50

50 COACHES JEUGDOPLEIDING KNLTB VOLLEDIG IN HET NIEUW GESTOKEN “WE WILLEN MEER, BETERE SPELERS VOORTBRENGEN EN RICHTING DE TOP TIEN VAN DE WERELD” De nieuwe structuur van de jeugdopleiding in het Nederlandse tennis is een feit. Een zevental bovenbouwtennisscholen met daaronder 26 onderbouwscholen vormen een netwerk onder supervisie van de tennisbond, dat vanaf heden operationeel is. Het moet allemaal leiden tot meer tennistalent, meer topprestaties en uiteindelijk verwezenlijking van die ultieme ambitie die de KNLTB al vaker uitsprak; een plek bij de beste tien tennislanden van de wereld. Nu het netwerk staat en het proces loopt, legt KNLTB-prestatiemanager Alex Reijnders uit waarom het essentieel was om de jeugdopleiding opnieuw vorm te geven en waarom het ook voor de Nederlandse tennisverenigingen een belangrijke ontwikkeling is. Door: Robert Barreveld moest veranderen en er moest meer samengewerkt worden. Bij het opleiden van tennisjeugd moest de KNLTB niet langer de uitvoerder zijn, maar meer de regisseur die de supervisie heeft over een landelijk netwerk van scholen. De scholen konden zich aanmelden en de uitverkorenen gingen een grondig traject van doorlichting en beoordeling in. Scholen die voldeden aan de gestelde criteria, een intensieve samenwerking wilden aangaan met de bond en spelers wilden opleiden volgens het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT, zie kader), kwamen in aanmerking voor certificering. Op termijn zullen bij die scholen maximaal 196 spelers in de leeftijd van tien tot achttien jaar trainen en daar een bepaalde financiële ondersteuning voor ontvangen van de bond. Het spreekwoordelijke startschot voor de nieuwe jeugdopleiding viel op 10 september met een landelijke dag voor negen- en tienjarige talenten in het Nationaal Trainingscentrum in Almere, in aanwezigheid van de vastgelegde onder- en bovenbouwscholen. Enkele jaren geleden kwam de KNLTB tot de conclusie dat de opleiding van Nederlands tennistalent anders moest om in de toekomst weer groot Nederlands tennissucces te kunnen vieren. Het tennislandschap is afgelopen jaren totaal veranderd. In vergelijking met dertig jaar geleden beschikt Nederland over veel kwalitatief goede tennisscholen. De rol van de bond zelf KETEN De scholen gaan nu hun werk doen, waarbij de nadruk vooral ligt op de samenwerking van de onderbouwscholen (kinderen tot twaalf jaar) met de bovenbouwschool (twaalf jaar en ouder) in hun regio. Maar waar begint het traject van een potentieel tennistalent nu eigenlijk? Hoe ziet de keten eruit?

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication