32

teerd uit alleen de LKP en de RVV. De deur moest verder open en er werden ook OD-leden toegelaten. Weer later werden er tegen wil en dank ‘anderen’ opgenomen. Het vertroebelde de illegaliteitsfeer en riep nogal wat spanningen op. Geen ‘rangen en standen’. Alleen de functies van groeps-, pelotons- en compagniescommandant werden als GC, PC en CC, geborduurd op de kleding, aangeduid. Enige tijd droegen bij 41 Pantserinfanteriebataljon de bataljonscommandant, de bataljonsadjudant en de compagniescommandanten deze afkorting als herinnering aan die tijd op hun borstzakembleem. Het zal duidelijk zijn dat de zes bataljons niet konden worden gerekruNaarmate de tijd naderde dat de Stoottroepen in de KL moesten worden opgenomen, groeide het besef dat een normaal rangenstelsel gewenst was. Daarmee kwam ook het selectieprobleem boven. Hadden zij die al een officiers- of hogere onderofficiersfunctie bekleedden, wel de juiste geschiktheid voor een verdere vorming? Gezien de schoolopleiding was dat bij velen niet het geval. Het hanteren van nieuwe selectienormen heeft velen doen begrijpen dat de typische illegaliteitsfeer nu zeker zou verdwijnen en dat deed hen besluiten de Stoottroepen te verlaten. Het is zeer begrijpelijk dat dit schrijnend was voor hen die in het verzet leidinggevende functies hadden vervuld, en die nu op basis van schoolopleiding en andere ‘vooroorlogse’ normen te licht werden bevonden. Uitrusting, bewapening en verzorging Toen de commandant van 9 US Army, generaal Simpson, voor de eerste maal met de Limburgse Stoottroepen werd geconfronteerd, zou hij hebben gezegd: “What an Army”. Een dergelijke uitspraak kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Het meest waarschijnlijk is dat hij zich zal hebben verbaasd over 32 het uiterlijk. De Stoters leken dan ook meer op de Geuzen uit 1572 dan op het US Army van 1944. Gewone burgerkleding, afgedragen schoeisel, soms laarzen en klompen, alle soorten helmen en wapens, variërend van vooroorlogse Nederlandse en buitgemaakte Duitse tot ‘geruilde’ Amerikaanse uitrustingsstukken.

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication