73

WAT IS EEN KLEUTER? Maslow voelt een mens zich pas echt mens als hij zichzelf verwerkelijkt. De hogere behoeften horen erbij en iedere leerling wil aan zelfverwerkelijking toekomen. Althans, als je van de piramide van Maslow uitgaat. Er bestaat ook een andere piramide: de behoeftepiramide van Pinto. David Pinto onderkent dat er verschillende culturen zijn en dat de mensen binnen die verschillende culturen ook verschillende behoeften hebben. In de basis hebben alle mensen dezelfde fundamentele behoeften. Hoger in de piramide wijkt de piramide van Pinto af van die van Maslow. Behoeftepiramide van Pinto Eind vorige eeuw heeft David Pinto een tweede behoeftepiramide geschetst. Dit deed hij op basis van twee verschillende culturen. De westerse cultuur en de niet-westerse cultuur. Volgens hem is er een grote groep mensen op deze aarde op wie de piramide van Maslow niet van toepassing is. Pinto heeft gekozen voor de benamingen: • G-cultuur (grofmazig): hier zijn algemene gedragsregels. Ieder individu vertaalt deze gedragsregels naar zijn eigen, specifieke situatie. De G-cultuur wordt ook wel de ik-cultuur genoemd. De piramide van Maslow sluit hierop aan en is vooral in de westerse landen van toepassing. Het individu neemt hier een belangrijke plaats in. Dit houdt in dat er gestreefd wordt naar het maken van eigen keuzes waarop je aangesproken kunt worden. • F-cultuur (fijnmazig): hier zijn gedetailleerde regels die een voorschrijvend karakter hebben. De nadruk ligt op het collectief. Er is weinig ruimte voor het individu. De F-cultuur wordt ook wel de wij-cultuur genoemd. De Turkse, Marokkaanse en de Chinese cultuur zijn hier voorbeelden van. Waarden, normen en regels die vooral binnen familieverbanden en gemeenschap gelden, spelen een belangrijke rol. Binnen de F-cultuur word je vooral gestuurd door de sociaal-culturele context. Zelf heb je hierbinnen nauwelijks een keus. De piramide van Pinto schetst de behoefteniveaus voor de F-cultuur. FIGUUR 6.2 Behoeftepiramide van Pinto 251 1 2 3 G­cultuur 4 5 F­cultuur 6 7 8 9 10 Eer 11 Goede naam 12 Behagen groep 13 Primaire behoeften 14

74 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication