21

3. De Binnenlandse Strijdkrachten Deltacentrum De samenwerking tussen de drie verzetsorganisaties liet nog al wat te wensen over. De verklaring daarvoor is echter begrijpelijk. Ten eerste was men zeer beducht voor infiltratie door de Geheime Staatspolizei (Gestapo) en Sicherheitsdienst (SD). Op ieder contact dat door een buitenstaander werd gezocht, werd uiterst wantrouwend gereageerd. Ten tweede was er een zeer grote mate van geheimhouding over doelstellingen, organisatie en activiteiten. Tot slot was er verschil van (politiek) inzicht over wat er direct na de bevrijding zou moeten gebeuren. Zo wist men nauwelijks wat er bij de andere organisaties gebeurde, hetgeen weer aanleiding gaf tot wantrouwen en irritatie. Onder druk van de regering in Londen en de commandanten van de naderende geallieerde legers begon in het voorjaar van 1944 in Amsterdam tussen de OD, RVV en LKP overleg op gang te komen. Dit overleg resulteerde op 5 september 1944 in het zogeheten Deltacentrum waarin de partijen gelijkwaardig waren vertegenwoordigd. Op papier was er nu eenheid, maar in werkelijkheid was deze nog ver te zoeken. OD RVV ‘Van Zanten’ Deltacentrum LKP ‘Frank’ ‘Lange Jan’ 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication