65

243 6 Wat is een kleuter? 6.1 6.2 6.3 Natuur- of cultuurbepaald? Ontwikkeling van kleuters Diversiteit aan kleuters 6 Wat is er zo anders aan kleuters ten opzichte van de andere basisschoolkinderen, dat zij een apart boek verdienen? Hoe zitten kleuters in elkaar en waar zitten de verschillen? De ontwikkeling van kleuters wordt bekeken vanuit twee referentiekaders. Heb je als leerkracht invloed op de ontwikkeling van de kinderen? Of ontwikkelen kleuters zich toch wel op alle vlakken, ongeacht wat je aanbiedt? Ga je uit van nurture of nature? Daarnaast wordt gekeken naar twee behoeftepiramides die elk hun wortels hebben in twee verschillende culturen (paragraaf 6.1). Gesproken wordt van jongste en oudste kleuters. De verschillende ontwikkelingsgebieden komen aan de orde en hoe je hier rekening mee kan houden tijdens de les bewegingsonderwijs (paragraaf 6.2). Het gaat hier om de fysieke, motorische, cognitieve, sociaal-emotionele en spelontwikkeling. Samen omvatten deze verschillende domeinen de totale ontwikkeling van de kleuter. Deze domeinen worden geconcretiseerd zodat het voor jou als leerkracht duidelijk wordt waar je allemaal rekening mee kunt houden. Tot slot wordt passend onderwijs voor kleuters besproken (paragraaf 6.3). Voor de handliggende en minder voor de handliggende verschillen tussen jongens en meisjes passeren de revue. Maar ook kinderen met specifieke onderwijsbehoeften komen aan de orde. OPENINGSCASUS Ralph is vier jaar, woont in de stad maar heeft thuis een grote tuin. In de tuin staan bomen, boomstronken, een glijbaan, een schommel en een speelhuisje. Bijna iedere dag speelt hij buiten, klimt hij in de bomen en glijdt van de glijbaan. Job is vijf jaar en woont in een flat op de 10e etage. Job speelt vaak binnen en anders speelt hij op de galerij. In de flat gebruiken hij en zijn moeder altijd de lift. De twee jongens zitten bij elkaar in de 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication