73

8. Bijzondere aspecten Verzetsherdenkingskruis Op 31 augustus 1982 hechtte H.M. Koningin Beatrix op voordracht van het Voormalig Verzet in de Tweede Wereldoorlog het Verzetsherdenkingskruis aan het Vaandel van de Stoottroepen. Daarbij sprak zij o.m. de woorden: “Dat dit blijk van waardering op voordracht van de Stichting Samenwerkend Verzet is toegekend aan uw regiment en in aanwezigheid van zoveel oud-verzetsstrijders en Oud-Stoottroepers is uitgereikt, brengt de verbondenheid tussen hen en u tot uitdrukking. Tevens geeft dit kruis symbolisch aan ons aller dankbaarheid en respect voor de moedige daden van verzet tegen bezetter en onderdrukker welke hebben bijgedragen tot de bevrijding van Nederland. Het is uw opdracht de vrijheid te verdedigen waar uw voorgangers voor streden. Ik spreek de hoop uit dat hun voorbeeld u blijvend zal inspireren bij de vervulling van uw taak.” De Stoottroepers van toen en nu hebben deze waardering verworven met daarbij de gelijktijdige opdracht om het ideële gedachtegoed van het Voormalig Verzet te blijven uitdragen. H.M. Koningin Beatrix hecht het Verzetsherdenkingskruis aan het Regimentsvaandel. 73

74 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication