17

De Raad van Verzet De leiders van enkele onafhankelijke verzetsgroepen, onder wie Gerben Wagenaar (‘Freek’), kwamen tot de conclusie dat de aprilstaking in 1943 had aangetoond dat het verzet onvoldoende was georganiseerd en gecoördineerd. Vooral sabotage en spionage konden veel effectiever. Als leider trad op de uit de OD afkomstige reserve-eerste-luitenant der infanterie J. Thijssen (‘Lange Jan’). Dankzij hem beschikte de RVV over een goed functionerende radiodienst, waaraan vooral een goede verbinding met Londen was te danken. De RVV heeft nooit de omvang bereikt van de Landelijke Knokploegen (LKP). De oorzaak is vermoedelijk ook gelegen in het feit dat men de RVV nogal ‘links’, zo niet communistisch vond. Omdat de RVV aanzienlijk actiever en agressiever was dan Het graf van ‘Lange Jan’ op het Ereveld Loenen. de qua ledental veel grotere OD, genoot zij meer sympathie bij de LKP. ‘Lange Jan’ werd in november 1944 gearresteerd en met anderen op 8 maart 1945 bij de Woeste Hoeve gefusilleerd, als represaille voor de aanslag op de Duitse politiechef Rauter. Monument bij de Woeste Hoeve. Op de glasplaat achter het kruis staan de namen van 117 mannen die op 8 maart 1944 werden gefusilleerd. 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication