92

332 1 2 3 Momentopname 4 5 6 7 8 Kernactiviteit 9 10 11 Legenda: 12 13 14 Echter, alleen de kernactiviteiten aanbieden aan de kinderen is veel te beperkt. Naast de een of twee omschreven kernactiviteiten per bewegingsthema zijn er vele variaties te bedenken op deze activiteiten. En ook vele verwante activiteiten, waar ook weer variaties op te bedenken zijn. Zo is er een groot scala aan activiteiten te bedenken waar een en dezelfde bewegingsuitleerlijn balanceren, beweging; thema glijden kernactiviteit activiteiten binnen leerlijn Eenvoudig Complex ‘De uitwerkingen in TULE laten zien hoe de inhoudsverkaveling eruit zou kunnen zien. “Zou kunnen” zeggen we met nadruk. Immers, er zijn andere opties en overwegingen denkbaar om bij elk kerndoel de inhoud in te vullen en te verkavelen over de groepen. TULE geeft één beschrijving van de mogelijke verdeling van de kerndoelen in onderwijsinhouden over een aantal jaren (Mooij e.a., 2008).’ Wat zijn kernactiviteiten? Een kernactiviteit is een activiteit of spel om een TULE-doel te realiseren. Het is een concretisering van een TULE-doel. Een kernactiviteit is een activiteit die de bewegingsuitdaging typeert. Het bevat de kern van het bewegingsthema zonder allerlei extra’s en toevoegingen. Door per leeftijdscategorie een kernactiviteit te beschrijven, wordt het mogelijk om voor die bewegings - uitdaging de leerresultaten te meten. Als de leerlijn van een bewegingsthema een film is van het leven van een vierjarige tot een kind van 12 jaar, dan zijn de kernactiviteiten vier momentopnames op die lijn. Alsof je een foto van dat moment maakt in het leerproces van het kind. FIGUUR 8.3 Voorbeeld leerlijn balanceren – bewegingsthema glijden TULE-doelen Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8

93 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication