33

33 clubs tijdens zo’n vergadering met elkaar kunnen aangaan. Om die dialoog te stimuleren en verenigingen weer warm te maken voor de districtsvergadering heeft de bond een heuse Speakers Academy aan de agenda toegevoegd. De districten kiezen vooraf een thema van de menukaart (zie kader ‘Thema’s Speakers Academy’), waarover iemand van het Bondsbureau komt vertellen. Met deze expert gaan de aanwezigen in gesprek. Zelf gaf Tamminga dit voorjaar in de districten Zeeland en Leiden een presentatie over integriteit. “Dat leidde tot goede discussies over bijvoorbeeld omgaan met lastige toeschouwers en de Verklaring Omtrent Gedrag. Daarnaast stelden de verenigingen vragen over andere zaken waarmee de KNLTB bezig is en hoorde ik waar ze tegenaan liepen.” THEMA’S SPEAKERS ACADEMY REURING Is er straks dankzij de Speakers Academy weer sprake van een fors hogere opkomst? Tamminga: “In theorie is dit een goed concept, maar in de praktijk moeten we nog wel de gewenste reuring teweegbrengen. Daar zijn we richting de najaarsvergaderingen in november hard mee bezig. Ondertussen evalueren we ook de afgelopen vergaderingen om te zien wat we dan beter kunnen doen. Het Bondsbestuur heeft in ieder geval aangegeven graag met de Speakers Academy door te gaan.” Met het oog op die najaarsvergaderingen in november heeft Tamminga nog een boodschap aan de verenigingen in het land. “Meld je met goede ideeën voor de vergadering bij de districtssecretaris. Wij doen dat nu zelf met de menukaart, maar ideeën uit het land zijn natuurlijk meer dan welkom.” “Ik heb wel eens meegemaakt dat er maar twee of drie verenigingen waren. Dat raakt de democratie” FLOOR JONKERS NOORD-HOLLAND NOORD Floor Jonkers is voorzitter van district Noord-Holland Noord, dat circa 140 verenigingen en bijna 50.000 leden telt. Toen hij twee jaar geleden de voorzittershamer overnam, kwamen er weinig verenigingen naar de districtsvergadering. Inmiddels is ruim vijftien procent van het aantal leden, dat door de verenigingen wordt vertegenwoordigd, aanwezig. Jonkers: “Dat is een redelijke score.” Van 2007 tot 2014 maakte Jonkers deel uit van het Bondsbestuur. In die periode zag hij twee keer per jaar hoe het er bij de vergaderingen van de verschillende districten aan toeging. “Ik heb wel eens meegemaakt dat er maar twee of drie verenigingen waren. Dat raakt de democratie. Tegelijkertijd leert het ons dat verenigingen alleen maar komen als het echt ergens om gaat.” “Als Bondsbestuurder heb ik me er wel eens aan gestoord, Tijdens de vergaderingen in mei kozen de vijftien Districtsraden voor de volgende thema’s: • KNLTB ClubApp: 3; • • • • • • • Competitie Nieuwe Stijl: 2; Duurzaamheid: 2; Integriteit: 2; Padel: 2; Toernooien: 2; KNLTB algemeen: 1; Toptennis: 1. dat de Districtsraden zo weinig deden met de agenda van de Ledenraadsvergadering”, zo stelt Jonkers. “Zelf heb ik hier als voorzitter een aantal items uitgehaald en tegen de verenigingen gezegd: ‘Dit is belangrijk, hier moeten jullie iets van vinden.’ Als Districtsraad hebben wij de verantwoordelijkheid om een aantrekkelijke, relevante agenda te presenteren.” FEESTJE Dat verenigingen ook op een andere manier te ‘lokken’ zijn, leerde Jonkers zes jaar geleden tijdens een districtsvergadering in Limburg. Daar maakte men er met een aspergedag een echt feestje van. “Dat had effect, want er waren wel 250 mensen van meer dan tachtig verenigingen. Nu hebben we in Noord-Holland geen asperges, maar we hebben wel ingevoerd dat we clubs die een lustrum vieren, uitnodigen om een oorkonde in ontvangst te nemen.” Jonkers spreekt ook verenigingsbestuurders persoonlijk aan met de uitnodiging om naar de vergadering te komen. “Met 50.000 leden hebben we 5.000 leden nodig om besluiten rechtsgeldig te laten zijn. We hebben een aantal verenigingen met meer dan duizend leden en als die een bestuurslid afvaardigen of een lid machtigen, dan is die tienprocentgrens al gehaald.” De toevoeging van de Speakers Academy aan de vergadering noemt de voorzitter van Noord-Holland Noord “handig”. Uit het contact met de verenigingen bleek dat het tegengaan van de ledendaling een belangrijk item was en daarom koos Jonkers van de menukaart het thema ‘Padel’. “Dat huwelijk tussen tennis en padel is voor verenigingen een interessante optie. Leon van Leeuwen, Coördinator Accommodatieadvies bij de KNLTB, heeft een helder exposé gegeven en op verzoek van de verenigingen ook een paar zijpaden bewandeld.” ADVIES Voor de najaarsvergadering in november heeft de voorzitter nog geen thema van de menukaart gekozen. “We willen kijken wat leeft en maken dan ergens in september een keuze”, aldus Jonkers, die besluit met een advies aan zijn collega-raadsleden en de verenigingen. “Zo’n vergadering is een goed contactmoment. Als Districtsraad moet je er alles aan doen om zo’n vergadering interessant te maken. Niet alles wordt panklaar uit Amersfoort geserveerd, we moeten zelf ook ingrediënten toevoegen. Verder proef ik dat sommige verenigingen het niet nodig vinden om te horen wat er speelt in de tenniswereld. Tegen deze verenigingen zou ik willen zeggen dat het beter is om je voortijdig te laten informeren, dan dat je plotseling zonder kennis noodverbanden moet gaan aanleggen.” t

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication