31

Het opnemen van de Brabantse Stoottroepen in de KL verliep door het ingrijpen van de Britse legercommandant langzamer dan in Limburg. Pas in mei 1945 gingen ze over naar de KL. Echter, sneller dan in Limburg gingen de Engelsen er toe over om Zeeland Het aantal knokploegen in de provincie Zeeland was te gering voor een provinciale overkoepeling. De geografische situatie zou dat ook hebben bemoeilijkt. Om de zelfde reden is er later ook geen Stoottroepen ComWerving en selectie In de Algemene instructie van de Binnenlandse Strijdkrachten van 10 oktober 1944, uitgegeven door de BNS, stond een opmerkelijk punt: ‘In het verband der Stoottroepen wordt ieder opgenomen in een functie welke in beginsel onafhankelijk is van de positie welke men vroeger innam en van de organisatie waartoe hij behoorde, doch welke uitsluitend bepaald wordt door persoonlijke bekwaamheid en ervaring.’ Deze bepaling opende de mogelijkheid erkende leiders uit het verzet op te nemen in leidinggevende functies bij de Binnenlandse Strijdkrachten en dus ook bij de Stoottroepen. Deze wel zeer revolutionaire wijze van personeelswerving voor kaderfuncties liep vrijwel parallel aan de algemeen heersende gedachte dat de oorlog veel vooroorlogse opvattingen had uitgewist en dat er een nieuwe tijd was aangebroken. Zo konden ook binnen de Stoottroepen hogere commandofuncties worden vervuld door personen die voor de oorlog soldaat of onderofficier waren geweest. Zij hadden in de LKP hun leidinggevende capaciteiten getoond en werden op grond daarvan ook nu als commandant geaccepteerd. Deze commandanten, van wie sommigen zelfs door de troep werden gekozen, hadden er geen behoefte aan hun functie met rangonderscheidingstekens te accentueren. Het ontbreken van uniformen in de begindagen maakte dat ook moeilijk. Tot begin 1945 kende men binnen de Stoottroepen ook geen rangen. 31 mando Zeeland ontstaan. Wel is er uit de Zeeuwse verzetsmensen een Stoottroepencompagnie geformeerd die bij het Commando Brabant werd ingedeeld. Stoottroepen-compagnieën als gevechtseenheid in te zetten aan het front. Al op 10 oktober 1944 vertrok de 1e Compagnie vanuit Eindhoven en werd haar een vak toegewezen zuid van de Waal bij Beneden-Leeuwen.

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication