27

4. Het ontstaan van de Stoottroepen en hun optreden tot 5 mei 1945 In de nacht van 4 op 5 september 1944 ontving ‘Peter Zuid’ in Eindhoven van de LSC ’Frank’ het volgende telegram: ‘Concentreer uw KP-groepen onmiddellijk na afloop der gevechtshandelingen in Eindhoven en houd hen daar geconsigneerd, tenzij geallieerden hun diensten elders nodig hebben. Stelt u zich dan ten snelsten met mij in Rotterdam in verbinding en ontvangt nadere gegevens betreffende de inzet der groepen na den oorlog.’ Sinds 6 september bevond de commandopost van de BNS (de prins) zich in Brussel, waar de verzetsleiders zo spoedig mogelijk na hun bevrijding, contact met hem moesten opnemen. Toen ‘Peter Zuid’ zich daar meldde, kreeg hij opdracht om zuid van de grote rivieren militaire eenheden te formeren uit bevrijde verzetsmensen. Op 21 september 1944 vond onder leiding van een vertegenwoordiger van de prins, majoor mr. Ch.H.J.F. van Houten, een vergadering plaats met vertegenwoordigers van de drie grote verzetsorganisaties. Tijdens die bespreking werd besloten dat ‘Peter Zuid’ commandant zou worden van het strijdend deel, zuid van de grote rivieren, met de naam Commando Zuid. In de berichtenwisseling met ‘Londen’ eerder dat jaar was al gesproken over Stootgroepen of Stoottroepen als naam voor het strijdend deel. Tijdens de besprekingen op 21 september 1944 in Eindhoven kreeg, met instemming van de prins, dit strijdend deel van de BS de naam: ‘S T O O T T R O E P E N’. De opdracht Stoottroepen te gaan formeren was in feite een formele bevestiging van wat in de geest van de verzetsmensen al geruime tijd aanwezig was, te weten, aan de zijde van de geallieerden meevechten om de rest van Nederland te bevrijden. Commandant Zuid: ‘Peter Zuid’: J.F.F. Borghouts (rechts). 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication