0

BEWAAR EXEMPLAAR Activiteitengids 2018 - 2019 Activiteiten, workshops en evenementen voor 65-plussers in de regio Rheden “ Wie speelt, houdt zijn hersenen lenig, wie speelt blijft jong van geest. Mark Mieras, wetenschapsjournalist en natuurkundige ”

Een bloeiend cultureel klimaat in de gemeente Rheden; dat is waar RIQQ zich sterk voor maakt. Het cultuurbedrijf werkt daarbij vanuit de overtuiging dat het deelnemen aan kunst- en cultuuractiviteiten mensen verrijkt, versterkt en verbindt. Binnen de domeinen cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuurprogrammering houdt RIQQ zich bezig met het aanjagen van activiteiten, het coördineren van netwerken en het leggen van stimulerende verbindingen. Verbindingen tussen inwoners, verenigingen, kunstenaars, organisaties, kunstdocenten en andere kunstaanbieders. Bezig zijn met je passie houdt je bevlogen als individu en betrokken bij de omgeving om je heen. Dit vergroot de zelfredzaamheid en het geluksgevoel van mensen. Daarom organiseert en ondersteunt RIQQ ook projecten en activiteiten voor ouderen. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met de Denktank Ouderen & Kunst. Deze activiteitengids is daar onder andere het resultaat van. Samen met het Sportbedrijf Rheden en Bibliotheek Veluwezoom werden in deze gids zoveel mogelijk activiteiten verzameld, om een beeld te geven van wat er allemaal in de directe omgeving te beleven is. En dat is heel veel! Meer informatie? Met onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte. Abonneren kan via www.cultuurbedrijfriqq.nl. Bellen of mailen kan via 0313-415603 of info@cultuurbedrijfriqq.nl In 2016 startte Cultuurbedrijf RIQQ met de Denktank ‘Ouderen en Kunst’. Ouderen en geïnteresseerden uit de gemeente Rheden werden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Zo ontstond een enthousiaste groep van inmiddels 13 vrijwilligers uit de verschillende dorpen, die eens in de zes weken bijeenkomen. Samen met deze groep worden nieuwe kunstprojecten voor de doelgroep 65+ ontwikkeld. Gera van Ek Westeneng is deelneemster aan deze groep. Hoe raakte je betrokken bij de Denktank? Ongeveer drie jaar geleden zag ik een oproep voor de Denktank in de Regiobode staan. Kunst en cultuur trekt me wel. Ik was toen 82 en belde eerst op met de vraag: “Hebben jullie nog wel iets aan me?” Ik bleek meer dan welkom en ben dus meteen vanaf de start betrokken geraakt bij de Denktank. Wat is je achtergrond en wat breng je mee naar de Denktank? Ik heb 10 jaar gewerkt als consulente voor alternatieve woonvormen voor ouderen. Op basis van die ervaring trok het meedenken in de Denktank me aan: wat willen ouderen zelf? Dus niet voor ouderen, maar van ouderen. Is het gelukt om aan die doelstelling te voldoen? Ja, dat is zeker gelukt. Als je deelneemt aan de Denktank kun je je stem laten horen. Het is fijn dat we tijdens de bijeenkomsten geprikkeld en geïnspireerd worden door onder andere docenten uit het werkveld en ook met voorbeelden van projecten uit het land kennismaken. Ik ervaar het als zinvol om dingen uit te proberen, echt te ervaren en samen te bespreken of het iets is voor de ouderen in de gemeente Rheden. Het gaat daarbij niet altijd om de resultaten van de activiteiten, maar soms nog meer om het deelnemen zelf: de aandacht voor de aandacht. De GelrePas Met de GelrePas kunt u tegen flinke kortingen, en in sommige gevallen zelfs gratis, meedoen aan diverse activiteiten zoals een dagje uit, het volgen van cursussen, bezoek aan theater of concert of lid worden van een sportvereniging. De GelrePas is gratis. Denktank Ouderen en Kunst “ Binnen de denktank is er altijd veel aandacht voor het ontwikkelen van activiteiten waarin veel aandacht is voor de mensen zelf. Aandacht voor de aandacht dus; dat deelnemers gezien en gehoord worden. ” Wat is een mooi moment wat je met de denktank hebt meegemaakt? Bijvoorbeeld in het project ‘Jouw Verhaal, Mijn Verhaal’ heb ik ouderen geïnterviewd. Luisteren leverde al zoveel op. Daarbij werd er van de verhalen een prachtig boek uitgegeven. In het zomerproject ‘Kijken en creëren in de natuur’ was er ook ruimte om er te zijn en te genieten van de natuur. Ook hier weer de aandacht, die belangrijk is. Ook in de komende twee jaar organiseert RIQQ samen met de denktank, partners en vrijwillgers nieuwe projecten, zoals het circusproject voor jong en oud, de zomerprojecten en het project Verborgen Talenten. Programmering door en voor ouderen Naast de bestaande programmering binnen de Gemeente Rheden wordt door Bibliotheek Veluwezoom, RIQQ, Filmhuis Dieren en Jansen & de Feijter i.s.m. andere culturele partners een programmering door en voor ouderen ontwikkeld. Voor dit project wordt een programmeergroep gestart, die de invulling en uitvoering van het programma zal verzorgen. Voor de programmeergroep zoeken we nog vrijwilligers! Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met marijn@cultuurbedrijfriqq.nl of 0313 415 603. Voor wie is de GelrePas? De GelrePas is voor degenen die een bijstandsuitkering ontvangen van hun gemeente. Ook zij die een ander inkomen ontvangen kunnen voor de pas in aanmerking komen. Met de Gelrepas krijgt u korting op activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Volwassenen krijgen tot 50% van een sportlidmaatschap vergoed met een maximale hoogte van €225,- per jaar. Ga voor meer informatie naar www.sportbedrijfrheden.nl/de-gelrepas Sportbedrijf Rheden is een verzelfstandigde afdeling binnen de gemeente Rheden en stimuleert zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Rheden om sportief en recreatief in beweging te komen en te blijven. U kunt hier terecht met alle vragen over sport en bewegen binnen de gemeente Rheden. Voor het Sportbedrijf is het startpunt moderne, veilige en schone sportvoorzieningen te beheren en om aantrekkelijke verantwoorde (sportieve) activiteiten aan te bieden. Het Sportbedrijf is koploper in sport, bewegen en recreatie en beheert en exploiteert de meeste sportaccommodaties in de gemeente Rheden. Meer informatie? Kijk op www.sportbedrijfrheden.nl of bel 026-4976590. Het is nooit te laat om bij te leren. Je hersens laten werken, we doen het ons leven lang. Op school, met collega’s, door te lezen, het nieuws te bespreken of een cursus te volgen. Maar ook door verhalen en ervaringen met anderen te delen! De bibliotheek is een aantrekkelijke en inspirerende plek waar je aan je persoonlijke ontwikkeling kunt werken en op ongedwongen wijze in contact kunt komen met andere mensen. Er is altijd wel iets gezelligs en leerzaams te doen! Neem bijvoorbeeld deel aan de studiekring waar je met elkaar in gesprek gaat over diverse onderwerpen, de vele mogelijkheden voor beginners en gevorderden op het gebied van computers en internet (o.a. met de cursussen vanuit Klik & Tik en Digisterker), of activiteiten ter ondersteuning bij taalproblematiek, georganiseerd door het Taalhuis. Natuurlijk zijn er nog veel meer workshops en activiteiten rondom boeken, verhalen en cultuur: onze grote liefde. Deelt u deze liefde, bekijk onze activiteiten in deze gids! Meer informatie? Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief of volg ons op Facebook, dan blijft u altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. U bent van harte welkom in onze vestigingen in Velp, Rheden en Dieren of bel 06-44 29 41 85. Een overzicht van onze activiteiten vindt u ook op www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Senioren wielerwedstrijd Ruiten petten en bonnetten sieren ‘t hoofd van de coureurs. En de anders bleke wangen krijgen een gezonde kleur. Op hun Fongers, hun Batavus, razen ze nu om de hoek. Kijk Jan Nolten, Gerrit Voorting hebben klemmen aan hun broek. Laat de oude botten kraken, trek die spieren nog eens aan. Al die jonkies langs de kanten, zien ze wel hoe hard we gaan? Stamp de trappers nog eens rond: dit is pas gezond. En de fietsclub van Piet Pelle gaat er stevig tegenaan. Fietsen kun je niet verleren: jong geleerd is oud gedaan. Krijgt er niemand moeilijkheden met zijn adem of zijn hart? Onzin. Het komt niet van fietsen dat het oude lijf verstart. Laat de oude botten kraken... Op de stoep fietst er een peuter Op ‘n driewieler mee op om haar opa aan te sporen, dus die opa neemt de kop. En zo vormt zich dan een kopgroep afgescheiden van de rest. En de winnaar? Is dat Wim niet? Nee! Het is mevróuw van Est. Jan Smeets. Uit: Straatopera, 1995 De GelrePas geeft de mogelijkheid om met korting mee te doen aan de activiteiten.

In gesprek De Beweegcoach met Marc Budel wethouder cultuur en sport Welke rol spelen ouderen in het beleid van de gemeente? We staan landelijk op de 23e plek van vergrijsde gemeentes, dus geven we veel aandacht aan onze ouderen. Ouderen willen graag zo lang mogelijk gezond en mobiel zijn zodat ze nog lang actief kunnen blijven. We ondersteunen dat van harte. Denk daarbij aan het doelgroepenvervoer of het nieuw te bouwen doelgroepenbad in Velp. De gemeente wil daarnaast dat zo veel mogelijk inwoners zelfredzaam zijn en eigen initiatieven nemen. Maar als je je alleen niet kunt redden en je omgeving helpt je niet, dan kun je eenzaam worden. Aandacht en ondersteuning uit je omgeving helpt eenzaamheid tegen te gaan. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers en initiatieven uit de buurt die ouderen ondersteunen. Het zou mooi zijn om één of meerdere activiteiten samen met anderen te doen. Ik denk dat deze overzichtelijke activiteitengids daartoe bijdraagt en ouderen stimuleert meer activiteiten te gaan doen. Wat zou u zelf ooit nog eens willen doen? Als ik meer tijd zou hebben, zou ik kiezen voor Tai Chi of schilderles. Het liefst zou ik ieder jaar wat nieuws doen, omdat ik nieuwsgierig van aard ben en het leuk vind om nieuwe dingen te ontdekken. Wilt u meer bewegen maar lukt dat niet? De beweegcoach kan u helpen. De beweegcoach is er voor volwassenen en ouderen die aan de slag willen met een gezonde leefstijl. Door middel van een persoonlijk begeleidingstraject wordt er samen gekeken naar passende beweegactiviteiten. Hebt u een boodschap om mee te geven aan de lezers van de activiteitengids? Dan denk ik aan de uitspraak van Eric Scherder, de bekende hoogleraar neuropsychologie: ‘Laat je hersenen niet zitten!’ Dus blijf vooral iets aan beweging doen of probeer te puzzelen of een cursus te volgen, want dat stimuleert je brein! “ Laat je hersenen niet zitten! Eric Scherder, hoogleraar Neuropsychologie ” Huis van de buurt In gesprek met Sabine Tober, activiteitenbegeleidster bij Innoforte. “Verzorgingshuizen bestaan niet meer vandaag de dag en daarmee verdwijnt ook het beeld van een plek waar je als zelfstandige oudere niet hoeft te komen. Bij Innoforte willen we heel nadrukkelijk niet alleen een plek zijn waar alleen de eigen bewoners aan activiteiten kunnen deelnemen. Ook buurtbewoners zijn van harte welkom binnen te lopen en deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. We zijn tegenwoordig een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.” Wat doen jullie om mensen van buiten te betrekken bij activiteiten? In onze vier locaties wonen mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en extra verzorging nodig hebben. “Zelfstandig wonen onder begeleiding” dus. Voor hen worden activiteiten georganiseerd, maar ook de ouderen uit de buurt mogen meedoen. Wij doen dit onder de naam: ‘Het huis van de buurt’ en willen daarbij zo toegankelijk mogelijk zijn. Hoe pakken jullie die verandering aan? We nodigen mensen uit de buurt uit om s ’middags samen de maaltijd te gebruiken. Diezelfde mensen vragen we dan ook om eens per maand tijdens de broodmaaltijd aan te schuiven. In plaats van dat de bewoners en mensen thuis alleen eten, willen we er een gezellig moment van maken met iets lekkers en in de toekomst ook met muziek of een artiest. Door samenwerkingen die we aangaan met bijvoorbeeld de buurtvereniging proberen we krachten te bundelen. Samen sta je sterk! Zij maken gebruik van ons plein en onze bewoners mogen meedoen. Op onze beurt delen wij onze expertise en is de buurt welkom bij ons toch wel ‘luxe’ activiteitenprogramma, waar ze tegen een kleine vergoeding aan mee kunnen doen. We werken ook samen met dagbesteding De Serre, ’t Paviljoen en ’t Prieel. Daar is een vast programma, maar mensen zijn vrij om zelf te kiezen waar ze aan mee willen doen. Nieuwe initiatieven en frisse ideeën moedigen we aan, waarbij openheid en verbinding centraal staan. We organiseren activiteiten met een aantrekkelijke naam om mensen makkelijker over de drempel te krijgen. Bijvoorbeeld ‘Gezond in beweging’: gym met aandacht voor de gezondheid. Dus we drinken genoeg tussendoor, maar zijn ook bewust bezig met de zelfstandigheid van mensen. Verder hebben we bijvoorbeeld ‘De frisse neus’: samen wandelen en Jeu de boules. Waar lopen jullie tegenaan bij het betrekken van ouderen uit de buurt? De oude beeldvorming rond het verzorgingstehuis. Bij het Lorentzhuis merkten we; de struiken en bomen moeten letterlijk weg zodat we ons aan de buurt kunnen laten zien. Ouderen zijn hier welkom in het restaurant, bij de activiteiten, maar kunnen ook naar de kapper of de pedicure. Vrijwilligers en bijvoorbeeld collega’s van Zorg aan Huis spelen ook een grote rol in het betrekken van mensen. Wij luisteren echt naar de mensen en proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen en ze uit te nodigen voor activiteiten die bij hen passen. Hoe ziet de toekomst eruit? We willen in de toekomst vaker externen uitnodigen om bijvoorbeeld workshops te geven waaraan onze bewoners, maar dus ook mensen van buitenaf mee kunnen doen. Nieuwe initiatieven en frisse ideeën moedigen we aan, waarbij openheid en verbinding centraal staan. Wees welkom! In deze activiteitengids zijn ook de activiteiten op de locaties van Innoforte opgenomen. MVT Rheden en Rozendaal Iedereen kan in een situatie terecht komen waarin hulp van anderen nodig is. Familie, vrienden of buren kunnen deze hulp niet altijd bieden. Dan is het mogelijk via het MVT, de stichting voor Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp, een beroep te doen op vrijwilligers. Als je de zorg hebt voor een naaste is het vaak moeilijk een goede balans te vinden tussen mantelzorg bieden en andere belangrijke bezigheden, zoals werk of ontspanning. Het MVT kan u daarbij ondersteuning bieden. Ook organiseert MVT enkele keren per jaar een Mantelzorgcafé rond een thema, zoals de Dag van de Mantelzorg op 10 november. MVT is bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur via 026- 3707070 (ma. t/m vr.) en daarnaast via hulpmvt@mvtrheden.nl Kijk voor nieuws en activiteiten over MVT op www.mvtrheden.nl of volg ons op Facebook@mvtrhedenrozendaal. De Beweegcoach: • zet alle beweeg- en sportmogelijkheden op een rij • geeft één op één coaching • geeft advies op maat • gaat mee naar de beweegvorm/sport (indien gewenst) • geeft informatie over de kosten (ook mogelijkheden bv. met Gelrepas) • helpt bij het zoeken van beweegmaatjes • is de stok achter de deur! Wilt u meer bewegen en/of een gezonde leefstijl? Maak een afspraak met de Beweegcoach! Hayke van Valburg Beweegcoach Dieren h.vanvalburg@rheden.nl (06) 25 76 76 53 Manon Janssen Beweegcoach Rheden & Velp manon.janssen@rheden.nl (06) 28 81 15 15 Marjan Begemann Beweegcoach Velp m.begemann@rheden.nl (06) 26 22 03 60 Stichting STOER De naam stichting STOER staat voor Senioren Teams Ondersteunen Elkaar in Rheden en Rozendaal en is een stichting voor en door senioren. Onze vrijwillige ouderenadviseurs en huisbezoekconsulenten zijn professioneel geschoold voor het geven van advies en ondersteuning aan senioren. Zij weten wat er leeft, beschikken zelf over veel levenservaring en helpen graag om het wonen en leven van senioren prettig te houden. U kunt met al uw vragen bij STOER aankloppen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën. Bereikbaar op 026-3611975 (ma. t/m do.) of via hildaboersma@stichtingstoer.nl Meer info op www.stichtingstoer.nl

Activiteiten Dieren MUZIEK & ZANG Muzikale wereldreis met de harp Interactief harp concert in uw huiskamer Bij u thuis of in verzorgingshuis (gemeente Rheden) Lies Joosten, 06-41122301, info@arpalisa.nl, www.arpalisa.nl Samen genieten van de warme klanken van de harp, luisteren, meezingen, even zelf proberen... in de intieme setting van de huiskamer. Dag en tijd in overleg. Prijs op aanvraag. Accordeonvereniging Aeolus Nooit te oud om accordeon te spelen Annet Tijmes, 06 406 20 776 annettijmes@gmail.com, www.aeolusdieren.nl Een accordeon en het benodigde lesmateriaal worden voor u geregeld. Lestijden in overleg, € 100 Kennismaking met de harp Had u altijd al eens harp willen spelen? Harp studio Arpalisa, Metelerkampweg 30A, Leuvenheim Lies Joosten, 06-41122301 info@arpalisa.nl, www.arpalisa.nl Dag en tijd op afspraak. Prijs op aanvraag Oratoriumkoor Veluwezoom Zingen in een koor is uitdagend en gezellig! Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan, Dieren Fenneke Harreveld, 0313450810 oratoriumkoorveluwezoom@gmail.com www.oratoriumkoorveluwezoom.nl Donderdag 19.30 uur t/m 21.45 uur, € 24,- per maand Piano-keyboardles beginners en gevorderden RiQQ - Rhedens college, Doesburgsedijk 7, Dieren Frank Verhoef, 06-48 975 938 fpmuziekatelier@gmail.com www.fpmuziekatelier.com Pianoles, keyboardles! Pak de draad op waar je vroeger gestopt bent, of begin nu je meer tijd hebt! Maandag, donderdag op afspraak 10 lessen € 395,Drumlessen Drummen is bewezen goed voor de geest! Cultuurbedrijf RIQQ Doesburgsedijk 7, Dieren Wim van Hamersveld, 06 224 92 706 www.drumlesbijwim.nl Dinsdag en woensdag Tijd in overleg. 30 minuten per les. Langer les in overleg. €25,- per les ONTMOETING & ONTWIKKELING Studiekring De Oase, Ericaplein 1, Dieren Roel Buter, 0313 42 73 63 elsroel@kpnplanet.nl Woensdagmiddag, 1x per 14 dagen 13:30 - 16:00 uur, +/-€5,- per kwartaal Filmhuis Dieren 2 a 3 voorstellingen per week Filmhuis Dieren in Schouwburg Theothorne Callunaplein 77, Dieren info@filmhuisdieren.nl, www.filmhuisdieren.nl Dinsdag en vrijdagavond, 1 keer per maand matinee op dinsdag speciaal voor ouderen. 20 uur of 14.30 uur €8, Gelrepas €2,50 Handwerkcafé Dag van de Mantelzorg Verwenmiddag voor mantelzorgers Zalencentrum Theothorne Callunaplein 77, Dieren Lidy Kelderman, 06-11599078 info@mvtrheden.nl, www.mvtrheden.nl Deze middag is voor mantelzorgers uit de gemeente Rheden of Rozendaal. Volg de informatie voor aanmelding in de media, de website van MVT of Facebook. Zaterdag 10 november 2018, 13.30 - 16.00 uur, deelname is gratis Het Duynhuis Van der Duyn van Maasdamstraat 63, Dieren Jos Meerssman, 06-30455546 jos@inloophuisdieren.nl, www.inloophuisdieren.nl Woensdag, 10.00 - 12.00 uur. Gratis Studiekring 2 De Oase, Ericaplein, Dieren, zaal 2 H.G. van Manen, 0313 414 503 Vrijdag 9.30 - 12.00 uur Het Duynhuis Van der Duyn van Maasdamstraat 63, Dieren Jos Meerssman, 06-30455546 jos@inloophuisdieren.nl, www.inloophuisdieren.nl Koffie inloop met mogelijkheid om creatief bezig te zijn. Maandag, 10.00 - 12.00 uur. Gratis Studiekring ‘De Verdieping’ samen nieuwe dingen ontdekken de Bibliotheek Dieren Wilhelminaweg 30, Dieren Ilse Coenen, 06-44 29 41 85 studiekringen@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/studiekringen Woensdagmiddag, om de 2 weken 13.30 - 15.30 uur Soos Creatief aan de slag Het Duynhuis Van der Duyn van Maasdamstraat 63, Dieren Jos Meerssman, 06-30455546 jos@inloophuisdieren.nl, www.inloophuisdieren.nl Elke donderdag een ander thema. Decopatch, bloemschikken, mozaïeken. Donderdag, 10.00 - 12.00 uur Van € 0 tot € 2,50 Buurtkoffie

Dieren ONTMOETING & ONTWIKKELING Open Eetafel Driegangenmenu Het Duynhuis Van der Duyn van Maasdamstraat 63, Dieren Jos Meerssman, 06-30455546 jos@inloophuisdieren.nl, www.inloophuisdieren.nl Maandag 17.30 - 19.00 uur. € 3,50 Aanmelden verplicht. Dit is mijn verhaal/ huiskamergesprekken Bijzondere levensverhalen over hobby’s, beroepen, reizen of andere positieve ervaringen van en voor ouderen de Bibliotheek Dieren, Wilhelminaweg 30 Ilse Coenen, 06 - 44 29 41 85 ilse.coenen@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Najaar 2018. Gratis toegankelijk. Filosofisch gesprek voor 70+ reflecteren op levensvragen en filosofische thema’s Dierens Toren Hogestraat 12, 6953 AS Dieren (Zuid) Peter Schmitz, 06 23127053 peter@denkkracht.nl, www.denkkracht.nl Minimaal 6 deelnemers, maximaal 12 deelnemers. Inhoud in overleg met de groep. Ook mogelijk om op locatie te organiseren, neem daarvoor contact op. Dinsdag, om de twee weken: 23 oktober, 6, 20 november, 4 en 18 december Tijd: 10.00 - 12.00 € 30,00 voor 6 bijeenkomsten BEELDENDE KUNST & CREATIVITEIT Beeldende Kunst & Creatieviteit Buiten tekenen Tekenen in de natuur Mirjam Bakker, 06 5581 78 98 info@carebycolour.nl, www.carebycolour.nl Informatie op aanvraag €10,- les €10,- les Proefles €5,- Korting voor Gelre-Pas houders Mogelijk voor alle dorpen Mandala Tekenen Tekenen in een cirkel Centrum Eigen Wijze Eduard van Beinumlaan 130, Dieren Marianne van Zuijlen, 0313 840 034 info@centrumeigenwijze.nl www.centrumeigenwijze.nl 25% korting op maatwerk, waarbij het programma wordt afgestemd op uw wensen. Donderdag, vrijdag of zaterdag in overleg. 28 oktober 2018, 13.00 - 17.00 uur. Gratis Open Atelier Het Duynhuis Van der Duyn van Maasdamstraat 63, Dieren Jos Meerssman,06-30455546 jos@inloophuisdieren.nl, www.inloophuisdieren.nl Samen werken aan een project (gratis) of maak u eigen project (€ 2,50). Elke maand een ander thema. Donderdag 10.00 - 12.00 uur, € 2,50 Hobbyclub Creatief aan de slag Het Duynhuis Van der Duyn van Maasdamstraat 63, Dieren Jos Meerssman, 06-30455546 jos@inloophuisdieren.nl, www.inloophuisdieren.nl In een kleine groep elke maand aan en ander project werken. Incl. koffie, thee. Dinsdag 19.00-21.00 uur. € 5,- per maand Privé schilderles Schilderles aan huis Bij u thuis of in de zorginstelling waar u woont. In alle dorpen mogelijk. Mirjam Bakker, 06 5581 78 98 info@carebycolour.nl, www.carebycolour.nl Prijs: €40,- / uur incl. materialen Proefles €30,Serie van drie proeflessen: €100,- Er zijn kortingsmogelijkheden voor mensen met lage inkomens TAAL & DIGITAAL Workshops ‘Plezier met taal’ Spelen en genieten met taal Houtbewerken Werk in ons atelier aan uw eigen project. Het Duynhuis Van der Duyn van Maasdamstraat 63, Dieren Jos Meerssman, 06-30455546 jos@inloophuisdieren.nl, www.inloophuisdieren.nl Woensdag 13.30-16.00 uur Gratis de Bibliotheek Dieren, Wilhelminaweg 30, Dieren Ilse Coenen, 06-44 29 41 85 ilse.coenen@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Maandag 5 nov 2018 t/m 18 feb 2019, om de twee weken 10.00-12.00 uur. € 2,50 Schilderclub Het Duynhuis Van der Duyn van Maasdamstraat 63, Dieren Jos Meerssman, 06-30455546 jos@inloophuisdieren.nl, www.inloophuisdieren.nl Elke 1e en 3e woensdag van de maand. Geen kosten voor koffie en thee. Wilt u uw schilderwerk mee naar huis nemen, dan kan dat tegen kostprijs. Woensdag 10.00-12.00 uur. Gratis Slotakkoord Interactieve middag met een lezing en creatieve workshops over rituelen rond afscheid nemen van het leven de Bibliotheek Dieren, Wilhelminaweg 30, Dieren Ilse Coenen, 06 - 44 29 41 85 ilse.coenen@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Samen Nederlands praten Oefenen met Nederlands praten en luisteren de Bibliotheek Dieren Wilhelminaweg 30, Dieren Esther Staal 06-45 39 46 40 contact@taalhuisveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Onderwerpen: bellen, eten en drinken, familie en gezondheid. Maandagmiddag 13.00-14.30 uur. Gratis. Inloopspreekuur Taalpunt Dieren Voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven en computeren. de Bibliotheek Dieren Wilhelminaweg 30, Dieren Taalhuis Veluwezoom, Esther Staal, 06-45 39 46 40 contact@taalhuisveluwezoom.nl www.taalhuisveluwezoom.nl Donderdagochtend 11.00-12.30 uur Gratis Nederlands lezen en schrijven met Succes! Oefenen met de Nederlandse taal: ‘Hoe vind ik een baan?’, ‘Naar de dokter?’ of ‘Waar doe jij je boodschappen?’ de Bibliotheek Dieren Wilhelminaweg 30, Dieren Taalhuis Veluwezoom, Esther Staal, 06-45 39 46 40 contact@taalhuisveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Iedere dinsdagmiddag 13.00-14.30 uur. Gratis Internetcafé Bijeenkomst over allerlei onderwerpen die met de digitale wereld te maken hebben de Bibliotheek Dieren, Wilhelminaweg 30, Dieren Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93 alberdine.tesink@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Iedere 1e maandag van de maand 10.00-12.00 uur. Gratis Workshop ‘Leer meer over WhatsApp’ de Bibliotheek Dieren, Wilhelminaweg 30, Dieren Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93 computercursussen@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Dinsdag 27 november 2018, 10.00-12.00 € 15,00

Dieren TAAL & DIGITAAL Klik & Tik leer typen, e-mailen en internetten de Bibliotheek Dieren Wilhelminaweg 30, Dieren Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93 alberdine.tesink@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/klikentik Iedere 3e vrijdag van de maand 9.30-11.30 uur. Gratis Workshop ‘Zoeken en vinden op het internet’ Praktische workshop over het zoeken, vinden en beoordelen van informatie op het internet. de Bibliotheek Dieren Wilhelminaweg 30, Dieren Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93 computercursussen@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda 7 november 2018, 10.00-12.00 uur. € 15,Workshop ‘Meer doen met foto’s op je iPad of iPhone’ de Bibliotheek Dieren, Wilhelminaweg 30, Dieren Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93, computercursussen@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Donderdag 11 oktober 2018, 10.00-12.00 € 15,SPORT & SPEL Fysiofitness Intermezzo, oefenzaal fysiotherapie Harderwijkerweg 1, Dieren Janet Kleijer, 088 9901859 fysiotherapie.regiordd@attentzorgenbehandeling.nl Maandag, woensdag en vrijdag 13.00 - 14.00 uur voor alle fysiofitnessgroepen, €55,- voor 10x Neem voor meer informatie contact met ons op! Sporten voor ouderen Lomar Sportvilla Admiraal Helfrichlaan 89a, Dieren Louis Hendriks, 0313-420369 info@lomarsportvilla.nl www.lomarsportvilla.nl Maandag, dinsdag ,woensdag en vrijdag. €36,- 65+ Nordic Walking gezond bewegen AVGelre, Kolonieweg 2a, Dieren Sjaak de Ligt, 0313427213 nordicwalking@avgelre.nl, www.avgelre.nl Om deel te kunnen nemen is het volgen van een cursus van zes lessen noodzakelijk. Twee keer per jaar geven we een uitprobeer les. Maandag, woensdag en zaterdag: 9.00 uur. Woensdagmiddag 13.30 uur. Woensdagavond 19.00 uur €11,-/mnd of €3,50/kr De Oase, Ericaplein 1, Dieren Margot Metz, 026-3649208 Maandag 10.00-11.00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 Hardlopen Dinsdag 8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 Yogalessen Yoga voor vitaliteit en ontspanning. Toegankelijk, persoonlijke aandacht Yogacentrum Dieren, Kerkstraat 10, Dieren. Yoga- en meditatiedocente Geno Tak 0313 413693 geno.tak@chello.nl, www.yogacentrumdieren.nl Maandagochtend 11.00 - 12.15 uur Dinsdagavond Woensdagavond Woensdagavond 20.30 - 21.45 uur 18.55 - 20.10 uur 20.30 - 21.45 uur Donderdagochtend 9.30 - 10.45 uur Vrijdagochtend 9.30 - 11.00 uur voor beginners en gevorderden Atletiekvereniging AV Gelre Kolonieweg 2a, Dieren Ilse Coenen, 06-20717879 pr@avgelre.nl, www.avgelre.nl Diverse dagen en tijdstippen, €36,00 per kwartaal Meditatielessen Krijg meer rust, wordt meer gefocust en voel je fijner met mediteren. Yogacentrum Dieren, Lindelaan 9, Ellecom Yoga- en meditatiedocente Geno Tak 0313 413693 geno.tak@chello.nl, www.yogacentrumdieren.nl Maandagavond 20.00 - 21.15 uur Cursus van vier avonden €60,Wandelgroep Dieren Gratis en laagdrempelig wandelen Het Duynhuis Van der Duyn van Maasdamstraat 63, Dieren Hayke van Valburg, 06-25767653 h.vanvalburg@rheden.nl www.inloophuisdieren.nl/vrijetijdsbesteding/ Dinsdag 09.45 uur 30 minuten groep 10.00 uur 90 minuten groep 10.30 uur 45 en 60 minuten groep. Kosteloos. Keep Fit Sporthal Theothorne, Ericaplein 1A, Dieren Anique Ruesen, 0651426608 info@accanique.nl, www.citydance.nl In deze les wordt niet gesprongen, uithoudingsvermogen, spiergroepen en ontspanning staan centraal in deze les. Woensdag 10.00 uur € 22,95 per maand Yoga Meer rust, meer ruimte, meer plezier Annie M.G. Schmidt school, Dieren West Valeriuslaan 18, Dieren Mirjam Broekhoff, 06-44812696 mirjam@mirjambroekhoff.nl, yogametmirjam.nl Donderdag (avond), 20.00 - 21.10 uur Rond € 9,- per les Yoga Meer rust, meer ruimte, meer plezier SBSO Olburgen, Olburgseweg 19, Dieren Mirjam Broekhoff, 0644812696 mirjam@mirjambroekhoff.nl, yogametmirjam.nl Woensdag (in overleg donderdag of dinsdag mogelijk), 9.00 - 10.10 uur Rond €9,- per les Yoga Indoor Bowls sport Voor alle leeftijden, dames en heren Theothorne, Callunaplein 77, Dieren Rijken, W., 0313-427386 bvdehangmat@gmail.com, bvdehangmat.nl Deze sport kan door dames en heren worden gespeeld, met een redelijk lichamelijke conditie. Ontspannend en in sociaal clubverband. Coaching van leden. Donderdag 14.00 - 16.30 uur € 16,00 per maand Indoor Bowls sport Voor alle leeftijden, dames en heren Theothorne, Callunaplein 77, Dieren Rijken, W., 0313-427386 bvdehangmat@gmail.com, www.bvdehangmat.nl Deze sport kan door dames en heren worden gespeeld, met een redelijk lichamelijke conditie. Ontspannend en in sociaal clubverband. Coaching van leden. Donderdag 14.00 - 16.30 uur € 16,00 per maand

Dieren Conditie Gym Sporthal Theothorne, Ericaplein 1A, Dieren Anique Ruesen, 0651426608 info@accanique.nl, www.citydance.nl Dit is een rustige les waarbij er aandacht is voor het losmaken van de spieren, ontspanningsoefeningen en oefeningen voor motoriek en behendigheid. Woensdag 09.00 uur € 22,95 per maand Koersbal Koersbalvereniging De Bijdraaijer Het Duynhuis Van der Duyn van Maasdamstraat 63, Dieren Jos Meerssman, 06-30455546 jos@inloophuisdieren.nl De Bijdraaijer is een zelfstandige vereniging binnen het Duynhuis. Woensdag 13.30-15.30 uur € 7,50 per maand Fietsgroep Dieren Gratis en laagdrempelig fietsen SPORT & SPEL Fit & Mind Ontspanning, rustige bewegingen en aandacht voor je ademhaling zorgen ervoor dat jij weer in balans komt! Sporthal Theothorne Ericaplein 1A, Dieren Anique Ruesen, 06-51426608 info@accanique.nl, www.citydance.nl Dinsdag 20.30 uur € 22,95 per maand Pilates Buik, rug en bilspier oefeningen op een mat op eigen niveau Sporthal Theothorne, Ericaplein 1A, Dieren Anique Ruesen, 0651426608 info@accanique.nl, www.citydance.nl Donderdag 19.30 uur € 22,95 per maand Beweeguurtje Meer bewegen voor ouderen Het Duynhuis Van der Duynvan Maasdamstraat 63, Dieren Jos Meerssman, 06-30455546 jos@inloophuisdieren.nl, www.inloophuisdieren.nl Onder leiding van stagiaires van de Beweegcoach Rheden een uurtje samen bewegen. We sluiten gezamenlijk af met koffie en thee. Maandag 13.30-15.00 uur. Gratis. Oncologische Fitness Bewegen met Kanker Bij u thuis of op locatie nader te bepalen Marianne van Zanten, 06-23089353 info@ik-vitaal.nl, www.ik-vitaal.nl Wanneer u sterk en fit de behandeling ingaat vergroot u de kans om deze prettiger en beter te doorlopen. (prijzen zijn exclusief reiskosten) Dag en tijd op afspraak. € 27,50 half uur Sjoelen Het Duynhuis Van der Duyn van Maasdamstraat 63, Dieren Jos Meerssman, 06-30455546 jos@inloophuisdieren.nl, www.inloophuisdieren.nl Geen kosten voor koffie of thee. Vrijdag 13.30-15.00 uur. Gratis. Seniorensport, verschillende sporten en spellen “ Ik zeg tegen mezelf: blijf jezelf activeren, zowel lijf als geest, maar wel met iets wat je leuk vindt! ” Yoga voor senioren Yoga met een rustige flow geeft weer energie, inspireert en laat je weer jong voelen op vele manieren. GoYoga - Frank Verhoef Diderna 9, boven winkel Katootje, Dieren Frank Verhoef, 0648 975 938 info@goyoga.nl, www.goyoga.nl Woensdag 11:00 - 12:00 uur. €10,Geschikt voor de Mobiele senior 55+ Sporthal Theothorne, Ericaplein 1A, Dieren Ieke Salden, 026-4955402 of 06-50494270 info@phys-ieke.nl, www.phys-ieke.nl Maandag 15.00 uur tot 16.00 uur €16.00 per maand Lomar Sportvilla Gymnastiek Voor de mobiele en minder mobiele senior Sporthal Theothorne, Ericaplein 1a, Dieren Ieke Salden, 026-4955402 of 06-50494270 info@phys-ieke.nl, www.phys-ieke.nl We werken o.a op muziek aan kracht, balans, lenigheid etc .We doen geen grondoefeningen. Sluiten altijd af met een spel. Woensdag 11.45 uur tot 12.45 uur €16,00 per maand Admiraal Helfrichlaan 89 a, Dieren Hayke van Valburg, 06-25767653 h.vanvalburg@rheden.nl Woensdag 10.00 uur. Gratis. Lekker in je lijf voor Senioren Trainingsruimte Vitaal & Ontspannen Lageweg 31, Dieren Ernestine van Lynden, 06 12758033 info@vitaalenontspannen.nl www.vitaalenontspannen.nl Donderdag (onder voorbehoud), na 1 november 14.00 - 15.00 (onder voorbehoud) Lessen beginnen na 1 november. Aanmelden via de website. Je energieniveau verhogen met Qi Gong voor ouderen met weinig energie traningsruimte Vitaal & Ontspannen Lageweg 31, Dieren Ernestine van Lynden, 06 12758033, info@vitaalenontspannen.nl www.vitaalenontspannen.nl Donderdag (onder voorbehoud), na 1 november 15.30 - 16.30 (onder voorbehoud) Lessen beginnen na 1 november. Aanmelden via de website

Activiteiten Velp MUZIEK & ZANG Vivat Vox Vetus 60+ koor Aula Nieuw Schoonoord 1, Velp Saskia Huesmann, 06 130 93 044 info@saskiahuesmann.nl Donderdag, 14.15 tot 15.15 uur € 190,- voor 32 repetities Velper Bach Ensemble Gemengd koor NPB gebouw, dr. Fabiustraat 12, Velp Mw. Selma Kuyvenhoven, 026-3814886 info@velperbach.nl Donderdag 20.00 - 22.00 uur, €250,- per jaar Velpse Accordeonvereniging Dr. Voorthuizenschool, Schoolstraat 12, Velp Mevr. Dorland, 026 3617251 secretariaat@accordeonvelp.nl www.accordeonvelp.nl Woensdag 19:45 - 21:45 uur Smartlappenkoor Het Iesselkoor Buurthuis De Poort, Heeckerenstraat 201, Velp Ton Nieuwmeijer, 06-19614464 Zondag 20.00 - 22.00 uur Recreatief zingen Lekker samen zingen want zingen is gezond Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, Velp Tina Bordeaux, 026-8449140 info@onsraadhuis.com Dinsdag 13.30 - 14.45 uur. Activiteit is gratis Velps Middagkoor Regionaal koor voor ouderen Kerkruimte N.P.B., Dr. Fabiusstraat 12, Velp Tiny Frentrop, 026 - 351 54 42 tinyfrentrop2@gmail.com Dinsdag 14.00 - 15.45 uur € 15,- per maand, 12x per jaar TONEEL & DANS Voetjes van de Vloer Verschillende stijldansen De Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp Mw. Schmidt, 026 363 4825, www.paperclipvelp.nl Maandagavond 20:00 - 21:00 uur €35,- voor 7 lessen Data: 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december Ballet-fitness Sierlijke en elegante bewegingen, los in de zaal of aan de balletbarre, op heerlijke (licht)klassieke muziek. Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, Velp Suzanne Bosch, 026-8449140 info@onsraadhuis.com Vrijdag 11.15 - 12.15 uur Eén les gratis uitproberen ONTMOETING & ONTWIKKELING Samen eten U bent welkom in onze restaurants Huis in de Buurt Oosterwolde Middelhagenhof 1, Velp Activiteitenbegeleidster Jacqueline Klopman 026-3653800, JKlopman@innoforte.info www.innoforte-zorg.nl/ik-zoek-woongemak/restaurants.aspx Dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur Samen eten U bent welkom in onze restaurants Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Activiteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info www.innoforte-zorg.nl/ik-zoek-woongemak/restaurants.aspx Dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur Samen eten U bent welkom in onze restaurants Lorentzhuis, Rijnstraat 1, Velp Acitiviteitenbegeleidster Sabine Tober 026-3846969, STober@innoforte.info www.innoforte-zorg.nl/ik-zoek-woongemak/restaurants.aspx Dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Activiteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Zondagochtend Luisteruurtje De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Activiteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Zondagmiddag BARS bij Bar (hoofdmassage) Aanraking van energiepunten Room4Yoga (yogastudio) Zuider Parallelweg 35-5, Velp Barbara Tjin A Koeng-Gijtenbeek, 06-51405506 barbara@vanjeburnoutaf.nl, www.barbaratak.nl Op afspraak. Een BARS-sessie duurt 1 of 1,5 uur €60,- per sessie Geheugentraining De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Acitiviteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Maandagochtend De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Activiteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Zaterdag Allerlei activiteiten Krant en Discussie samen de krant lezen en erover praten De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Activiteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Zaterdagochtend TV- en filmmiddag samen TV kijken

Velp Acitiviteit op het Biesdelplein De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp acitiviteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Dinsdagmiddag Vroeger herleefd De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Acitiviteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Woensdagochtend Uiterlijke Verzorging De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Acitiviteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Woensdagmiddag Acitiviteit op het Biesdelplein De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Acitiviteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Donderdagmiddag Koken & Bakken De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Acitiviteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Vrijdagochtend Speluitleen voor ouderen Nooit te oud om te spelen! p/a Woonzorcentrum Innoforte Middelhagenhof 1, Velp Hilly van den Brink, 026 3616008 info@speelotheekvelp.nl www.speelotheekvelp.nl In iedere Oneven week. Voor geheugentraining, reminiscentie, beweging, ontmoeting - en gezelligheid! Dinsdag van 17:30 - 18:30 uur en woensdag van 14:30 - 16:30 uur Diverse tarieven Abonnement voor particulieren €20/jaar, voor instellingen €70/jaar Pedicure U kunt op onze locatie naar de pedicure Samen eten Lekkere Snackmiddag Oosterwolde, Middelhagenhof 1, Velp Acitiviteitenbegeleidster Jacqueline Klopman 026-3653800, JKlopman@innoforte.info Dinsdag 15.30 uur Repaircafé De Film van Ton Koffie met Bert Scholten Buurthuis de Poort, Heeckerensstraat 201, Velp www.facebook.com/repaircafevelp Lorentzhuis, Rijnstraat 1, Velp Acitiviteitenbegeleidster Sabine Tober 026-3846969, STober@innoforte.info Maandag 18.45 uur Zaterdag 14.00 - 16.00 uur Iedere 4e zaterdag van de maand Maandelijks een film, keuze uit het beste wat de cinema te bieden heeft Ton Langelaan Donderdag 14.00 - 15.30 uur Film kost één strip per keer Lorentzhuis, Rijnstraat 1, Velp Acitiviteitenbegeleidster Sabine Tober 026-3846969, STober@innoforte.info Op afspraak (wo + vr) Vrijdag 15.00 - 16.00 uur Deelname is één strip Dagelijks 12.30 - 13.00 uur Lunch kost één strip Borrel Wekelijkse borrel met regelmatig livemuziek of open podium De Elleboog, Nieuw Schoonoord, Velp Rie Roos, 026 363 56 84 Dinsdagmiddag, eenmaal per veertien dagen Soos met Hapje en Drankje Lorentzhuis, Rijnstraat 1, Velp Acitiviteitenbegeleidster Sabine Tober 026-3846969, STober@innoforte.info Vrijdag 14.30 uur Kapper U kunt op onze locatie naar de kapper Lorentzhuis, Rijnstraat 1, Velp acitiviteitenbegeleidster Sabine Tober 026-3846969, STober@innoforte.info Op afspraak (di, do, vr) Vrijwillige Ouderenadvisering Huisbezoekproject 70+ en meer projecten Nieuw Schoonoord 2 Hilda Boersma, 026 361 19 75 hildaboersma@stichtingstoer.nl www.stichtingstoer.nl Maandag t/m vrijdag 10.00 -14.00 uur Samen eten Dinsdag, donderdag, vrijdag 17.00 - 19.00 uur Inloop Anneke Niemeyer, 06 397 74 899 Zondag 13.00 - 16.00 uur Denkgesprekken, maandelijks Filosofische onderzoeksgesprekken over dingen die er toe doen. Begeleider praktisch filosoof Hein Hoek Maandag 15.30 - 17.00 uur Eén bijeenkomst gratis uitproberen Meditatie De staat van het midden, luisteren naar elkaar en verdiepen in onszelf Jolanda Stellingwerff Donderdag 11.15 - 12.15 uur Eén les gratis uitproberen Samen lunchen Samen koken en eten van een lekkere lunch Ontmoetingsochtend voor senioren Samen creatief bezig zijn De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp Berthy Heling-te Riele 026 363 54 21 Onder het genot van een gratis kopje koffie Woensdagochtend 9.30 - 11.30 uur Studiekring ‘Stuifzand’ Samen koffie drinken Lorentzhuis, Rijnstraat 1, Velp Acitiviteitenbegeleidster Sabine Tober 026-3846969, STober@innoforte.info Maandag t/m vrijdag 10.00 uur Buurthuis De Poort Velpsch maal Buurthuis de Poort, Heeckerensstraat 201, Velp 026 848 17 53, www.buurthuisdepoort.nl Woensdag 17.00 - 19.00 uur 1x per maand, behalve juli, aug. en dec. € 4.50 p.p. of € 12.50 voor gezin 4 personen Info menu, aanmelden, betalen zie Facebook Inloophuis Het Trefpunt Kledingverkoop, samen eten, inloop Het Trefpunt, Willemstraat 38, Velp Inloop/Kleding verkoop

Velp Schilderen en Handwerken Oosterwolde, Middelhagenhof 1,Velp activiteitenbegeleidster Jacqueline Klopman 026-3653800 JKlopman@innoforte.info Woensdag 14.30 uur Buurthuis de Poort Buurthuis de Poort, Heeckerensstraat 201, Velp 026 848 17 53, www.buurthuisdepoort.nl Creatief met origami en papier Maandag 13.30 - 16.00 uur Naaiclub ‘De Knopspeld’ Stini Westdorp Maandag 19.00 - 20.30 uur € 4,- per maand BEELDENDE KUNST & CREATIVITEIT Expositieruimte en activiteiten Nieuwe Ruimte, Den Heuvel 32, Velp Rob Chevallier info@nieuwe-ruimte.nl, www.nieuwe-ruimte.nl Zaterdagmiddag en zondagmiddag 12.00 -17.00 uur Cursus Kunstgeschiedenis Vernieuwing in de schilderkunst 19e eeuw Trefpunt De Elleboog, Velp Drs. Monique Hafkamp, 055 542 51 99 h.b.hafkamp@kpnmail.nl www.bmoved.wordpress.com/cursussen/ Eén van de nieuwe kunst-stromingen in de 19e eeuw is het impressionisme. In 4 bijeenkomsten staan Frankrijk, Italië, Schotland en Nederland centraal. Woensdag 14:00 - 16:00 €55,- pp/4x Aantal deelnemers: 12 - 15 Kunstgeschiedenis Basiscursus Grieken tot Heden of Wereldwonder Petra Jordanië, de klassieke oudheid opnieuw belicht. De Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp Titia Lycklama à Nijeholt, 026 361 83 60 www.paperclipvelp.nl Docent: Carla van Wely Maandag en dinsdag 14:00 - 16:00 uur Creatieve Activiteiten Tassen maken van leer De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Activiteitenbegeleidster Maaike Dijkstra, 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Dinsdagochtend Keramiek De Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp Titia Lycklama à Nijeholt, 026-361 83 60 www.paperclipvelp.nl Woensdag 9:30 - 11:30 uur De Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp Lucie Brounen, 026-361 89 21 www.paperclipvelp.nl Woensdag 14:00 - 16:00 uur Haak- en breitechnieken Voor beginner en gevorderde De Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp Mw. Schmidt, 026-363 48 25 www.paperclipvelp.nl Donderdag 14:00 - 16:00 uur Creatief kleuren Voorgedrukte afbeeldingen met nieuwe technieken als blenden en overlopen kleuren Angélique Krijnen Maandag 13.30 – 15.00 uur Eén les gratis uitproberen Handwerken Werken aan eigen handwerk met inspirerende begeleiding Anneke Dijkmans en Nettie Marssen Maandag 13.30 – 15.30 uur Activiteit is gratis Dinsdag 9:30 - 12:00 uur Tekenen en Schilderen De Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp Lucie Brounen, 026-361 89 21 www.paperclipvelp.nl Maandag 13.30 - 15.00 uur en 19.30 - 21.00 uur Creatiefclub Zuidvreugde Mary Peterse Bloemschikken De Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp Lucie Brounen, 026-361 89 21 www.paperclipvelp.nl Dinsdag 14:00 - 16:00 uur Woensdag 19:30 - 21:30 uur Kleding maken Het Trefpunt, Willemstraat 38, Velp Anneke Niemeyer, 06 397 74 899 De Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp Lucie Brounen, 026-361 89 21 www.paperclipvelp.nl Donderdagochtend 9:30 - 11:30 uur Digitale Fotografie Basis De Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp Lucie Brounen 026-361 89 21 www.paperclipvelp.nl Maandag 11.00 uur Woensdag 11.00 uur Boetseren, realistisch kleuren, handwerken, creatief kleuren Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, Velp 026-8449140, info@onsraadhuis.com Uitgebreide informatie over alle activiteiten vindt u ook op onze website: www.onsraadhuis.com Boetseren Keramiek wordt ook gebakken Simone Drenth Dinsdag 13.30 – 15.00 uur Eén les gratis uitproberen Realistisch kleuren Realistische kleuren door middel van gevorderde technieken met kleurpotlood Angélique Krijnen Woensdag 10.30 – 12.00 uur Eén les gratis uitproberen Dinsdag 14.00 - 16.00 uur Keramiekclub Anne Laagland Donderdag 9.00 - 12.00 uur 13.00 - 16.00 uur Hobbyclub

Dieren Velp TAAL & DIGITAAL Samen Nederlands praten gevorderden, Spreektaal 2 de Bibliotheek Velp, Gruttostraat 10A, Velp Esther Staal, 06-45 39 46 40 contact@taalhuisveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Onderwerpen: bellen, eten en drinken, familie en gezondheid Elke dinsdagochtend 10.30 - 12.00 uur. Gratis. Internetcafé Bijeenkomst over allerlei onderwerpen die met de digitale wereld te maken hebben de Bibliotheek Velp, Gruttostraat 10A, Velp Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93 alberdine.tesink@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Iedere 2e maandag van de maand 10.00 - 12.00 uur. Gratis Samen Nederlands praten beginners, Spreektaal 1 de Bibliotheek Velp, Gruttostraat 10A, Velp Taalhuis Veluwezoom, Esther Staal, 06-45 39 46 40 contact@taalhuisveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Onderwerpen: bellen, eten en drinken, familie en gezondheid Elke dinsdagmiddag 12.30 - 14.00 uur. Gratis. Nederlands lezen en schrijven met Succes! de Bibliotheek Velp, Gruttostraat 10A, Velp Taalhuis Veluwezoom, Esther Staal, 06-45 39 46 40 contact@taalhuisveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Oefenen met de Nederlandse taal: ‘Hoe vind ik een baan?’, ‘Naar de dokter?’ of ‘Waar doe jij je boodschappen?’ Elke donderdagochtend 10.00-11.30 uur Gratis Taalspel De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Acitiviteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Donderdagochtend Gedichten leesclub, schrijfcafé, luisteren naar voorlezen Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, Velp 026-8449140, info@onsraadhuis.com Uitgebreide informatie over alle activiteiten vindt u ook op onze website: www.onsraadhuis.com “ Het gym uurtje is voor mij echt een gezellig moment in de week waar ik naar uitkijk.” Gezellig wandelen door Velp tot 15.30 daarna koffie of thee drinken. ” Dinsdag 14.45 uur. €3,Gym 50+ Warming-up, conditie, oefening op mat en slotspel De Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp G Jeurink, gjeurink@gmail.com, 026 848 42 54 Donderdag 16.00 - 17.00 uur €16,- per maand. Wandelen voor senioren zelfstandig kunnen lopen. Ons Raadhuis. Nieuwstraat 1, Velp Jacqueline van Baars, 026-3619808 vanbaars@eenplus.nl www.welleven.nu / www.oefentherapie-velp.nl Pilates Veilig in je lijf, soepel en sterk! Nieuwe Schoonoord 1, Velp Wilma van Kempen, 06-33045480 wilma@pilatesbodycontrol.nl www.pilatesbodycontrol.nl Maandag 16.30, donderdag 19.15 en 20.15 zaterdag 11.15 10 x voor €130,Gratis proefles! Gelrepas kan ingezet worden. Tai Chi Tao en Qigong Voor deelnemers met fysieke beperkingen De Elleboog, Nieuw Schoonoord, Velp Marijke van der Kraan 06 123 726 09 Donderdagochtend en -middag Gedichten-leesclub Divers, twee-wekelijks Bespreken van gedichten die niet op het eerste gezicht duidelijk zijn. Jaap Ferwerda Donderdag 14.00 - 16.00 uur Eén bijeenkomst gratis uitproberen Schrijfcafé, twee-wekelijks Delen met elkaar van onze creativiteit met pen en toetsenbord. Dia Berends Woensdag 14.00 – 16.00 uur Eén bijeenkomst gratis uitproberen Luisteren naar voorlezen Voorlezen van een literair boek door vrijwilligers van Jansen & de Feijter Vrijdag 13.30 - 14.15 uur Deze activiteit is gratis SPORT & SPEL Dynamic tennis tenniservaring niet nodig TV Beekhuizen, Beekhuizenseweg 99, Velp Marjan Begemann, 06-26220360 m.begemann@tvbeekhuizen.nl www.tvbeekhuizen.nl/meer-dan-tennis/dynamic-tennis Je kunt altijd eerst een keer gratis meedoen om te kijken of het bevalt. Na afloop drinken we vaak met zijn allen nog iets. Woensdag 11.00 - 12.00 uur € 4,- per keer TaiChiTao en QiGong Niveau: aangepast, stoeloefeningen De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp Marijke van der Kraan, 0612372609 taichitao@live.nl, www.taichitaodoetinchem.com Dit lesuur is geschikt voor deelnemers met fysieke beperkingen zoals RA, CVA, Parkinson, Fybriomyalgie, COPD , NAH, enz. Donderdag 11.45. € 18,- per maand Jagyba Sport en Health Eiberstraat 18 , Velp S. Valen 026-3646341 saskia@jagyba.nl, www.jagyba.nl/switching-55/ Dinsdag om 9:00 en 10:00 uur en op donderdag om 9:30 en 10:30 uur lidmaatschap 50+ Yoga De Elleboog, Nieuw Schoonoord, Velp Gülnar Yoldas, 026 442 66 93 / 06 465 430 66 gulnaryoldas@gmail.com Maandagochtend TaiChiTao en QiGong Niveau: actief De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp Marijke van der Kraan 612372609 taichitao@live.nl www.taichitaodoetinchem.com Taichitao- Qigong-les voor actievere deelnemers die 1 uur kunnen staan. Donderdag 13.00 uur, € 18,- per maand Bewegings lessen oefentherapie Cesar voor senioren gezond bewegen onder deskundige leiding Parkstaete Velp, Partkstraat 3, Velp Jacqueline van Baars, 026-3619808 vanbaars@eenplus.nl, www.oefentherapie-velp.nl Diverse lessen van verschillend niveau, onder leiding van de Oefentherapeut Cesar. Dinsdagochtend 08.50 - 10.00 uur Switching 55+

DierenVelp SPORT & SPEL Kaartspellen In een kleine groep De Elleboog, Nieuw Schoonoord, Velp Annie Wernke, 026 363 46 31 www.elleboogvelp.nl Woensdagavond, eenmaal per veertien dagen Bridgen Er zijn vele mogelijkheden om te bridgen De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp www.elleboogvelp.nl Bridgesoos de Elleboog Berthy Heling - te Riele, 026 363 54 21 Woensdagmiddag Bridgeclub Hartetroef Henk Jaegermann, 026 323 53 09 Dinsdag 19.15 uur tot 22.30 uur Bridgeclub Kweekvijver Nollie Kramer, 026 361 22 08 Maandagmiddag Bridgeclub Doublet Wiebe Riemersma, 06 415 569 16 Maandagavond 19.30 uur - 22.30 uur Kashmir Yoga als weg naar Mindfullness De Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp Mw. Schmidt, 026 3634825 www.paperclipvelp.nl Maandag 11.00 - 12.00 uur 12.15 - 13.15 uur 13.30 - 14.30 uur €65,- voor 13 keer Seniorenyoga Aangepaste yoga voor senioren vanaf 65+ Parkstraat 45, Velp Grace Luijkenaar, 06 45181047 / 026 4953900 happygrace17@hotmail.com Bij lichamelijke klachten zoals artrose, blessures etc. blijven bewegen en ontspannen. De les bestaat uit stoelyoga, staande en liggende oefeningen. Dinsdagochtend 10.30 uur - 11.30 uur € 37,Tennis Voor alle leeftijden zo vaak je wil. Sport en spel oa conditie, aangepaste volleybal kleine zaal van Sporthal de Dumpel Gruttostraat 14, Velp G. Jeurink, 026 8484254, gjeurink@gmail.com Donderdag 15.30 uur -16.30 uur €16,- per maand Meer Bewegen voor Ouderen diverse rustige oef, ook met muziek Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp G. Jeurink, 026 848 42 54 gjeurink@gmail.com, www.paperclipvelp.nl Donderdag 9.15 uur - 10.15 uur €16,- per maand Tennisvereniging Beekhuizen Beekhuizenseweg 99, Velp Marjan Begemann, 06-26220360 m.begemann@tvbeekhuizen.nl www.tvbeekhuizen.nl/ Er worden voor alle leeftijdsgroepen ook lessen aangeboden. Alle dagen van 8.30 tot 23.00 uur €210,- per jaar. De Gelrepas kan gebruikt worden. jazzgymnastiek oa conditie, oef op mat, jazzdans Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp G. Jeurink, 026 8484254 gjeurink@gmail.com, www.paperclipvelp.nl Donderdag 10.30 - 11.30 uur en 11.30 - 12.30 uur €16,- per maand Oosterwolde, Middelhagenhof 1, Velp Acitiviteitenbegeleidster Jacqueline Klopman 026-3653800, JKlopman@innoforte.info Maandag 15.00 uur Oncologische Fitness Bewegen met Kanker Bij u thuis of op locatie nader te bepalen Marianne van Zanten, 06-23089353 info@ik-vitaal.nl, www.ik-vitaal.nl Wanneer u sterk en fit de behandeling ingaat vergroot u de kans om deze prettiger en beter te doorlopen. (prijzen zijn exclusief reiskosten) Dag en tijd op afspraak. € 27,50 half uur De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Acitiviteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Donderdag (elke 1e en 3e do van de maand) 15.00 uur Bewegen Sport & Spel De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Acitiviteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Maandagmiddag Padel Beginners TV Beekhuizen Beekhuizenseweg 99 6881 AH Velp Marianne van Zanten, 06-23089353 info@ik-vitaal.nl Verzorging van Padel lessen gaat via de website www.houseoftennis.nl of www.tvbeekhuizen.nl www.ik-vitaal.nl elke op afspraak €120,- pj contributie Donderdag 17.00 - 18.00 uur. €18,- per maand. Bewegen Sneeuwfit, Nordic Walking, sportief wandelen Toegangelijk voor elk niveau Diverse locaties in en rond Arnhem w.o. Beekhuizen, Velp en Posbank Cranevelt, parkeerplaats Cranevelt Anita Kip, 06-28898705 secretariaat@actieffitarnhem.nl www.actieffitarnhem.nl/ Meerdere dagen, tijdstippen locaties, zie hiervoor www.actieffitarnhem.nl/agenda/ € 65 / € 85 Fifty fit vanaf 55+ Gymzaal De Dumpel, Gruttostraat 14, Velp Gerrie van Beek, 0619680425 gerrie.van.beek@hetnet.nl

Velp SPORT & SPEL Spelmiddag De Biesdel, Biesdelselaan 89, Velp Acitiviteitenbegeleidster Maaike Dijkstra 026-3882000, ab-bd@innoforte.info Vrijdagmiddag Mindful Walk (wandelen met aandacht) Beginners en gevorderden Omgeving Velp en Rheden. Het adres wordt bekend na aanmelding Barbara Tjin A Koeng-Gijtenbeek, 06-51405506 info@barbaratak.nl, www.barbaratak.nl Eerste zaterdag van de maand 13.00 - 14.30 uur, € 15,00 Meer Bewegen voor Ouderen voor de senior 60 plus De Ulenpas, Korte Wal 237, Velp Ieke Salden, 026-4955402 / 06-50494270 info@phys-ieke.nl, www.phys-ieke.nl In eerste instantie bedoeld voor bewoners van de Ulenpas, maar nu ook voor omwonende toegankelijk. Woensdag groep 1 8.45 tot 9.30 uur groep 2. 9.45 tot 10.30 uur € 10 per maand Hatha yoga voor 55 plussers lessen starten zittend op stoelen De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp Gulnar Yoldas, 06 - 46 54 30 66 gulnaryoldas@gmail.com, www.elleboogvelp.nl Maandag 09.00 tot 10.00 uur, 10.15 tot 11.15 uur, 11.30 tot 12.30 uur € 20,- per maand Beweegsoos bewegen op muziek en fitness Oosterwolde, Middelhagenhof 1, Velp Acitiviteitenbegeleidster Jacqueline Klopman 026-3653800, JKlopman@innoforte.info Donderdagmiddag Wandelen voor senioren senioren die zelfstandig kunnen lopen Oosterwolde, Middelhagenhof 1, Velp Jacqueline van Baars, Oefentherapeut Cesar/stichting Welleven 026-3619808 vanbaars@eenplus.nl www.welleven.nu / www.oefentherapie-velp.nl Maandag 14.30, €3,75 incl.drinken, na afloop drinken we gezamenlijk koffie/thee van 15.30-16.00 uur. Seniorenzwemmen Banenzwemmen De Dumpel, Gruttostraat 14, Velp 026-4976590, info@sportbedrijfrheden.nl www.sportbedrijfrheden.nl Watertemperatuur woensdag, donderdag en vrijdag 30º C. Woensdag, donderdag & vrijdag 11.00-12.00 uur €3,15 1x /€31,50 12x Fietsclub Oosterwolde, Middelhagenhof 1, Velp acitiviteitenbegeleidster Jacqueline Klopman 026-3653800 JKlopman@innoforte.info Dinsdag 15.00 uur Meer Bewegen Voor Ouderen in het water De Dumpel, Gruttostraat 14, Velp 026-4976590, info@sportbedrijfrheden.nl www.sportbedrijfrheden.nl Watertemperatuur woensdag, donderdag en vrijdag 30º C. Woensdag, donderdag & vrijdag 10.00-11.00 uur €4,35 1x /€43,50 12x Gezond in Beweging Lorentzhuis, Rijnstraat 1, Velp Acitiviteitenbegeleidster Sabine Tober 026-3846969, STober@innoforte.info Maandag 10.45 uur Chi Neng Qigong, versterk lichaam en geest oefeningen voor ieder op eigen niveau Contento-Life Pinkenbergseweg 7 b, Velp Jeanette Scholtens, 06-29383423 Gjbars@hotmail.com, www.contento-life.nl Dag en tijd in overleg. € 140 voor 10 lessen Sjoelen en Koersbal De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp Ben Neger, 026 3648553 Iedere vrijdagmiddag Wandelen Samen een frisse neus halen Lorentzhuis, Rijnstraat 1, Velp Acitiviteitenbegeleidster Sabine Tober 026-3846969, STober@innoforte.info Dinsdag 10.30 uur Jeu de Boules Lorentzhuis, Rijnstraat 1, Velp Acitiviteitenbegeleidster Sabine Tober 026-3846969, STober@innoforte.info Woensdag 14.30 uur Galm 55+ Gymnastiekzaal van de sporthal de Dumpel Gruttostraat 14, Velp Carola Weijers, 026-8483270 info@fitvelp.nl, www.fitvelp.nl Donderdag 11.30 - 12.30 uur. €16,- per maand Biljarten Lorentzhuis, Rijnstraat 1, Velp Acitiviteitenbegeleidster Sabine Tober 026-3846969, STober@innoforte.info Donderdag 14.30 uur Meer bewegen voor ouderen De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp Gerrie van Beek, 06 196 804 25 In verschillende groepen, aangepast aan uw mogelijkheden. Onder leiding van Gerrie van Beek. Maandag: 9.30 en 10.30 uur Dinsdag: 9.15, 10.15 en 11.15 uur

DierenVelp Fietsen De Elleboog, Nieuw Schoonoord, Velp De fietstocht start vanaf de Elleboog. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. Dinsdag 13:30 uur Pilates Body Control Biljartclub Rein Hartman De Elleboog, Nieuw Schoonoord, Velp Wilma van Kempen, 06 330 454 80 wilma@pilatesbodycontrol.nl www.pilatesbodycontrol.nl Maandagavond, donderdagavond en zaterdagochtend Breinplein dementheek spellen en boeken Lorentzhuis, Rijnstraat 1, Velp Acitiviteitenbegeleidster Sabine Tober 026-3846969, STober@innoforte.info Dinsdag 13.30 uur TaiChiTao en QiGong Niveau: aangepast aan de deelnemers De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp Marijke van der Kraan, 06-12372609 taichitao@live.nl, www.taichitaodoetinchem.com Aangepaste les, met stoeloefeningen, staande en loopoefeningen. Geschikt voor deelnemers met RA, COPD, Fybriomyalgie en andere beperkingen. Donderdag 10.15 uur. €18,- per maand Yoga voor ouderen bewegingen en houdingen, deels op een stoel Gasthuislaan 16 B, Velp Gerda Ferbeek, 06-40710642 info@gerdaferbeek.nl, www.yogavelp.nl Napraten met thee Maandag 13.15 -14.30 uur. € 9,00 per les Gym voor bewoners van Nieuw-Schoonoord De Elleboog, Nieuw Schoonoord, Velp Henny Kemp, 026 495 49 12 Woensdagochtend TaiChiTao en QiGong Niveau gevorderden De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp Marijke van der Kraan, 06-12372609 taichitao@live.nl, www.taichitaodoetinchem.com Langzaam en ontspannen bewegen, loop- en staande oefeningen, vorm in Yangstijl. Geschikt voor deelnemers die 1 uur kunnen staan/lopen. Donderdag 9.00 uur. €18,- per maand Dinsdag 20.00 - 22.30 uur Jokeren Maandag 20.00 - 22.00 uur Jeu de Boules/sjoelen Maandag 19.00 - 20.30 uur Donderdag 19.00 - 23.00 uur Vrijdag 12.30 - 17.00 uur Bridgeclub Abbes Dekker Woensdag 19.00 - 23.00 uur Om de week Klaverjassen Buurthuis de Poort Sporten, kaarten, biljart Buurthuis de Poort, Heeckerensstraat 201, Velp 026 848 17 53, www.buurthuisdepoort.nl Samen sporten en bewegen Julia de Klonia Dinsdag 18.45 - 19.45 uur €1,50 per maand Tai Chi, zumba, bewegen, schaken, wandelen Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, Velp 026-8449140, info@onsraadhuis.com Uitgebreide informatie over alle activiteiten vindt u ook op onze website: www.onsraadhuis.com Yoga (op de stoel) Irene Bosnak Maandag en vrijdag 10.00 – 11.00 uur Eén les gratis uitproberen Ki en Chi Neng Qigong Beweging, balans en energiebeheersing Christiane Bahr Maandag 11.15 - 12.15 uur Eén les gratis uitproberen Tai Chi Langzame bewegingsoefeningen op en naast de stoel voor zorgvuldig activeren van het lichaam. Jolanda Stellingwerff Dinsdag en donderdag Tijd 10.00 - 11.00 uur één les gratis uitproberen Bewegen Maar Oefeningen voor behendigheid, beweeglijkheid en met name behoud en verbetering van de sta- en loopbalans. Willem Ouwehand Dinsdag 11.15 - 12.00 uur en vrijdag 13.30 - 14.30 uur Eén les gratis uitproberen Wandelgroep Stichting Welleven In drie kwartier ongeveer drie kilometer wandelen Jacqueline van Baars Dinsdag 14.45 - 15.30 uur Schaakclub Schaken tegen vrijwilligers van de schaakvereniging Dinsdag 14.00 - 15.30 uur Eén keer gratis uitproberen

Activiteiten Rheden MUZIEK & ZANG Muziek voor senioren Accordeon, akoestische gitaar en zang Senioren Entertainer Hans Vesterink Apollostraat 11, Rheden Hans Vesterink, 0653311179 seniorenentertainer@gmail.com www.seniorenentertainer.com Iedere dag, de gehele dag. ‘s morgens. ‘s middags of ’s avonds afhankelijk van tijd ONTMOETING & ONTWIKKELING VitFulness Werken aan de kracht van het nu! Fysiotherapie praktijk Zorg voor Vitaliteit Arnhemseweg 49a, Rheden Tony de Schipper, 06-53759118 info@zorgvoorvitaliteit.nl www.zorgvoorvitaliteit.nl Mindfulness volgens de leer van Jon Kabat Zinn. Dag en tijd in overleg. Vanaf € 15,00 TAAL & DIGITAAL Levensverhaal/levensfragment Vertel of schrijf over uw leven Veerweg 40 of op locatie Marjon Weijzen, 0627061942 marjon@weijzen.nl, www.marjonweijzen.nl ma-di-wo-do-vr op afspraak na offerte (€ 45,-/uur) Samen Nederlands praten Oefenen met Nederlands praten en luisteren Dorpshuis Willem de Zwijger Meester B. van Leeuwenplein 3, Rheden Esther Staal, 06-45 39 46 40 contact@taalhuisveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Onderwerpen: bellen, eten en drinken, familie en gezondheid. Elke maandag 10.15-11.45 uur. Gratis Workshop ‘Meer doen met foto’s op je iPad of iPhone’ Dorpshuis Willem de Zwijger, Meester B. van Leeuwenplein 3, Rheden Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93 computercursussen@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Maandag 3 december 2018 14.00-16.00 uur € 15,00 Workshop ‘Leer meer over WhatsApp’ Dorpshuis Willem de Zwijger, Meester B. van Leeuwenplein 3, Rheden Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93 computercursussen@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Maandag 29 oktober 2018, 14.00 - 16.00 uur € 15,“ Ik wil nog altijd nieuwe dingen leren. Dat maakt het leven boeiend. Dat je daarvoor over heel veel drempels en beren heen moet stappen, neem ik maar op de koop toe. ” Internetcafé “ Dorpshuis Willem de Zwijger Meester B. van Leeuwenplein 3, Rheden Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93 alberdine.tesink@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda Elke 4e maandag van de maand. Bijeenkomst over allerlei onderwerpen die met de digitale wereld te maken hebben. 14.00-16.00 uur. Gratis SPORT & SPEL Cursus Digisterker werken met de elektronische overheid Dorpshuis Willem de Zwijger Meester B. van Leeuwenplein 3, Rheden Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93 alberdine.tesink@bibliotheekveluwezoom.nl www.bibliotheekveluwezoom.nl/digisterker Start: donderdag 25 oktober 2018 10:00 tot 12:30 uur. Gratis 4 bijeenkomsten van 2 uur. VitFiets Veilig en verantwoord fietsen zowel op race, MTB als e-Bike Fysiotherapie praktijk Zorg voor Vitaliteit Arnhemseweg 49a, Rheden Tony de Schipper, 06-53759118 info@zorgvoorvitaliteit.nl, www.zorgvoorvitaliteit.nl Verzorgd door NTFU-instructeur en fysio Tony de Schipper. Dag en tijd in overleg. Vanaf € 15,00 MBvO in het water Sport- en Healthcub de Cirkel Dorpsstraat 49a, Rheden Laska Mosterman, 026-4954648 info@decirkel.nl www.decirkel.nl/groepslessen-show?activity_id=692 Donderdag 10.30 - 11.00. 30,- voor 10-ritten Yoga Dorpshuis Willem de Zwijger Meester B. van Leeuwenplein 3, Rheden Margot Metz, 026-3649208 Maandag 14.00-15.00 uur Nu ik twee keer in de week beweeg, lukt het mij om met de trap naar mijn appartement op de derde verdieping te gaan in plaats van de lift. ”

Rheden Dieren Seniorenzwemmen Uur zwemmen gereserveerd voor senioren Fysiotherapie en Ergotherapie, locatie de Berkel Arnhemseweg 89, Rheden https://www.fysioergorhedengiesbeek.nl/zwembad/seniorenzwemmen/ Speciaal uur voor senioren, zonder abonnement, zonder afspraak. Dinsdag 14.30 - 15.30 uur. €3,00 per keer Fysio Fit in groepsverband fitnessen Fysiotherapie en Ergotherapie, locatie de Berkel Arnhemseweg 89, Rheden https://www.fysioergorhedengiesbeek.nl/activiteiten/fysio-fit/ In groepsverband onder leiding van een fysiotherapeut op eigen niveau trainen. “ Een wandelgroep draagt ook bij om contacten op te doen. Als ik in de winkel een bekende uit de groep tegenkom en we groeten elkaar of maken een kort praatje, is dat heel leuk. ” SPORT & SPEL Meer Bewegen voor ouderen voor de minder mobiele Senior Dorpshuis Rheden Meester B. van Leeuwenplein 3, Rheden Ieke Salden, 026-4955402 of 06-50494270 info@phys-ieke.nl, www.phys-ieke.nl MBvO is een beweegprogramma speciaal voor de minder mobiele senior. Na afloop drinken we samen nog koffie /thee €1,- of lekker een glaasje water. Dinsdag groep 1. 9.30 uur tot 10.15 uur groep 2. 10.30 uur tot 11.15 uur €160,- per jaar Dinsdag 15.30-16.30 uur. €16,- per maand. Fit 55 + Voor de fitte Senior Dorpshuis Rheden Meester B. van Leeuwenplein 3, Rheden Ieke Salden, 026-4955402 06-50494270 info@phys-ieke.nl, www.phys-ieke.nl Met behulp van moderne materialen werken we aan kracht, lenigheid, uith.vermogen en balans. Meestal ondersteund door muziek. Dinsdag 11.45 uur tot 12.30 uur €16,00 per maand Seniorensport Voor de mobiele senior 55+ Sporthal de Hangmat, IJsselsingel 7, Rheden Ieke Salden, 026-4955402 of 06-50494270 info@phys-ieke.nl, www.phys-ieke.nl Hier wordt op een laagdrempelige manier aandacht besteedt aan sport en spellen zoals, badminton, tennis, volleybal, hockey, slagbal etc. Woensdag 18.30 uur tot 19.30 uur € 16,00 per maand Bij u thuis of op locatie nader te bepalen Marianne van Zanten, 06-23089353 info@ik-vitaal.nl, www.ik-vitaal.nl Wanneer u sterk en fit de behandeling ingaat vergroot u de kans om deze prettiger en beter te doorlopen. (prijzen zijn exclusief reiskosten) Dag en tijd op afspraak. € 27,50 half uur. Water Fit Water Fit is een sportieve mix van zwemmen, oefeningen, sport en spel in het water Fysiotherapie en Ergotherapie, locatie de Berkel Arnhemseweg 89, Rheden Frank Pothoven, 026-4951910 info@fysiorheden.nl www.fysioergorhedengiesbeek.nl/activiteiten/water-fit/ U sport op uw eigen niveau, onder supervisie van een fysiotherapeut. Dinsdag 13.30-14.30. €20,30 per maand. Oncologische Fitness Bewegen met Kanker Maandag (September t/m Juni) Van 18.30-19.30 en 19.30-20-30 €14,- per maand Sport en spel 55+ De hangmat, IJsselsingel 7, Rheden Dicky van den Berg - Stolte, 06-12231214 dvandenbergstolte@hotmail.com Rhederhof, Worth Rhedenseweg 45, Rheden Manon Janssen, 06-28811515 manon.janssen@rheden.nl www.sportbedrijfrheden.nl Maandag 10:00 - 11:00 uur. Gratis. FITSTAP Jezelf fitter voelen in 12 weken Bewegen voor mensen met gezondheidsklachten die in beweging willen (moeten) komen Bezoekers centrum Rheden Heuvenseweg 5A, Rheden Renate Olde Wolbers, 06-44688929 renateow97@gmail.com, www.fitstap.nl Dit programma is in samenwerking met de wandelbond Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur VitWandel Wandelen met een fysio! Fysiotherapie praktijk Zorg voor Vitaliteit. Arnhemseweg 49a, Rheden Tony de Schipper, 06-53759118 info@zorgvoorvitaliteit.nl www.zorgvoorvitliteit.nl Wandelen onder begeleiding van fysio Tony de Schipper, met het accent op ontspanning en verantwoorde inspanning. Donderdag 10.00 uur. €7,50 Slow Sports Ontspannen buiten bewegen Koepel de Kaap, Beekhuizenseweg, Rheden Desiree Smits, 0613640329 info@slowsports.nl, www.slowsports.nl In het bos wandelen en oefeningen op eigen niveau Maandag 09.00-10.00. €20,- per maand Sport & spelgroep “de Rikketikkers” Sport en spel onder medische begeleiding Sporthal “de Hangmat”, IJsselsingel 7, Rheden Arend Harmsen, 026-3118066 rikketikkers@chello.nl Woensdag 17.30 - 18.30. €38,50 per maand. Zwemmen half uur op afspraak zwemmen Fysiotherapie en Ergotherapie, locatie de Berkel Arnhemseweg 89, Rheden https://www.fysioergorhedengiesbeek.nl/zwembad/oefenen-zonder-therapeut/ Op afspraak een half uur zwemmen, met maximaal 5 personen tegelijk, in een therapeutisch zwembad (+/- 33 graden). Dag en tijd in overleg. Abonnementsvorm. Wandelgroep

Activiteiten De Steeg, Ellecom, Spankeren, Eerbeek, Rozendaal MUZIEK & ZANG Rhedens seniorenorkest Parkhuis, Parkweg 5, De Steeg Marjo Weel- Schmeits, 0313 414 668 Woensdagochtend, 09.45 - 11.45 uur Muziekvereniging Excelsior Ellecom Dorpscentrum Nieuw Bergstein (school) Binnenweg 40A, Ellecom Carola Buunen secretariaat@muziekvereniging-excelsior.nl Fanfare orkest Maandag 19.30 - 21.30 uur €12,50 per maand Drumband Woensdag 19.30 - 21.00 uur €12,50 per maand “ Een mens zou iedere dag naar muziek moeten luisteren, een gedicht moeten lezen en een schilderij bekijken, opdat de dagelijkse zorgen het gevoel voor schoonheid [...] niet verloren doen gaan. Goethe Gemengde Zangvereniging Personen die graag met elkaar zingen MFA Multi Funtioneel Accommodatie (Anne Frankschool) Binnenweg 40 A, Ellecom Wil van Weij, 06-13770809, a.wey70@upcmail.nl www.sursumcordaellecomsite.wordpress.com Dinsdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur € 12,50 per maand Blokfluitlessen Binnenweg 27, Ellecom of in overleg aan huis Margritha Isings, 0313 419 195 m.isings@kpnmail.nl Maandag t/m donderdag Heel cursusjaar of 5 individuele lessen ” ONTMOETING & ONTWIKKELING Filosofische kring Stichting vrienden van de Kerk Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal hein@philocon.com Thema: Sleutelen aan de grenzen van de mens Maandagavond 20.00 - 22.00 uur 22 okt, 5 nov, 19 nov en 3 dec. De Serre van Rozendaal Inloopochtend/ ontmoetingsplek Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal Erik Kool, 026 361 17 21 www.dekerkvanrozendaal.nl Woensdag 10.00 - 12.30 uur Smaakidee-Voedingsadvies Pieperslaan 19 Ellecom Mieke Schoenmakers, 06 413 17 775 info@smaakidee-voedingsadvies.nl Dag en tijdstip in overleg ’t Parkhuis, Parkweg 5, De Steeg Marise van Tent, 06 163 33 725 Kirstie Schmitz, 06 492 93 614 Diny Paul-Belltman, 06 451 47 808 Iedere laatste donderdag van de maand 25 oktober, 29 november, 20 december (kerststukjes maken ) 14.00 - 16.00 uur €2,50 per keer, incl. koffie/thee en iets lekkers Lezingen, gespreks- en (bijbel)studiekringen Protestantse Gemeente Mw. Van den Bijllaardt, 026 361 35 35 gerdavandenbijllaardt@gmail.com Elke eerste zondag vd maand 20.00 - 21.30 uur Vrij entree, mogelijkheid om een vrijwillige donatie te geven voor een humanitair project Maxx ouderensoos

De Steeg, Ellecom, Spankeren, Eerbeek, Rozendaal Yoga “ Het sporten met anderen is vooral gezellig, na de les drinken we altijd een kop koffie samen. ” Vrijdagochtend 9.00 - 10.10 uur. Rond € 9,- per les SPORT & SPEL Meer Bewegen voor Ouderen Voor de minder mobiele senior Parkhuis de Steeg, Parkweg 5, De Steeg Ieke Salden, 026-4955402 of 06-50494270 info@phys-ieke.nl, www.phys-ieke.nl Bewegen kan ieder op zijn/haar eigen niveau. Na afloop drinken we samen koffie. Woensdag 13.15 uur tot 14.00 uur €16,00 per Maand Walking Football VVO Oude voetbaltijden herleven!! Sportpark de Pinkenberg De Pinkenberg 6, Rozendaal Ruud Schwartz, 0264435799 r.schwartz@live.nl Maandag 13.30 - 14.45 uur + nazit €150,- per seizoen: 40 trainingen+ koffie Zelf vrijwilliger worden? Heeft u affiniteit met kunst, cultuur, literatuur of sport? Vindt u het leuk om samen te werken in een team? Onderstaande organisaties heten u van harte welkom als vrijwilliger! Cultuurbedrijf RIQQ Anouk de Bruijn, 0313 415 603. Bibliotheek Veluwezoom Ilse Coenen, 06 442 941 85. Stichting STOER Hilda Boersma, 026 361 19 75. Stichting voor Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Lidy Kelderman, 026 370 70 70. Plusbus Rheden & Rozendaal 026 370 70 70. IVN-tuin Oost-Veluwezoom Gerrit de Jong, 026 495 47 80. Sportbedrijf Rheden, beweegmaatje Marjan Begemann, 06 262 20 360. Loket Vrijwillige Inzet & Sociale Activering (ViSa) Op de vacaturebank staan diverse vacatures in vrijwilligerswerk. Kijk daarvoor op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/rheden. Vind je het lastig om iets uit te zoeken wat bij je past? Loop dan zonder afspraak eens binnen op de woensdagochtend in buurthuis De Poort in Velp, op de woensdagmiddag in Dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden of op de vrijdagochtend in buurthuis De Oase te Dieren. Het Loket Vrijwilligerswerk Voor vragen en advies over vrijwilligerswerk kunnen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties terecht bij het Loket Vrijwilligerswerk. Tevens biedt het Loket Vrijwilligerswerk een aanbod van trainingen en informatiebijeenkomsten waaraan vrijwilligers gratis deel kunnen nemen. Maud van Braam of Filiz Okan, 06 115 946 70. De mogelijkheden van deur-tot-deur vervoer in de regio Iedereen moet mee kunnen doen aan de activiteiten zoals die in deze gids worden vermeld. Daarom zijn er in de gemeente Rheden verschillende mogelijkheden van deur-tot-deur vervoer. Dat aanbod is er voor mensen voor wie het reizen met openbaar vervoer, auto, fiets of wandelend, niet of moeizaam gaat. Hieronder is een aantal van die mogelijkheden vermeld. Maak er vooral gebruik van! Als u in het telefoongesprek meldt dat het uw eerste rit is, wordt u met extra aandacht wegwijs gemaakt. De Plusbus Rheden / Rozendaal Vrijwilligers verzorgen aangepast vervoer voor inwoners van 55 jaar of ouder, of een functiebeperking hebben die gebruik van openbaar vervoer ernstig bemoeilijkt. Eén begeleider kan kosteloos mee. De Plusbus rijdt op werkdagen van 08.00 - 22.00 uur, in het weekend van 9.00 - 18.00 uur. De spelregels, kosten en meer informatie vindt u op www.plusbusrhedenrozendaal.nl. Een rit kunt u aanvragen bij MVT, 026-3707070 (09.30 en 11.30 uur) of via hulpmvt@mvtrheden.nl Aanvullend vervoer met Avan Avan, vroeger de Stadsregiotaxi, rijdt in de omgeving Arnhem-Nijmegen. U wordt thuis opgehaald en u rekent de rit in de taxi af. Heeft u een rollator, rolstoel of scootmobiel, deze kan gewoon mee. Er is ook een kortingspas van Avan voor mensen met een Wmo-indicatie. Voor meer informatie en de kosten kijkt u op www.avan-vervoer.nl of belt u met: 0900 - 463 65 26. VitAqua Zwemmen met een fysio! Hotel Landgoed Avegoor, Ellecom Tony de Schipper, 06-53759118 inf@zorgvoorvitaliteit.nl, www.zorgvoorvitaliteit.nl In een kleine groep en onder begleiding van fysio Tony de Schipper. Maandag 13:00 uur. €10,Meditatie Ananda Yoga Centrum, De Friedhof 7, Ellecom Yoganand Gerritsen, 0313-414893 info@anandayogacentrum.nl www.anandayogacentrum.nl Maandag 20.30 - 21.30 uur. €40,- per maand Op afspraak. € 27,50 half uur. Yoga Ananda Yoga Centrum, De Friedhof 7, Ellecom Yoganand Gerritsen, 0313-414893 info@anandayogacentrum.nl www.anandayogacentrum.nl Maandag 11.00 - 12.15 Maandag 19.00 - 20.15 Dinsdag 20.30 - 21.45 Donderdag 9.30 - 10.45 Donderdag 19.00 - 20.15 Donderdag 20.30 - 21.45 €40 per maand Meer rust, meer ruimte, meer plezier Dorpshuis Spankeren, Loohof 65, Spankeren Mirjam Broekhoff, 0644812696 mirjam@mirjambroekhoff.nl www.yogametmirjam.nl Oncologische Fitness Bewegen met Kanker Bij u thuis of op locatie nader te bepalen. Marianne van Zanten, 06-23089353 info@ik-vitaal.nl www.ik-vitaal.nl Wanneer u sterk en fit de behandeling ingaat vergroot u de kans om deze prettiger en beter te doorlopen. (prijzen zijn exclusief reiskosten)

Voorstellingen in de regio Genieten van een mooie voorstelling, een concert, expositie, film of literaire lezing. Theater RhederArt in Schouwburgzaal Theotorne in Dieren WO 17/10 Nuffe Tantes – kindervoorstelling ZA 10/11 Roué Verveer – cabaret ZA 24/11 Loek Peters – toneel ZA 8/12 Andermans Veren – muziek ZA 22/12 Roovers en van Leeuwen – cabaret DO 3/1 VR 11/1 VR 25/1 ZA 2/2 Hans en Steven Kazan – magie Niet Schieten – cabaret ZA 23/2 ZA 16/3 ZA 30/3 ZO 7/4 ZA 13/4 VR 3/5 ZA 11/5 ZA 25/5 Vuile Huichelaar – meezingtheater Piepschuim – muziek theater cabaret Timon Krause – magie en mysterie Cesar Zuiderwijk – muziek Pieter Jouke – absurdistisch cabaret Lethdansant – ballet Emilio Guzman – cabaret Gers Pardoel – muziek Gestampte Meisjes – cabaret Rayen Panday – cabaret NB: De meeste voorstellingen beginnen om 20:00 uur. Nuffe Tantes en Lethdansant beginnen om 15:00 uur op woensdagmiddag. Hans en Steven Kazan beginnen om 19:00 uur op donderdag. Op www.rhederart.nl vindt u meer informatie en kunt u kaarten reserveren. Openluchttheater De Pinkenberg Dit openluchttheater mag u niet missen. Hier vinden van mei tot september bijzondere voorstellingen plaats. Ook in 2018 was het weer een prachtig zomerseizoen, met concerten van o.a. Het Gelders Orkest, Tim Knol, kindervoorstellingen en lokale producties. Vanaf mei 2019 vindt u de nieuwe zomerprogrammering op: www.depinkenberg.nl Kasteel Middachten Traditiegetrouw vormt de prachtige setting van Kasteel Middachten het decor van de vier zondagochtendconcerten in juli. Dit zijn altijd bijzondere voorstellingen, met grote namen zoals Spinvis, Fay Lovsky, Eric Vloeimans en Ernst Daniël Smid. Vanaf mei vindt u informatie over de concerten in juli 2019 op de website van Cultuurbedrijf RIQQ: www.cultuurbedrijfriqq.nl Filmhuis Dieren In de schouwburgzaal Theothorne, Callunaplein 77 in Dieren zijn prachtige films te zien. Iedere dinsdag- en vrijdagavond 20.00 uur. Toegang €8, Gelrepas €2,50 Eén maal per maand op dinsdagmiddag 14.30 uur matinee, speciaal voor senioren. Bij de matinee is een kop koffie of thee vóór de voorstelling inbegrepen in de entreeprijs. Op de volgende data in 2018: di 13 nov: ‘Finding your feet’, di 11 dec: Mozart in Love. In 2019: di 8 jan, di 12 feb, di 12 maart, di 9 april, di 14 mei, di 11 juni. Op www.filmhuisdieren.nl is het programma terug te vinden. Info@filmhuisdieren.nl

Boekhandel Jansen & de Feijter Boekhandel Jansen & de Feijter in de Emmastraat in Velp is meer dan een boekhandel alleen. Sinds 1998 een begrip in de regio. Niet alleen door een mooi assortiment en deskundige medewerkers, maar vooral ook door de vele lezingen en activiteiten. Bovendien is het petit café Lezen & Laven een mooi rustig plekje. Een kleine greep uit het aanbod van komend najaar: - dinsdag 23 oktober Marian Rijk (over Gazelle en de fietsrevolutie) - donderdag 1 november Rosita Steenbeek (over vluchtelingen en immigratie) - maandag 5 november Remco Breuker (Noord Korea specialist) Kijk voor meer informatie op www.eenpassievoorboeken.nl en abonneer u op de nieuwsbrief. De Bibliotheek: zoveel meer dan boeken! Dat je voor het lenen van boeken naar de bibliotheek kan, is voor veel mensen natuurlijk wel bekend. Maar wat veel mensen vaak niet weten, is het grote aanbod aan activiteiten. De bibliotheek is een bruisende plek in jouw stad of dorp, waar je kunt werken aan je persoonlijke ontwikkeling. de Bibliotheek maakt je rijker! Concerten en activiteiten in de Kerk van Rozendaal De Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal stelt de kerk aan de Kerklaan 15 in Rozendaal beschikbaar voor culturele doeleinden waaronder concerten en lezingen. Zondagmiddag: 15.30 uur, na afloop ‘meet and greet’ 21 okt. 2018: Ensemble Oostenwind: dwarsfluiten en piano en het trio Koller, Evers en Ratajski: met klarinet, bassethoorn en piano, 9 dec. 2018: Duo Saxyon: saxofoon en accordeon, 3 febr. 2019: Vocaal Ensemble Omnitet: zang en piano, 7 apr. 2019: Leids Barok Ensemble Voor overige activiteiten: kijk op www.dekerkvanrozendaal.nl/stichtingvrienden Kaarten voor de concerten en lezingen zijn te verkrijgen in de kerkzaal voorafgaand aan het concert of de lezing. U kunt ook reserveren via email: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl Geniet zorgeloos: Vier het leven! Ziet u op tegen het zelf organiseren van uw theaterbezoek? Stichting Vier het Leven maakt het voor cultuurliefhebbers op leeftijd mogelijk om onbezorgd van culturele uitjes te blijven genieten. U wordt van huis opgehaald en in het theater of filmhuis verwelkomd met koffie of thee. Samen met anderen geniet u van de voorstelling, in de pauze of na afloop staat een drankje voor u klaar en wordt u weer veilig thuis gebracht. U kunt geheel vrijblijvend het programma voor uw regio aanvragen. Er is vast iets van uw smaak bij. Op onze website www.4hetleven.nl vindt u uitgebreide informatie en de mogelijkheid om te reserveren. Reserveren kan ook telefonisch: 035 - 5245156. De Nieuwe Ruimte De stichting Nieuwe Ruimte bestaat uit een groep professionele beeldend kunstenaars uit de gemeente Rheden en omgeving. De stichting is in 2018 opgericht en wil contact maken tussen beeldende kunst en inwoners van de gemeente Rheden. Dat gebeurt onder andere via exposities en activiteiten in een groot winkelpand aan Den heuvel 32 in Velp. Meer informatie hierover vindt u op www.nieuwe-ruimte.nl Deze activiteitengids is gemaakt door Cultuurbedrijf RIQQ, Sportbedrijf Rheden en de Bibliotheek Veluwezoom met medewerking van Radar Uitvoering Oost. Idee: Denktank Kunst & Ouderen Informatie: alle partners en vrijwilligers van de betrokken organisaties Vormgeving: Verbaal Visuele Communicatie, Velp Foto’s: vrijwilligers van alle organisaties en Fotoclub Veluwezoom Mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Rheden.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication