87

327 8 1 Leerlijnen bewegingsonderwijs met kleuters 8.1 8.2 8.3 8.4 Het theoretische kader Van leerlijn tot TULE-doelen Bewegingsthema’s uitgewerkt Voorbeeldlessen in tuinen Binnen het bewegingsonderwijs in Nederland wordt de indeling van bewegingsactiviteiten op basis van leerlijnen breed gedragen. De 12 leerlijnen die vallen onder kerndoel 57 van het SLO, geven structuur en overzicht in het jaarplan en bieden veel variatie en uitdaging binnen de bewegingslessen. In dit hoofdstuk worden de leerlijnen uitvoerig behandeld. Het theoretisch kader achter de landelijk erkende Tussendoelen van de Leerlijnen (TULE) wordt geschetst aan de hand van kernbegrippen als leerlijnen, bewegingsthema’s, kernactiviteiten en bewegingsuitdagingen (paragraaf 8.1). De leerlijnen worden in vier beweegtuinen onderverdeeld (paragraaf 8.2), waardoor een overzichtelijk en leerbaar schema ontstaat dat houvast biedt in de studie en in het praktisch uitwerken van lessen. Tot slot worden de 27 bewegingsthema’s verder uitgediept (paragraaf 8.3). Ook deze zijn gegroepeerd over de vier tuintjes. Ieder beweegthema wordt volgens dezelfde structuur uitgewerkt. Naast de algemene beschrijving wordt aandacht besteed aan specifieke speelkriebels van de kleuters en aandachtspunten voor jou als leerkracht. In het steeds terugkerende voorbeeld krijg je een aantal uitvoeringswijzen voor ogen, die je naar alle waarschijnlijkheid zult herkennen bij jouw kleuters. OPENINGSCASUS Paul loopt nu al een tijdje stage en krijgt steeds meer grip op de kinderen, zijn werk in de klas en de cultuur hier op school. Hij merkt dat op deze school het bewegen en een gezonde leefstijl hoog in het vaandel staan. Heel anders dan op zijn vorige stagescholen. Het verbaast hem dat iedere school zo anders omgaat met het bewegingsonderwijs. Kinderen hebben toch recht op twee keer gym in de week? En hoe zit het dan met leerdoelen? Hij weet wel dat je niet kunt blijven zitten op het niveau van bewegingsvaar6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5

88 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication