33

Ditzelfde beeld ontlokte een Britse officier aan de Maas in Brabant de opmerking dat hij zigeuners had gezien. De zeer slechte kleding, het beperkte fysieke incasseringsvermogen na vijf jaar bezetting en de zware diensten veroorzaakten nogal wat ziekten onder de Stoters, zoals de Stoottroepers vaak in de wandelgangen werden genoemd. Het is aan de niet aflatende inzet van de prins en aan het wat meer brutale optreden van commandanten ter plaatse te danken dat hierin geleidelijk verbetering kwam. Overigens was het voor de geallieerden, die hun eigen legers om logistieke redenen niet konden laten oprukken, een bijna onmogelijke Opleiding Was men al niet opgeleid voor guerrilla of sabotage, dan was men dat zeker niet voor een treffen met geregelde vijandelijke eenheden. Zo spoedig mogelijk werd dan ook de opleiding ter hand genomen, zowel ter plaatse als op haastig geformeerde kaderscholen (Valkenburg, Weert en Breda). Onvermijdelijk werd er exercitie in de opleiding opgenomen. Dit ontlokte een oud-KP’er de opmerking: ‘Gekke bewegingen die je eerst met een geweer moest maken voor je er mee mocht schieten.’ Dat elan veel vermag is juist, doch dat een goede opleiding onontbeerlijk is, blijkt uit het grote aantal gesneuvelden in de periode van half september 1944 tot 5 mei 1945: 102 Stoottroepers. .. “What an army “ of waren het zigeuners? taak ook nog eens onverwacht circa dertig compagnieën Stoters in de verzorging op te nemen. Schietopleiding. 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication