45

Het 9e Bataljon OVW (voorheen V RS) Oprichting 9 RS werd eind november 1945 als V RS in de Van Horne-kazerne te Weert geformeerd uit OVW’ers van de Commando’s Brabant en Limburg. Aansluitend werd het op 5 december verplaatst naar de Van den Kornput-kazerne te Steenwijk voor de basisopleiding. Op 20 april 1946 verplaatste het bataljon naar Wokingham in Engeland voor de voortgezette opleiding en het ontvangen van verdere uitrusting. Inzet V RS vertrok op 28 mei 1946 met de ‘Ruys’ naar Indië, waarbij tijdens de reis de naam werd gewijzigd in 9 RS. Direct na aankomst in de haven ten noorden van Batavia Tandjong Priok werd het bataljon opgeheven. De 1e en 2e Compagnie en een deel van de Stafcompagnie kwamen onder bevel van het Bataljon Infanterie IV (KNIL), bijgenaamd het Prins Bernhardbataljon. Zij bleven Stoter en zijn ingezet op West-Java en op Noord-Sumatra. Bij opheffing van Bataljon Infanterie IV (KNIL) werden de Stoottroepen-compagnieën geplaatst bij 15 RI. De 3e, 4e en 5e Compagnie en de rest van de Stafcompagnie werden opgeheven en gingen als personeelsaanvulling naar de RS-bataljons 1, 7 en 8. Terugkeer Het oorspronkelijke bataljon 9 RS kwam gefaseerd in Nederland terug. Het laatste detachement keerde in december 1949 terug. Het 9e (V) Bataljon Regiment Stoottroepen OVW in Nederlands-Indië. Bezoek van de generaals Doorman en Buurman van Vreeden aan de 2e Compagnie Bataljon Infanterie IV (KNIL). 45

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication