodel Didactische keuzes, een mix van maatregelen Doelen en bijvangsten 6 Een les bewegingsonderwijs met kleuters voorbereiden en geven is een continu proces van overwegingen en keuzes maken. Veel keuzes kan een leerkracht al maken in de voorbereiding. Keuzes die gebaseerd zijn op informatie van een vorige les of door overwegingen vooraf. Welke organisatievorm en activiteiten kies je? Hoe verdeel je de groepjes? Welke accenten leg je bij welke activiteiten? Welke regels zijn belangrijk? Andere keuzes komen pas aan de orde tijdens het daadwerkelijke geven van de les. In dit hoofdstuk wordt een motorisch-didactisch leermodel (paragraaf 5.1) geschetst dat houvast biedt bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Dit zandlopermodel bestaat uit drie componenten: de vijf fases van de zandloper die elkaar chronologisch opvolgen, de vier elementen en vervolgens de vele factoren die te plaatsen zijn binnen de verschillende elementen. Een didactisch model biedt overzicht in hoe een leerkracht het leren kan stimuleren in de praktijk. Het geeft de handvatten weer hoe te handelen voor een bewegingsles, zodat de kinderen de gestelde lesdoelen halen op een manier die past bij de overwegingen en keuzes van de leerkracht. Het model is een zogenoemd contingentiemodel. Een contingentiemodel is een model waarin de, in dit geval, drie verschillende componenten die van belang zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van een bewegingsles aan kleuters, elkaar beïnvloeden en van elkaar afhankelijk zijn. Aan de hand van dit model worden tien praktijkvoorbeelden uitgewerkt (paragraaf 5.2). Ieder voorbeeld wordt ontleed in kind-, leerkracht-, taak- en omgevingsfactoren, die ieder op hun beurt weer geplaatst kunnen worden onder een van de vier elementen. De elementen zijn weer terug te voeren naar een fase in het zandlopermodel, waardoor de gemaakte keuzes en de praktische consequenties ervan in de zaal duidelijk worden. Tot slot wordt gesproken over doelen en bijvangsten (paragraaf 5.3). Immers in de lesvoorbereiding stel je je lesdoelen. En altijd zijn daar dan ook weer die onverwachte pareltjes. Deze niet geplande, maar o zo gewenste, stapjes die 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication