88

328 1 2 3 4 5 6 Kerndoelen Primair Onderwijs 7 8 9 10 11 12 13 14 Streefdoelen KERNDOEL 58 De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden. KERNDOEL 57 De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren. § 8.1 digheden, maar het is toch wel een vak? Op zijn eerste stageschool kregen de oudere kinderen hoofdzakelijk spel in de gymzaal. De toestellen kwamen nauwelijks uit de berging. Op zijn vorige stageschool hadden de kleuters iedere week een reis rond de wereld in een bewegingsbaan. Nu ziet hij dat het ook anders kan en vraagt zich af hoe dit wettelijk geregeld is. Hij googlet: ‘Op veel basisscholen wordt gewerkt aan het vormgeven van het onderwijs, bijvoorbeeld door verbeteren van de samenhang en afstemming tussen leergebieden. De kerndoelen voor het primair onderwijs zijn daarbij vaak leidraad. Deze kerndoelen geven de wettelijke kaders voor de kern van de onderwijsinhoud. Kerndoelen laten op hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen mee te geven in het primair onderwijs. De inhoud is in de kerndoelen niet heel precies omschreven. De wetgever geeft op die manier scholen de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de inhoud van hun onderwijs. De kerndoelen zijn geordend in zeven leergebieden: Nederlands, Engels, Friese taal, rekenen en wiskunde, orientatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.’ Het theoretische kader Sinds 2006 is de derde generatie kerndoelen van kracht binnen het basisonderwijs. Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) is het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling dat alle kerndoelen voor het basisonderwijs heeft beschreven in het boekje Kerndoelen Primair Onderwijs. Met ingang van het schooljaar 2009/2010 zijn deze kerndoelen volledig ingevoerd in Nederland. De 58 kerndoelen zijn leidend voor de invulling van het basisonderwijs. Voor het bewegingsonderwijs zijn twee kerndoelen beschreven, kerndoel 57 en kerndoel 58. Kerndoel 57 is gericht op de bewegingsdoelen binnen de les en kerndoel 58 is gericht op de reguleringsdoelen binnen het bewegingsonderwijs. De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen.

89 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication