59

7. Vredesoperaties In 1989 viel de Berlijnse Muur en een jaar later werden de beide Duitslanden herenigd. Het einde van het Warschaupact in juli en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in november 1991 markeerden voor de Nederlandse Krijgsmacht het definitieve einde van de Koude Oorlog. Voortaan zou de prioriteit liggen op taken in het buitenland en niet langer op de landsverdediging. Evenals vele West-Europese regeringen inde ook Nederland het zogenoemde vredesdividend, met als gevolg een reeks ingrijpende bezuinigingen en reorganisaties. Nederland ging over op een beroepskrijgsmacht en de opkomstplicht werd opgeschort. 41 Painfbat RS werd in 1994 opgeheven. Gelijktijdig werd op 1 januari 1994 in Assen 13 Infanteriebataljon luchtmobiel opgericht, van meet af aan volledig gevuld met beroepspersoneel en registratief ingedeeld bij het Regiment Stoottroepen. Op 24 september 1994 werd in de Johan Willem Friso-kazerne te Assen het commando over het regiment overgedragen door commandant 41 RS, tevens commandant RS, aan commandant 13 RS. Tevens werd in 1994 in Assen de zelfstandige 11 Mortiercompagnie opgericht als onderdeel van de Luchtmobiele Brigade en ingedeeld bij het Regiment Stoottroepen. Deze compagnie zette als ‘Margrietcompagnie’, in navolging van de opgeheven ondersteuningscompagnie van 41 RS, de tradities voort van de oorspronkelijke knokploeg ‘Margriet’. 13 Infanteriebataljon RS / (AASLT)1 13 Infanteriebataljon luchtmobiel Regiment Stoottroepen (13 Infbat RS) bestond bij oprichting uit een staf- en stafcompagnie en drie infanteriecompagnieën, met een totale sterkte van 450 beroepsmilitairen. De staf- en stafcompagnie werd in 2001 gereorganiseerd tot de Staf- en Antitankcompagnie die als volgt was samengesteld: een bataljonsstaf, een compagniesstaf, een verkenningspeloton, drie antitankpelotons en een geneeskundig peloton. In 2011 werd de compagnie opnieuw gereorganiseerd en kreeg deze compagnie de naam D-Compagnie. Naast de bataljonsstaf, de compagniesstaf en het RSPB verkenningspeloton beschikt de compagnie over twee patrouillepelotons. De drie infanteriecompagnieën zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven en bestaan ieder uit een compagniesstaf met een groep schutters lange afstand, drie infanteriepelotons en een mortiergroep 81 mm. Tussen 1994 en 2016 werd het bataljon viermaal uitgezonden. 11 Mortiercompagnie werd tweemaal uitgezonden. Bovendien werden compagnieën van het bataljon en pelotons van 11 Mortiercompagnie ook nog afzonderlijk uitgezonden. (Zie Bijlagen A en B). 1 Zie Bijlage C 59

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication