56

202 1 2 3 4 5 6 Ad 3 De taak 7 8 Accenten 9 ... 10 ... 11 Criteria voor een goede les 12 Reguleren 13 14 Arrangement Taak Regels Activiteit Doelen Het derde element is de taak die moet worden uitgevoerd (figuur 5.4 hieronder). Ook onder dit element zijn vele verschillende factoren te plaatsen. FIGUUR 5.4 Element taak met taakfactoren Leerkrachtfactoren Ook de leerkracht heeft zijn eigen achtergrond en zijn eigen specifieke en kenmerkende kwaliteiten (figuur 5.3). Het zijn al die kwaliteiten en vaardigheden die hem als persoon maken tot de leerkracht die hij is. De wijze waarop hij leiding geeft en neemt, zijn instructiestijlen, zijn voorkeuren en zijn omgangsvormen zijn enkele voorbeelden van leerkrachtfactoren. Ook hoe hij aankijkt tegen verschillen tussen jongens en meisjes, zijn gevoel van vertrouwdheid met bewegingsactiviteiten, zijn mindset, normen en waarden en interactieve vaardigheden spelen een rol. Al met al een breed scala aan kwaliteiten, competenties en houdingen die de leerkracht maken toe wie hij in de praktijk is. Al die kennis en kunde helpen in het maken van keuzes voor en tijdens de les. De leerkracht heeft een heel scala aan mogelijkheden om het bewegingsgedrag te beïnvloeden tot zijn beschikking. En dat is maar goed ook, want van een leerkracht wordt nogal wat gevraagd. In iedere les wordt op diverse leerkrachtfactoren een beroep gedaan. Inzoomend op de praktijk, kun je bijvoorbeeld denken aan: • De leerkracht wil dat de kinderen elkaar helpen • De leerkracht heeft een voorkeur voor een bepaalde instructiewijze. • De leerkracht is een man. • De leerkracht heeft weinig affiniteit met sport en bewegen. • De leerkracht heeft kennis over de wijze waarop kleuters motorisch leren.

57 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication