40

Verder werd erin toegelicht dat een dergelijke geest niet lukraak op ons volk kon worden toegepast, omdat het geestelijk in een overspannen toestand verkeerde en niet beschikte over de eeuwenoude sportieve teamgeest der Angelsaksen. Het mocht niet een kopie worden van een Engels of Amerikaans leger. Met de uitvoering, de leiding, de oefening en de geestelijke zelftucht in het leger moest ernst worden gemaakt. In de petitie werden de Stoottroepen met name genoemd. Had men gelijk? Gezien door de ogen van het vooroorlogse kader wel. Het in hun ogen weinig militaire gedrag van de Stoters gaf daartoe wellicht ook wel aanleiding. Blijkbaar was koningin Wilhelmina meer onder de indruk van de geest dan van het uiterlijk. Hoe dan ook, het regiment bleef bestaan. De Stoottroepen hebben in 1944 en 1945 samen met de Prinses Irene Brigade en de Commando’s een eigen Nederlandse bijdrage mogen leveren aan de bevrijding van ons land. Mede dankzij de ‘Stoters van het eerste uur’ waren wij daardoor niet geheel afhankelijk van de geallieerden en versterkten daarmee het gevoel van eigenwaarde van het Nederlandse volk. 102 Stoters sneuvelden tussen half september 1944 en 5 mei 1945. Ieder jaar worden hun namen, samen met alle Stoters die daarna zijn omgekomen, genoemd tijdens de herdenking in Beneden-Leeuwen. 40 Op 8 augustus 1945 werden de Binnenlandse Strijdkrachten opgeheven. Bij die gelegenheid gaf de prins, als BNS, een dagorder uit waarin onder andere stond: ‘Aan hen die blijven, vraag ik den geest, waarin het verzet werd geboden, levend te houden. Iedere strijdmacht heeft behoefte aan een traditie, welke haren grond vindt in gevechtshandelingen. Welnu, de roemrijke bladzijde, die in het boek onzer geschiedenis met het bloed Uwer gevallenen is geschreven, kan daartoe het uitgangspunt vormen. Laten we dat nooit vergeten’. Zij die bij de BS hebben gediend, zijn gerechtigd het onderstaand insigne te dragen. Insigne Binnenlandse Strijdkrachten (BS).

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication