97

395 9 1 Het bewegingsonderwijs in de organisatie 9.1 9.2 9.3 Het speellokaal Jaarplanning bewegingsonderwijs Zorgverbreding en passend onderwijs 6 Dit hoofdstuk gaat over bewegingsonderwijs met kleuters gezien vanuit het perspectief van de organisatie van de school. Het is de verantwoordelijkheid van de directie van de school, in goede samenspraak met alle leerkrachten, dat het speellokaal en de inrichting ervan op orde is en de regels met betrekking tot het gebruik daarvan worden nageleefd en dat er een goede jaarplanning ligt (paragraaf 9.1). Het is de verantwoordelijkheid van het gehele team inclusief de directie dat de zorgverbreding bij bewegingsonderwijs goed geregeld is (zie paragraaf 9.2). Als team kun je bij de inrichting van het totale bewegingsonderwijs met kleuters dankbaar gebruikmaken van methodes en bronnenboeken. Deze komen in paragraaf 9.3 aan de orde. OPENINGCASUS Paul gaat vandaag gymles aan zijn kleuterklas geven. De juf heeft hem dit vorige week al gevraagd en hij heeft zich goed voorbereid. Hij heeft precies bedacht waar de kinderen vooraf moeten zitten, hoe hij de uitleg gaat geven, welke activiteiten en arrangementsaanpassingen hij allemaal kan doen. Kortom, hij heeft zich goed voorbereid. Juf Loes komt voordat de dag begint naar hem toe. ‘Ben je klaar voor de gymles?’, vraagt ze. ‘Ja hoor’, zegt Paul. De kinderen komen de klas binnen en mogen eerst nog even een werkje kiezen voordat ze naar de gym gaan. ‘Nou Paul’, zegt de juf om 9.10 uur, ‘dan mag jij het vanaf nu overnemen.’ Paul kijkt, want de kleuters zijn nog niet omgekleed. Loes ziet de bezorgde blik van Paul. ‘Omkleden hoort ook bij de gymles, heb je daar nog niet over nagedacht?’, zegt ze. ‘Nee’, zegt Paul, ‘dat lijkt altijd vanzelf te gaan.’ 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5

98 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication