28

Commando Zuid Het lag voor de hand dat Borghouts zijn eigen vertrouwde LKP-organisatie zou benutten als basis voor ‘zijn’ Stoottroepen. Hij wees ‘Sjef’ de Groot aan als commandant Brabant. Voor Limburg had hij ‘Jacques’ Crasborn willen aanwijzen, maar die bevond zich nog in bezet gebied. Dus kwam zijn tweede man ‘Bep’ van Kooten in aanmerking. Commando Limburg, vanwege de directe relatie met de Amerikanen toch al in een uitzonderingspositie, nam steeds meer afstand van de Commando’s Zuid en Brabant. Daarnaast waren beide ondercommandanten zo ‘zelfstandig van aard’ dat zij zich moeilijk lieten overkoepelen. De vereiste samenwerking liet veel te wensen over, waardoor Commando Zuid nooit van grote betekenis is geweest. Toch heeft deze staf die uit het niets te voorschijn kwam geweldig veel en goed werk heeft gedaan. Zoals eerder vermeld, benoemde de prins op 2 december 1944 Borghouts tot tweede man van Koot. Als Commandant Zuid werd hij opgevolgd door Crasborn, de KP-leider van Limburg. 28

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication