54

200 1 2 3 4 5 Kindfactoren 6 7 8 9 10 ... 11 12 Emotionele ontwikkeling 13 Motivatie ... 14 Verschil tussen jongens/meisjes Angst in bewegingssituaties Verschillende kleuters Leerhulpvraag Kind De eigens Speelkriebels Basisbehoefte Zone van naaste ontwikkeling Rechten van een kleuter factoren, zoals beschreven in dit boek, onder te brengen. Als leerkracht is het handig om kennis te nemen van en kennis te hebben over de verschillende factoren. Hoe groter jouw kennis van factoren die van belang zijn en waarmee je rekening kunt houden is, hoe meer sturing je kunt geven aan de lessen die je geeft (Visser, 2013, 2014). Het element omgeving bestaat voornamelijk uit factoren die vallen buiten jouw cirkel van invloed. Denk aan de inrichting van het speellokaal of het beschikbare materiaal. Vaststaande feiten op dat moment. Handig om te weten, want dan kun je er rekening mee houden. De overige drie zijn veel dynamischer en bieden veel mogelijkheden voor overwegingen, discussies en het maken van keuzes. Immers, iedere leerkracht neemt zichzelf mee en heeft een andere kijk op kleuters en heeft een eigen visie op bewegingsonderwijs met kleuters. De vier elementen worden in onderstaande volgorde besproken: 1 het kind 2 de leerkracht 3 de taak 4 de omgeving Ad 1 Het kind Iedere kleuter heeft zijn eigen en kenmerkende kindfactoren (figuur 5.2). Je kunt denken aan cognitieve, psychomotorische en emotionele vaardigheden, maar ook aan speelkriebels, leerstijl, motivatie en angsten. Ook zijn de verhoudingen van zijn lichaam(sdelen), zijn achtergrond, bewegingsgeschiedenis en bewegingscompetentie kindfactoren. Kortom, vele factoren die van invloed zijn op de door jou te geven les. Kleuterspecifieke factoren en ook factoren die voor iedere kleuter weer anders zijn. Ieder kind neemt zijn typerende eigenschappen en kenmerkende kwaliteiten mee naar de les. Met veel kindfactoren kun je rekening houden in je voorbereiding. FIGUUR 5.2 Element kind met kindfactoren Sociale ontwikkeling

55 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication