91

LEERLIJNEN BEWEGINGSONDERWIJS MET KLEUTERS • het ruimte biedt voor verschillende manieren van deelnemen (in samenhang) • er een spanningsveld is die ontwikkeling in bewegingsgedrag stimuleert FIGUUR 8.2 Kerndoel 57 12 leerlijnen 1 2 3 4 5 Kerndoel 57 6 Zwaaien 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Bewegingsthema ... ... Bewegingsuitdaging 5 6 7 8 Kernactiviteit(en) 9 Iedere bewegingsuitdaging is in de praktijk, de gymles, te vertalen naar vele activiteiten en oefeningen. Gedurende de hele basisschooltijd betekent dit dat de kinderen bepaalde activiteiten aangeboden krijgen die van eenvoudig steeds complexer worden. Niet te verwarren met van makkelijk naar moeilijk. Of iets complex is, zegt altijd iets over de activiteit zelf. Of iets moeilijk is, is kindgebonden. Ieder kind is immers anders en zal het anders ervaren. Het is aan de kennis en kunde van de leerkracht hoe divers het scala is aan activiteiten binnen een bewegingsthema. Om een school en daarmee de leerkracht handvatten te geven om te checken wat het vaardigheidsniveau is van de kinderen binnen een bepaald bewegingsthema, is er een aantal kernactiviteiten per bewegingsthema uitgeschreven. Wat zijn TULE-doelen? De TULE-doelen zijn de beschrijving van wat je kinderen wilt leren. Voor iedere bewegingsuitdaging heeft het SLO een tot drie tussendoelen omschreven per leeftijdscategorie. 14 Tussendoelen 10 Steeds complexer 11 12 13 331

92 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication