7

8.2 8.3 Van leerlijn tot TULE-doelen Bewegingsthema’s uitgewerkt 8.3.1 Beweegtuin I – Klim- en klautertuin 8.3.2 Beweegtuin II – Mik- en jongleertuin 8.3.3 Beweegtuin III – Trucjestuin 8.3.4 Beweegtuin IV – Speltuin 8.4 9 Voorbeeldlessen in tuinen Het bewegingsonderwijs in de organisatie 9.1 Het speellokaal 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.2 Rooster Inrichting speellokaal Algemene regels en afspraken Kleuters in de grote gymzaal Jaarplanning bewegingsonderwijs 9.2.1 Een simpele rekensom Bronnenboeken 9.3 Zorgverbreding en passend onderwijs 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 10 Fase 1 – Waarnemen Fase 2 – Begrijpen Fase 3 – Plannen Fase 4 – Realiseren Bewegen in de brede context 10.1 10.2 De brede context begrensd 10.1.1 Bewegingsruimtes in en rond de school 10.1.2 Tot en met groep 8 Het schoolplein nader bekeken 10.2.1 Belang schoolplein in de brede context 10.2.2 Soorten schoolpleinen 10.3 10.2.3 Inrichten van schoolplein in de praktijk 10.2.4 Beweeg- en speeltijd optimaal benut 10.2.5 Leerlijnen naar buiten gebracht Sport- en spelactiviteiten schoolbreed 10.3.1 Criteria keuze sport- en spelactiviteiten 10.3.2 Sport- en spelactiviteiten in en rond de school Begrippenlijst Literatuurlijst Illustratieverantwoording Register Over de auteurs 336 339 339 343 351 370 388 395 396 396 397 400 402 402 402 9.2.2 Methoden bewegingsonderwijs met kleuters 404 9.2.3 414 419 422 423 424 424 429 430 430 435 447 447 449 454 458 459 460 461 464 471 485 496 497 504

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication