58

204 op het gegeven dat je onvoldoende materiaal hebt om goed bewegingsonderwijs te kunnen geven. 1 2 ... 3 4 Omgeving 5 6 7 8 9 10 11 Wisselwerking 12 13 14 Samenspel Vier elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden De beschreven elementen hebben alle vier afzonderlijk direct invloed op jouw voorbereiding en het verloop van de bewegingsles met kleuters. Zowel de specifieke kindfactoren als de factoren van de leerkracht hebben invloed op de praktijk. Dit geldt uiteraard ook voor de factoren binnen de elementen de taak en de omgeving. Daarnaast is er ook een samenspel tussen de vier elementen onderling. Iedere factor uit een element heeft direct of indirect invloed op een of meerdere andere elementen. Kleuters en de leerkracht reageren op elkaar en hebben het vermogen zich aan te passen aan de taak en de omgeving. Daar waar de elementen elkaar raken (zie figuur 5.6) ontstaat er een wisselwerking. Die wisselwerking is vaak al in de voorbereiding te voorspellen en daarmee kunnen factoren dan ook bewust worden ingezet. Daar waar de wisselwerking inzichtelijk wordt tijdens de les, ontstaan er soms verrassende situaties die een beroep doen op jouw vaardigheden als flexibele en creatieve leerkracht. Om gevoel te krijgen hoe elementen elkaar kunnen beïnvloeden, volgt hierna een aantal voorbeelden met telkens de wisselwerking tussen twee verschillende elementen. Dit geeft een zestal mogelijke combinaties van steeds twee elementen. Licht, geluid, warmte in het speellokaal Het rooster bewegingsonderwijs Het rooster voor medegebruikers van het speellokaal Cultuur binnen de school Indeling speellokaal ... Beschikbaar materiaal Onderwijssysteem van de school Themaweek Schoolkalender Identiteit van de school Grootte van het speellokaal FIGUUR 5.5 Element omgeving met omgevingsfactoren Groepssfeer

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication