26

Plaatsvervangend commandant Binnenlandse Strijdkrachten Op 28 november 1944 voerden ‘Frank’ en één van zijn overvalspecialisten, ‘Paul’ Esmeyer in de omgeving van de Willem III-kazerne in Apeldoorn een verkenning uit. Het doel was een aantal LKP-leiders dat in die kazerne opgesloten zat uit handen van de SD te krijgen. Zij veronderstelden dat ‘Lange Jan’ van de RVV daar ook zat opgesloten (hij was echter naar Zwolle overgebracht). Helaas werden zij ontdekt en bij het vuurgevecht dat daarop volgde werd Esmeyer gedood en Van Bijnen1 zodanig gewond, dat hij twee dagen later overleed2 . Voor de tweede keer dat jaar werd de LKP beroofd van haar landelijke leider. Ook ditmaal met grote gevolgen. Al eerder had men van boven de grote rivieren bedongen dat ‘Peter Zuid’ naar het noorden zou komen als er iets met ‘Frank’ zou gebeuren. Nu besloot de prins hieraan gehoor te geven en ‘Peter Zuid’ terug te sturen naar bezet gebied. Hij zou daar worden belast met het commando over het strijdend deel van de Binnenlandse Strijdkrachten en tevens als tweede man van Koot fungeren. Dit besluit heeft Koot echter nooit bereikt. Op 2 december 1944 vertrok Borghouts3 naar Engeland waar hij een opleiding tot parachutist volgde. Op 17 maart werd hij, na een eerdere mislukte poging, bij Benthuizen gedropt. Enkele dagen later overhandigde hij aan de totaal verraste Koot de bevelen van de prins. Volgens G.J. van Ojen, in zijn boeken over de BS, moet de komst van ‘Peter Zuid’ ook gezien worden als: ‘Een uitvloeisel van de aan de prins gedane voorstellen om de kolonel Koot door een jongere officier te laten vervangen. Deze jonge officier was, na de dood van ‘Frank’, ‘Peter Zuid’. Het lijdt geen twijfel dat een verzetsstrijder als hij popelde de zware taak van zijn zozeer vereerde, gesneuvelde vriend en vroegere commandant krachtdadig voort te zetten. Dat de CBS (Koot) en diens naaste medewerkers zich in hun beleid zagen gediskwalificeerd, behoeft geen verwondering te wekken.’ 1. Het gebouw waarin vele jaren de staf van het Eerste Nederlandse Legerkorps was gevestigd, heet sedert 1985 de Frank van Bijnen-kazerne. 2. Postuum benoemd tot Ridder Militaire Willemsorde 4e klasse. 3. Eveneens benoemd tot Ridder Militaire Willemsorde 4e klasse. 26

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication